Blíží se tvrdé přistání „černé labutě“?

V poslední době je nervozita na trzích jako doma. Začalo to strachem z možného odchodu Řecka z eurozóny, pokračovalo obavou z dění v Číně, propadem komodit a nejistotou ohledně očekávaného navýšení amerických úrokových sazeb. Trnitá cesta trhů způsobená zmiňovanými událostmi tak v hlavách investorů zanechala především strach, který je, jak se zdá, „svazuje“ i do budoucna.

Právě obavy ohledně dalšího vývoje podtrhují fakt, že investiční publikum v blízkých dnech očekává tvrdá přistání tzv. „černé labutě“. Tento pojem byl zaveden ekonomem a finančním matematikem Nassimem Talebem, který ho jako první zmínil ve své publikaci „The Black Swan“. Onou „černou labutí“ měl na mysli vznik nikým nečekané události, která srazí trhy prudce dolů.

Predikci takového fundamentu reflektuje CBOE Skew index, který je odvozen od amerického akciového indexu S&P500, resp. od opcí na něj navázané. Konkrétně se jedná na tzv. „out-of the money“ opce, neboli ty, v jejichž případě investoři sází na to, že v budoucnu bude cena podkladového aktiva vyšší (call opce), nebo nižší (put opce) než je aktuální spotová. Jakmile dosahuje Skew index vysokých úrovní, značí to očekávání náhlého propadu cen, který způsobí právě „černá labuť“. Z toho důvodu je tedy možné pozorovat, jak se investoři snaží co nejrychleji zajistit proti možnému pádu, což ve výsledku způsobuje růst ceny zajišťovacích instrumentů.

Od konce září vzrostl sledovaný benchmark o 30 %, aby na konci pondělí dosáhl úrovně 148,92 bodů (viz graf). To je více než v roce 2006, těsně před splasknutím realitní bubliny, a než v roce 1998, kdy probíhala kauza fondu Long Term Capital Management. Stejně tak byla poražena i úroveň z konce roku 2014, kdy se světem prohnala vlna strachu z šíření eboly.

„Investoři s vysokou pravděpodobností sází  na to, že se během příštích třiceti dnů na trhu objeví „černá labuť“. Ceny již byly stanoveny s 15% šancí na dosažení vysoké směrodatné odchylky během,“ potvrdil pro CNBC Roberto Friedlander, šéf akciového obchodování společnosti Brean Capital. „Rozsvíceno je tedy prozatím pouze žluté varovné světlo, které již ale vyžaduje zvýšenou dávku pozornosti,“ dodal.

Co říká historie?

Z hlediska pozorovaného historického vývoje Skew indexu rozhodně nelze hovořit o stoprocentně úspěšné predikční schopnosti. Chris Kimble, autor serveru Kimble Charting Solutions, vytvořil tabulku situací, kdy Skew překročil úroveň 142 bodů, a dal ji do souvislosti s výkonem indexu S&P500 v následujících dnech a měsících (viz tabulka).

Jak je vidět, tak v roce 1990 se vyplatila sázka na skok do „medvědího“ trendu, zatímco v roce 1998 to bylo přesně naopak. V dalších případech již vývoj akciového indexu nebyl tak jasně směrodatný, aby se dalo hovořit o „býku“, či „medvědovi“.

Pokud bychom se zaměřili na situaci posledních týdnů, je potřeba zdůraznit, že se Skew index dostal během září na svá šestiměsíční minima, aby poté, zcela náhle, poskočil až na nová šestiměsíční maxima. Tak razantní změna směru je poměrně vzácná a naposledy byla pozorována v roce 1998 a 2008, konkrétně v říjnu, který bývá obvykle jedním z měsíců s nejvyšší volatilitou vůbec.

Co na to VIX?

Dalším možným ukazatelem nervozity na trhu je tzv. index strachu VIX. Ten se během posledních obchodních dní propadl na svá desetidenní minima, což značí naprosto opačný sentiment, než pozorujeme v případě indexu Skew.

Chris Kimble je v tomto směru tedy přesvědčen, že vývoj  Skewu je pouze důkazem paniky opčních obchodníků, kteří se jednoduše rozhodli se ještě účinněji zabezpečit. Jeho názor potvrzuje i nízká schopnost indexu předvídat významné výkyvy trhů směrem dolů. Kimble se proto přiklání k názoru, že jde, prozatím, spíše o planý poplach.

Newsletter