Češi si na mzdách polepšili. Signál pro silnější korunu?

Klíčové body

  • V prvním čtvrtletí rostly reálné mzdy v ČR vysoko nad očekáváními. Přesto jsme v reálném vyjádření ještě nepřekonali předcovidové mzdy.
  • ČNB bude tento vývoj pozorně reflektovat. Vyšší mzdy mohou vést k posílení spotřeby a proinflačních tlaků.
  • Případný pomalejší pokles sazeb v ČR ruku v ruce se začátkem poklesu sazeb ze strany ECB a Fedu v kombinaci s ekonomickou obnovou v Evropě bude vyvolávat tlak na posílení koruny v průběhu roku.
Zdroj: Depositphotos

Data o růstu mezd v České republice z prvního čtvrtletí letošního roku přinesla pro řadu lidí příjemné překvapení. Meziroční růst reálných mezd totiž dosáhl 4,8 %. Oproti očekáváním trhů i veřejných institucí kolem úrovně 4 % se jedná o zásadní skok směrem vzhůru. Může se jednat o signál, že s růstem mezd přijde i svižnější oživení spotřebitelského sektoru a s ním spojený růst inflačních tlaků. V takovém případě lze předpokládat, že ČNB zvolí opatrnější přístup směrem k uvolnění měnové politiky. Následkem by mohl být pomalejší pokles úrokových sazeb.

Na data zareagovala koruna nejprve posílením proti euru. Záhy však přišlo razantnější oslabení. Lze spekulovat, že výkyv kurzu směrem vzhůru byl spojen s vypořádáním nastřádaných objednávek ve výši, která mohla hnout s kurzem. Část s tím spojeného oslabení koruny bylo přes obchodní den odmazáno, kdy se nyní pohybujeme okolo hranice 24,71 za euro. Podobný průběh měl i korunový pár s dolarem, kde se nyní pohybujeme okolo kurzu 22,72 koruny za dolar.

Průměrná hrubá měsíční mzda v České republice v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostla na 43 941 korun, což značí meziroční nominální nárůst mezd o 7 %. Po očištění o inflaci dostaneme výše zmíněný reálný růst o 4,8 %. V reálném vyjádření mzdy dle měření statistického úřadu stále nepřekonaly předcovidové úrovně a v prvním čtvrtletí letošního roku zaostávaly o 4,7 %.

Zde ale narážíme na problém průměrných veličin. Nechme stranou, že průměrnou mzdu v ČR historicky pobírá méně než 25 % pracujících. I samotný růst mezd v ekonomice byl velmi „nerovnoměrný“, kdy vidíme velmi pomalý růst, či dokonce stagnaci platů zaměstnanců veřejného sektoru i díky konsolidačnímu úsilí současné vlády. Neplatí to ale ovšem plošně, kdy v oboru zdravotnictví a sociální péče rostly mzdy neočištěné o inflaci meziročně velmi svižně, a to o 11,1 %. Ve vzdělávání pak růst činil „pouze“ necelá dvě procenta – po očištění se jedná o propad reálných mezd. Naopak v odvětví energetiky byl růst mezd dvouciferný a dosáhl 13,2 %. Medián mezd, který zjednodušeně značí, že polovina pracujících bere méně a polovina více, vzrostl na 36 651 korun.

Svižnější růst mezd, než trhy i ČNB očekávaly, je vedle převažujících proinflačních rizik dalším možným důvodem pro zvolnění tempa poklesu úrokových sazeb v České republice. Pokud se tento trend potvrdí a česká ekonomika využije pro svůj růst ekonomickou obnovu v Evropě, pak lze předpokládat tlaky na posílení koruny v druhé polovině roku. Přispět může i očekávané snížení sazeb ze strany ECB, které podle všeho přijde ve čtvrtek 6. června. Snižování sazeb zřejmě přijde i v USA, kde si ale musíme počkat na další data, která pomohou odhadnout vývoj tamní ekonomiky a očekávané změny v měnové politice Fedu.

Kolem a kolem je výhled pro korunu spíše býčí. Je však stále nutné registrovat rizika. Díky očekávanému růstu české a evropské ekonomiky zřejmě narostou přebytky zahraničního obchodu kvůli obnovení exportní aktivity. S tím přijde obnovená poptávka po českých korunách. Pomyslné vidle do toho mohou hodit problémy na trhu s energetickými komoditami, které by vedly k zdražení dovážených energií a omezení přebytků zahraničního obchodu ČR.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se aktuálně v online směnárně RoklenFx obchoduje vůči euru za středový kurz 1,0875 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 104,27 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0827 do 1,0917 EURUSD.

Koruna se aktuálně v online směnárně RoklenFx obchoduje vůči euru za středový kurz 24,71 EURCZK, vůči dolaru pak za středový kurz 22,72 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 24,67 až 24,80 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 22,63 do 22,88 USDCZK.

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, by měl dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností spadat do zmíněného intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje nejen předchozí hodnotu kurzu, ale i jeho minulou volatilitu. Pro přesnější určení budoucí volatility je do modelu zakomponován také faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. žádnou zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, Financial Times, Fed, ECB, ČNB, TradingView

Newsletter