Český bankovní sektor je vůči nepříznivým šokům odolný

Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci třetího čtvrtletí 2016, potvrzují dostatečnou odolnost bankovního sektoru vůči případným nepříznivým šokům. Ukázaly to zátěžové testy bank, které dnes zveřejnila Česká národní banka. I přes vysokou odolnost sektoru jako celku by se v „Základním scénáři“ dostala jedna banka do situace nedostatečného kapitálového poměru, což do budoucna znamená úpravu jejího obchodního modelu či potřebu doplnění kapitálu o zhruba 0,4 miliardy korun.

Kapitálová vybavenost celého odvětví by zůstala výrazně nad 8% regulatorním minimem i v zátěžovém scénáři, který předpokládá silný pokles ekonomické aktivity v ČR i zahraničí. Hlavním zdrojem odolnosti sektoru je jeho vysoký celkový kapitálový poměr, který ke konci letošního září dosahoval 17,7 procenta, a stávající robustní ziskovost.

Nejvýznamnějším rizikem v českém bankovním sektoru je úvěrové riziko, které lze kvantifikovat vývojem podílu úvěrů se selháním na úvěrech celkem. Tento podíl v rámci „Základního scénáře“ v letech 2018 – 2019 mírně roste, a to jak pro sektor nefinančních podniků, tak domácností.

V případě „Nepříznivého scénáře“ se sektor jako celek dostává do ztráty z hospodaření, která významně snižuje hodnotu jeho regulatorního kapitálu a agregovaný celkový kapitálový poměr klesá pod 13 procent. Do situace nesplnění požadavku na minimální výši celkového kapitálového poměru (8 %) by se v tomto scénáři dostalo celkem osm bank, které reprezentující zhruba 13,5 % aktiv sektoru.

Ke konci testovaného období by naplnění požadavku minimální kapitálové vybavenosti u všech bank se sídlem v ČR, tedy bez poboček zahraničních bank, vyžadovalo navýšení kapitálu o zhruba 8,6 miliardy Kč. Z hlediska velikosti sektoru se nejedná o hodnotu, která by mohla výrazně ohrozit jeho stabilitu.

Newsletter