Centrální bankéři si rozdělili kompetence

Členové bankovní rady České národní banky, která má ode dneška nové složení, si rozdělili kompetence. Nový člen rady Vojtěch Benda bude dohlížet na činnost sekce správní, peněžní oběh a platební styk, ekonomický výzkum a pobočkovou síť. Další nový člen Tomáš Nidetzký bude mít na starost sekci dohledu II a sekci licenčních a sankčních řízení. Bankovní rada v novém složení dnes rozdělení kompetencí schválila na svém prvním zasedání.

Guvernérem ČNB je ode dneška bývalý premiér úřednické vlády a exministr financí Jiří Rusnok. Je čtvrtým šéfem ČNB, ve funkci vystřídal Miroslava Singera.

Ohlédnutí Miroslava Singera: Už nejsme těmi, kterých se obávat

Bankovní rada řídí organizační útvary ústředí a pobočky ČNB jako kolektivní orgán. Ředitelé sekcí a samostatných odborů v rámci svých pravomocí odpovídají bankovní radě za řízení jim svěřených agend.

Bankovní rada ČNB určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních. ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem, včetně bank, pojišťoven a kapitálového trhu. Bankovní rada je sedmičlenná. Členové bankovní rady nesmějí zastávat funkci více než dvakrát.

Rozdělení kompetencí členů bankovní rady ČNB:
Jiří Rusnok, guvernér
 • sekce kancelář
 • sekce lidských zdrojů
 • samostatný odbor interního auditu
Mojmír Hampl, viceguvernér
 • sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu
 • sekce měnová
 • sekce bankovních obchodů
Vladimír Tomšík, viceguvernér
 • sekce dohledu nad finančním trhem
 • samostatný odbor finanční stability
Vojtěch Benda
 • samostatný odbor ekonomického výzkumu
 • sekce správní
 • sekce peněžní a platebního styku
 • pobočky ČNB
Lubomír Lízal
 • sekce statistiky a datové podpory
 • sekce informatiky
 • samostatný odbor restrukturalizace
Tomáš Nidetzký
 • sekce licenčních a sankčních řízení
 • sekce dohledu II
Pavel Řežábek
 • sekce řízení rizik a podpory obchodů
 • sekce rozpočtu a účetnictví

Newsletter