Česko bez koruny, na Hradě žena, světu vládne Čína

Placení korunou vnímá za 25 let jako reálnou možnost jen zhruba třetina Čechů. Polovina věří, že se bude platit eurem a desetina sází na kybernetickou měnu. Ukázal to průzkum poradenské společnosti EY Kam kráčíš, Česká republiko, aneb ČR za 25 let. Uskutečnil se mezi 1200 respondenty z řad podnikatelů, zástupců firem a veřejných institucí a studentů.

Pokud by se naplnily závěry průzkumu, tak se za 25 let v českých obchodech platí eurem, výroba a IT táhnou ekonomiku, světu vládne Čína. V České republice sedí na Hradě či ve Strakově akademii žena, která vládne zemi, jež je součástí většího geopolitického celku, možná však jiného než je Evropská unie. Češi platí kybernetickou měnou, továrny jsou robotizované a pokrok je vidět téměř na každém kroku. Daně však zůstávají téměř beze změny a lidé stále fyzicky chodí do práce i do školy.

Průzkum ukázal, že Česká republika bude podle 97 procent Čechů existovat za příštích 25 let se stejným státním zřízením jako dnes. Třetina si ale myslí, že již nebude součástí Evropské unie. Lidé ale obecně věří dalšímu rozšiřování EU – předpokládá to téměř polovina oslovených Čechů. Najde se však i řada skeptiků. Téměř třetina předpovídá zmenšení unie, pětina dokonce zánik.

Češi nevěří, že v následujícím čtvrtstoletí zažijí daňovou revoluci. Zhruba polovina předpokládá stejný daňový systém jako dnes. „Výrazné rušení daní, jako například daně z příjmu právnických osob, se neočekává. Početná část respondentů (34 %) však věří, že DPH se bude efektivně vybírat až u posledního článku prodejního řetězce, bude zaveden všeobecný princip reverse chargé,“ dodal vedoucí partner daňového poradenství EY Libor Frýzek. Drtivá většina Čechů pak predikuje pokračování elektronizace daňové správy a zautomatizování kontrol správného zdanění u všech transakcí.

 

 

Češi také nevěří, že by se jakkoliv výrazně změnilo sektorové rozložení české ekonomiky. „Téměř polovina počítá s tím, že navážeme na naši průmyslovou tradici a i za 25 let bude v České republice nejsilnějším sektorem výroba. Dominantní bude podle nich nadále automobilový průmysl a strojírenství. Počítáme ale také s digitalizací a s ní spojeným rozvojem sektoru informačních technologií, které se čím dál víc stávají součástí našeho každodenního života,“ dodal Petr Knap, partner podnikového poradenství EY v ČR a ve střední a jihovýchodní Evropě.

 

 

Podle účastníků průzkumu neexistuje jedno významné riziko, se kterým by se Česká republika v budoucnu potýkala. Nejsilnější obavy panují o vztahy mezi Západem a Východem a postupnou islamizací Evropy. Riziko nového bipolárního dělení světa vnímají ze všech oslovených nejsilněji podnikatelé. Naopak obavy z terorismu či ekologické katastrofy jsou u této skupiny nejméně výrazné a důraz na geopolitické uspořádání světa a zachování exportních trhů zásadně převažuje. Top manažeři vnímají jako hlavní tři rizika zhroucení ekonomického systému a islamizaci Evropy, až poté následuje vztah Východ-Západ.

Jako jednoznačný lídr světové ekonomiky roku 2041 bude dle průzkumu Čína. Sedm procent Čechů ale věří, že nejsilnější ekonomikou světa může být i Evropská unie. Rusku ani Africe Češi nepřisuzují v následujícím čtvrtstoletí roli ekonomických obrů. Čtvrtina respondentů vidí stále sílu ve Spojených státech, 13 procent pak v Indii. Vysoce postavení top manažeři věří Spojeným státům ještě více než ostatní respondenti.

Newsletter