Čas nakupovat banky?

Americkým bankám se daří. Velké finanční domy svými hospodářskými výsledky již druhé čtvrtletí po sobě překonávají veškerá očekávání. Agentura Bloomberg odhaduje, že právě tento segment by za druhé čtvrtletí měl být, hned po zdravotnictví, druhým nejlepším. Tento výhled pak potvrzuje i Richard Bove, analytik společnosti Rafferty Capital.

Právě Bove je přesvědčen, že si americké banky prošly významnou změnou, která v jejich případě nastartovala dlouhodobý růstový trend. Svůj názor pak argumentuje několika vybranými ukazateli.

Operační zisky

Tento ukazatel v sobě zahrnuje zisky před zdaněním a před oddělením části rezerv sloužících k pokrytí špatných půjček. Právě úroveň nesplacených úvěrů se za poslední dobu poměrně snížila a s tím tedy i objem jejich krycích rezerv. Pokud bychom tak uvažovali zisky po odečtení těchto rezerv, které jsou již nižší, zdálo by se, že se zisky z bankovních operací zvyšují. To však až do nedávna nebyla pravda, píše Bove.

V poslední době se však tato situace obrátila. Zisky z bankovních operací se skokově zvýšily ve většině případů amerických bank. Ty univerzální, kam spadá například Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase či Wells Fargo, dokonce hlásí nárůst tohoto ukazatele až o 23 %.

Kvalita držených aktiv

Co se týče kvality držených aktiv, došlo v případě amerického bankovního sektoru k výraznému zlepšení, na čemž nese podíl především omezení množství problémových úvěrů. Banky tak nejen na popud regulátorů navyšují své kapitálové polštáře, ale zároveň zvyšují objemy držených vysoce likvidních aktiv.

Na rezervních účtech, které mají bankovní domy u Federálního rezervního systému, tak leží zhruba 2,6 bilionů dolarů a do toho se zvyšuje i poptávka po vládou garantovaných cenných papírech. Větší objem těchto instrumentů, kapitálu i hotovosti tak napomáhá ke zlepšení účetní hodnoty finančních institucí.

Výhled

Výhled amerických bank je tak z hlediska zisků pozitivní hned z několika důvodů. Prvním z nich je fakt, že se ekonomický růst země postupně zlepšuje. I v případě, že by ekonomika rostla „pouze“ tempem 2 až 2,5 % ročně, pro banky by to znamenalo, že s tím vzroste i objem poskytovaných úvěrů. V tomto směru by pak pozitivní roli mělo sehrát i avizované zvýšení amerických sazeb. Pokud by tento krok proběhl ještě letos, banky tak budou moci zvýšit své úvěrové marže.

Příznivě by se měla vyvíjet i nákladová složka sektoru. Nové regulace již nejsou tak náročné, že by výrazně zatížily operační náklady. Výdaje spojené se soudními spory by pak dle Bova měly být také nižší, alespoň oproti těm současným, které již banky vyplatily. Stejně tak se snižuje i počet zaměstnanců pracujících v oddělení vypořádávání nesplacených úvěrů.

Vzestupu dále napomáhá trh fúzí a akvizic. Trendem poslední doby je totiž spojování společností, na kterém se banky významně podílí. Podobně pozitivně by se pak měla vyvíjet i zprostředkovatelská obchodní činnost, která je podpořena rostoucí světovou nabídkou peněz.

Bove je tedy přesvědčen, že se investiční sentiment bankovního sektoru rapidně zlepšuje. Regulátoři již nejsignifikantnější regulace zavedly, struktura rozvah stojí na stabilních základech a samotná cena akcií je poměrně nízká, pokud vezmeme v potaz rostoucí rentability kapitálu bank. Do toho Bove očekává další nárůst dividend a zpětných odkupů. Z toho důvodu, jak sám píše ve svém sloupku na serveru CNBC, jsou pro něj akcie velkých amerických bank nákupem číslo jedna.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Fin a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter