Češi jsou odolní a nyní i veselejší. I přes řadu problémů došlo ke zlepšení ekonomické nálady

Klíčové body

  • Nálada v České republice se v prosinci zlepšila. Vliv mělo zlepšení nálady spotřebitelů.
  • Mezi českými spotřebiteli je stále významná část těch, kteří očekávají zhoršení ekonomické situace v roce 2022.
  • Průzkum nálady na trzích ukazuje na zvyšující se odolnost populace na negativní zprávy, což by mohlo prospět vývoji kurzu koruny.
Zdroj: Depositphotos

Prosincový konjunkturální průzkum Českého statistického úřadu ukazuje zlepšení nálady v České republice o 0,3 bodu proti listopadu. Souhrnný indikátor ekonomického sentimentu rostl i přes rozdílný vliv jeho složek – důvěry podnikatelů a důvěry spotřebitelů. Zatímco indikátor důvěry podnikatelů zůstal ve srovnání s listopadem na stejné hodnotě, a to konkrétně na 96,2 bodech, nálada spotřebitelů se v prosinci zlepšila. Zlepšení nálady spotřebitelů v prosinci přišlo po několika zhoršení v řadě.

V meziročním srovnání byl ekonomický sentiment v České republice lepší ve všech oblastech. Vyšších hodnot dosáhl indikátor důvěry spotřebitelů, podnikatelský indikátor, a přirozeně pak také souhrnný indikátor ekonomického sentimentu. Rok 2021 byl z pohledu nálady na českém trhu mimořádně volatilní a pohyboval se ve velmi širokem pásmu 17 bodů. Na vině je vedle pandemického vývoje a vzniku nových mutací také problematika nedostatku výrobních vstupů a výrazný růst cen.

I přes zlepšení nálady je z výsledků průzkumu patrné, že v české kotlině nepřevládá přehnaný optimismus. Firmy v odvětví průmyslu měly v pozitivní vývoj v následujících měsících v průměru menší důvěru než v listopadu a celková nálada je jen nepatrně lepší než v problémovém prosinci roku 2020. To platí i v odvětví stavebnictví a obchodu, kde je zlepšení nálady přeci jen o něco vyšší. Mezi českými spotřebiteli je ale stále vysoký podíl těch, kteří očekávají zhoršení celkové ekonomické situace v příštím roce. Obavu z dalšího růstu cen má stále výrazná část z nich a v historii měření je to druhá nejvyšší naměřená hodnota. Nejvyšší byla naměřena v minulém měsíci.

Měření ekonomického sentimentu v České republice přirozeně odráží charakter roku 2021, který byl z mnoha úhlů pohledu velmi problematický. Výraznou část problémů z roku 2021 se nepodařilo úplně vyřešit a česká i světová ekonomika si je bere s sebou do dalšího roku. Nedostatky výrobních vstupů trvají déle, než bylo zprvu očekáváno. To souvisí i s delším než očekávaným obdobím vysoké inflace. Očkování jako nástroj pro poražení viru COVID-19 a jeho mutací dle dosavadních výsledků přináší své ovoce, ale dosud nevedlo ke konci světové pandemie, jak řada vlád, lékařů, firem a jednotlivců slibovala.

I přes řadu zklamání v roce 2021 ale vidíme, že dochází ke zlepšení domácí nálady. To platí i pro další země a regiony světa. Jedním z důvodů je jistě i smíření se situací ve světě, kdy boj s nepříznivým vývojem situace bude trvat déle a vyžádá si více energie, než mnozí předpokládali. Zároveň mají ale lidé po celém světě více zkušeností v problematických oblastech a lépe je zvládají, což může vést k tlumení dopadů těchto negativních šoků.

Větší odolnost jednotlivých firem, investorů a běžných spotřebitelů vůči zprávám o negativním vývoji na trzích by mohla mít nezanedbatelný vliv na vývoj kurz koruny, kurz měn v regionu a dalších rizikových měn na světě. Tyto měny mají tendenci oslabovat proti hlavním, jako je dolar a euro, v případě, že dojde k zhoršení situace na trzích a ochlazení ochoty riskovat. Pokud však investoři a obchodníci, ostřílení vývojem situace za poslední roky, zmírní své reakce na negativní zprávy, pak by vývoj kurzu koruny a její očekávané posilování v roce 2022 mohlo vést po stabilnější cestě.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1323 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,04 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1266 do 1,1357 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,03 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 22,10 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,00 až 25,15 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 22,04 až 22,29 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Zdroj info: RoklenFx, ECB, Fed, ČNB, COT, TradingView, Statistický úřad USA, Ifo institut , Bloomberg, Reuters

Newsletter