Česká firma NAFIGATE shání pro boj s koronavirem podporu investorů

Projekt české nanotovárny, která bude vyrábět nanovlákenné membrány pro roušky, respirátory nebo filtraci vzduchu a vody, usiluje o podporu z evropského programu pro výzkum a inovace Horizont 2020. Česká technologická společnost NAFIGATE Corporation podala přihlášku do projektu EIC Accelerator pro startupy a malé i střední podniky, které nabízejí technologie nebo inovativní řešení pro boj s koronavirem. Firma již vyvinula příslušnou technologii, má vlastní ověřené výrobní know-how. Teď shání investora. Serveru Roklen24 to sdělila Lenka Mynářová, členka představenstva NAFIGATE Corporation.

Rozjezd nanotovárny by posílil připravenost Česka na mimořádné situace – veškerý řetězec od vývoje po finální výrobu by se nacházel v tuzemsku a v případě potřeby by bylo možné rychle navyšovat produkci roušek i respirátorů. Návratnost investice do projektu je v rozmezí 2-4 let.

„Pokud Česko nebude mít vlastní výrobní kapacity, je situace v ochraně, a hlavně prevenci, obyvatel před viry či bakteriemi neřešitelná. Prevenci musí zajistit mimo jiné právě také filtrace v budovách a filtrace vody,“ upozornila Lenka Mynářová. NAFIGATE počítá s výrobou až 1,5 milionu metrů čtverečních nanovlákenných membrán za rok.

Války o vodu jsou pomalu realitou. Pomůžou nanotechnologie

Konečným cílem projektu nanotovárny je tedy podle Lenky Mynářové je to, aby se Česká republika mohla spolehnout na vlastního strategického výrobce nano aplikací pro preventivní opatření a krizovou situaci.

NAFIGATE se zaměřuje na výzkum, vývoj a má k dispozici vlastní výrobní know-how, v současnosti hledá pro financování projektu investora. Předpokládaná investice do nanotovárny se bude pohybovat na úrovni zhruba 100 milionů korun. Realizace projektu bude trvat šest až devět měsíců.

Evropská komise v době šíření nemoci COVID-19 bleskově vyhlásila v rámci projektu EIC Accelerator výzvu, díky níž úspěšní žadatelé získají kombinovanou podporu ve formě kapitálového vstupu a grantu. „Oceňujeme, jak rychle dokázala Evropská komise zareagovat na současnou mimořádnou situaci,“ zdůraznila Lenka Mynářová. Výzva byla otevřená všem menším firmám bez omezení, hlásit se mohly i společnosti, které za sebou nemají bohatou historii úspěšných projektů. Maximální výše podpory činí 15 milionů eur. Kromě NAFIGATE se přihlásily další čtyři české firmy.

NAFIGATE má s projekty v rámci evropského programu Horizont 2020 zkušenosti. Jako vývojová firma se již 15 let zabývá různými aplikacemi nanovláken a biotechnologií, před pěti lety získala prestižní mezinárodní cenu The 2015 Frost and Sullivan Technology Innovation Award. Samotný projekt nanotovárny je výsledkem intenzivního výzkumu a vývoje, kterému se tým  NAFIGATE věnoval 11 let.

„Účast v projektech Horizontu 2020 je velmi prestižní a připravit kvalitní projekt obvykle trvá měsíce,“ vysvětluje Lenka Mynářová. Také v případě poslední iniciativy EIC Accelerator šlo podle ní fakticky o výzvu pro dobře připravené startupy a malé i střední podniky, které se dokáží posunout od výzkumu k průmyslovým inovacím. „Bez předchozích znalostí a vytvořeného know-how není možné v takovém projektu uspět. Nestačí mít nadějné výsledky výzkumu a vývoje, je nutné pokročit také v přípravách na reálnou výrobu,“ dodává Lenka Mynářová.

První nanotovárna musí být v Česku

Společnost NAFIGATE již připravila celý projekt nanotovárny, předjednány má i výrobní prostory. Nanovlákenné membrány bude možné využít pro výrobu roušek, šátků a respirátorů třídy FFP1-3. Mají sloužit také ke vzdušné filtraci v budovách ve formě cartridgových filtrů a nanovlákenných filtrů do oken i dveří. Bude je možné využít i k filtraci vody.

„Považujeme za důležité, aby Česko mělo vlastní výrobní kapacity a dokázalo v budoucnu zajistit bezproblémové dodávky ochranných pomůcek pro tuzemské zdravotnictví i širší veřejnost,“ dodává Mynářová. První nanotovárnu hodlá NAFIGATE vybudovat v Česku. Celý řetězec od vývoje po finální výrobu by se tak nacházel v tuzemsku.

Vědou proti (mikro)plastům. Česká firma vyrábí alternativu z čistého odpadu

Projekt nanotovárny má ale do budoucna také silný exportní potenciál. Společnost NAFIGATE už jednala o potenciálním technologickém transferu a licencování s partnery ze Spojených arabských emirátů, Jordánska, Egypta, Indie, Slovenska a Thajska.

Poptávka po podobných technologiích je nyní v centru pozornosti kvůli šíření nemoci COVID-19, produkty budoucí nanotovárny ale budou mít široké využití i v době, až pandemie skončí. Budou sloužit k ochraně veřejného zdraví i v dalších případech. Filtrace vody a vzduchu je důležitá například v rámci preventivních opatření proti nemocničním infekcím. Projekt nanotovárny vychází i z potřeby čelit dalším globálním výzvám – znečištění ovzduší, nedostatku pitné vody i klimatickým změnám.

NAFIGATE byla dvakrát úspěšná na Fundliftu

NAFIGATE již dvakrát získala financování prostřednictvím investiční platformy Fundlift. V roce 2018 se povedlo získat prostředky na uvedení na trh jednoho z nanoproduktů, který řeší problém spojený se znečištěním životního prostředí, a sice okenního filtru Nanocleaner.

Loni byly získané prostředky směřovány do projektu Hydal, konkrétně na výrobu polymeru v průmyslovém měřítku. Projekt Hydal, který už má na svém kontě několik prestižních ocenění u nás i ve světě, tedy dává vzniknout naději nejen na řešení problému znečištění planety plasty a mikroplasty, ale rovněž na omezení plýtvání konečnými zásobami surovin a zabránění postupné degradaci cenných přírodních zdrojů.

Newsletter