Česko v pololetí získalo z EU o 66,6 miliardy Kč více, než zaplatilo

AKTUALIZOVÁNO – Česko v pololetí získalo z rozpočtu Evropské unie o 66,6 miliardy korun více, než do něj odvedlo. V průběhu prvního pololetí 2016 obdržela ČR z rozpočtu unie příjmy ve výši celkem 85,9 miliardy korun a současně odvedla do evropského rozpočtu 19,3 miliardy korun, oznámilo dnes ministerstvo financí. Takzvaná čistá pozice je za první pololetí druhou nejvyšší od vstupu Česka do EU v roce 2004.

Za výrazně kladným saldem ČR vůči evropskému rozpočtu stálo dle ministerstva zejména výrazné čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti dobíhajícího programového období 2007-2013. Na politiku soudržnosti ČR celkově za první pololetí letošního roku obdržela 64,3 miliardy korun, příjmy ze Společné zemědělské politiky činily 21,7 miliardy Kč, přičemž klíčovou položku zde tvořil objem přímých plateb 18,2 miliardy korun.

„Česká republika dále úspěšně pokračuje v čerpání dotací z rozpočtu Evropské unie. Zatímco ještě loni byla výše čerpaných prostředků ovlivňována až trochu hektickým dočerpáváním peněz z programového období 2007 až 2013, letos už získané prostředky souvisí s aktuálním programovým obdobím 2014 až 2020,“ uvedl hlavní ekonom skupiny Roklen Lukáš Kovanda. Dodal, že slabší než loňské čerpání prostředků z EU je jedním z důvodů letošního horšího výkonu české ekonomiky, který by však i tak měl zůstat na solidní úrovni.

Meziroční snížení čisté pozice je dáno dvěma faktory. V roce 2015 bylo čerpání výrazně navýšeno uvolněním plateb, které byly v předcházejících letech pozastaveny a tudíž nevypláceny, a to hlavně v roce 2014. Druhým vlivem je ukončování programového období 2007-2013 a s tím související přirozený nižší tok finančních prostředků, zatímco období 2014-2020 je naopak zatím stále v počáteční fázi.

Celkově tak od května 2004 do konce letošního června odvedla Česká republika do rozpočtu EU zhruba 448,5 miliardy korun a získala 1,08 miliardy korun. Kladné saldo ČR ve vztahu k evropskému rozpočtu tak od vstupu do EU do poloviny roku 2016 celkově dosáhlo 627,8 miliardy korun.

Newsletter