ČEZ potvrzuje celoroční výhled čistého zisku 12 až 14 miliard Kč

AKTUALIZOVÁNO – Skupina ČEZ v prvním pololetí vydělala 7,7 miliardy korun, meziročně o 54 procent méně. Meziroční srovnání zisku je významně ovlivněno jednorázovými výnosy roku 2017 ve výši téměř sedm miliard korun, zejména prodejem akcií MOL. ČEZ zároveň potvrzuje celoroční výhled čistého zisku na úrovni 12 až 14 miliard korun a očekávanou výši provozního zisku před odpisy (EBITDA) na úrovni 51 až 53 mld. Kč. Hodnota ČEZ vzrostla od začátku roku o téměř 47 miliard. 

„Výsledky prvního pololetí jsou v souladu s naším očekáváním, a proto potvrzujeme celoroční výhled hospodaření na úrovni čistého zisku i na úrovni EBITDA. V prvním pololetí se nám podařilo navýšit výrobu z jaderných zdrojů o 1,0 TWh díky úspěšné realizaci plánovaných odstávek a nižšímu rozsahu neplánovaných výpadků. Navíc jsme v Temelíně navýšili dosažitelný výkon bloku o 2 MWe. Od počátku roku vzrostla tržní kapitalizace ČEZ o téměř 47 miliard korun, navíc vyplatil ČEZ akcionářům téměř 18 miliard korun na dividendách,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

„Největší vliv na meziroční pokles EBITDA za první pololetí měl dopad růstu tržních cen elektřiny na dočasné přecenění zajišťovacích kontraktů na dodávky elektřiny z plánované výroby na druhé pololetí 2018. Tento dočasný negativní vliv ve výši 1,2 mld. Kč bude kompenzován ve druhém pololetí, protože vlastní dodávky elektřiny budou realizovány za hodnotu o 1,2 mld. Kč nad nominální hodnotou zajištění,“ uvedl místopředseda představenstva a ředitel divize finance Martin Novák.

Provozní výnosy dosáhly 86,3 miliardy korun a meziročně po očištění o metodické změny IFRS stouply o 900 milionů Kč. Výroba elektřiny z tradičních zdrojů klesla o tři procenta na 29,8 TWh, přičemž výroba z jaderných elektráren vzrostla o sedm procent na 14,9 TWh. Za celý rok 2018 předpokládá Skupina ČEZ růst objemu výroby elektřiny z tradičních zdrojů o dvě procenta. 

„Velkoobchodní ceny elektřiny na rok 2019 stouply od začátku roku o více než 20 procent zejména vlivem růstu ceny emisních povolenek. Na příští rok máme nyní prodáno 77 procent plánované výroby za průměrnou cenu téměř 33 EUR/MWh, na rok 2020 je prodáno 48 procent výroby za průměrnou cenu 36 EUR/MWh a na rok 2021 je prodáno 19 procent za téměř 36 EUR/MWh,“ říká člen představenstva a ředitel divize obchod a strategie ČEZ Pavel Cyrani.

V červnu byly stanoveny celoevropské cíle pro rok 2030: závazný cíl pro obnovitelné zdroje ve výši podílu 32 procent na hrubé konečné spotřebě energie a cíl energetické účinnosti 32,5 procenta. Oba ambiciózní cíle pomohou navýšit potenciál pro rychle rostoucí segment energetických služeb a obnovitelných zdrojů. ČEZ očekává celoroční tržby skupiny ESCO z nekomoditních produktů v souladu s celoroční ambicí na úrovni přesahující 16 mld. Kč, což předpokládá meziroční růst přes 23 procent.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce v prvním pololetí poklesla o 0,2 procenta, po klimatickém a kalendářním očištění stoupla o 0,7 procenta.

Podle Miroslava Frayera z Komerční banky nejsou samotné výsledky ČEZ příznivým faktorem pro další růst ceny akcií v nejbližším období. „V reakci na zveřejněné údaje čekáme jejich pokles. Z dlouhodobého pohledu ale nadále předpokládáme, že letošní rok je posledním rokem poklesu ziskovosti, čemuž napomáhají rostoucí ceny elektřiny, které se již nyní projevují ve vyšších zajištěných cenách dodávek pro příští roky,“ uvedl Frayer.   

Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií společnosti. 

 

Newsletter