Německý Ifo index ukázal větší zlepšení, než dosahoval konsensus trhu. Euro z dat nikterak výrazně neprofituje, obchoduje se nadále nad 1,1930 EURUSD. Měny regionu mírně sílí. Koruna se obchoduje na úrovni dnešní otevírací ceny kolem 25,36 za euro.

Buy or Sell? Stačí jeden pohled z okna

Kdyby platila teorie efektivních trhů, život na finančních trzích by byl poměrně nudný. Ceny akcií by odrážely pouze objektivní kurzotvorné faktory, jako jsou například očekávané zisky, dividendy či úroveň rizika. Žádný investor by svými nákupy či prodeji nemohl příliš prodělat, ale ani vydělat, jelikož cenné papíry by stály přesně tolik, kolik stát mají. Na finančních trzích by tak vládla spravedlnost; všichni by dosahovali přibližně stejných rizikově očištěných výnosů.

Naštěstí pro ty, kteří chtějí trh systematicky porážet a dosahovat tak nadprůměrných zisků, ani ty nejlikvidnější akciové trhy nejsou zcela efektivní. Naopak lze najít celou řadu anomálií, které způsobují, že v některých okamžicích akcie systematicky rostou, resp. klesají výrazněji než jindy. Ty pak na hypotézu efektivních trhů přirozeně vrhají značný stít pochybností.

Na čase záleží. Korporátní kalendář jako předzvěst akciových pohybů

Je známo, že k vytipování těchto okamžiků někdy stačí podívat se do kalendáře; akcie zpravidla nejvíce klesají v pondělí a naopak rostou ve středu a v pátek. Nicméně ekonomové z Case Western Reserve University také doporučují, abyste se před tím, než se rozhodnete, zda budete prodávat, či nakupovat, také podívali z okna. 

I na obloze lze totiž spatřit určitou dávku důležitých kurzotvorných informací. To přesvědčivě dokazuje článek W. N. Goetzmanna, D. Kima, A. Kumara a Q. Wanga, který byl publikován v odborném časopise Review of Financial Studies. A konkrétně byste měli sledovat především to, kolik je tam mraků. Pokud je totiž venku zataženo, pak to na dobrý den pro akcie moc nevypadá.

Ekonomové analyzovali chování institucionálních investorů, jako jsou typicky banky, pojišťovny, různé fondy či další finanční instituce. Ve své analýze přitom došli k závěru, že pokud je počasí zamračené, v myslích investičních manažerů roste přesvědčení, že tržní indexy (zde konkrétně zastoupeny americkým akciovým indexem Dow Jones Industrial Average), jakož i jednotlivé akcie jsou předražené.

 

Pocit, že akcie jsou nadhodnocené přirozeně iniciuje prodej těchto instrumentů, případně je odrazuje od jejich nákupu, což vede k horší výkonnosti akciových trhů při špatném počasí. Naopak, v případě, že je venku slunečno, investiční optimismus stoupá, stejně jako poptávka po akciích, a tedy i jejich ceny.

Ekonomové také zjistili, že efekt počasí na náladu investorů není v jednotlivých dnech izolovaný, nýbrž se kumuluje za delší období, které předchází rozhodnutí. Podle autorů je toto zjištění překvapivé především z toho důvodu, že manažeři finančních institucí jsou obecně považováni za investiční profesionály; neměli by tedy dovolit, aby jimi cloumali emoce způsobené změnou počasí (přinejmenším tedy při jejich práci).

Přesto však jiný ekonom, který se rovněž zabýval vztahem mezi počasí a chováním akciových trhů, Mitra Akhtari, v datech rozpoznal, že tato vazba je silnější v obdobích, kdy jsou aktivnější individuální investoři, uvádí server Investor Place. I jeho analýza pak identifikovala signifikantní vliv počasí na výkon akcií; denní výnosy Dow Jonesova indexu byly systematicky vyšší ve dnech, kdy bylo v New Yorku slunečno.

Paradox investování. Dobré firmy jsou špatné investice

 

 

Newsletter