ČEZ překonal cíle hospodaření roku 2015, výhled ale zklamal

AKTUALIZOVÁNO – Skupina ČEZ překonala avizované výsledky hospodaření za rok 2015. Její čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy v loňském roce dosáhl 27,7 miliardy korun. To je o více než 700 milionů korun nad původním očekáváním, a to navzdory dalšímu poklesu realizačních cen vyrobené elektřiny a nižší výrobě v jaderných elektrárnách.  V letošním roce ale ČEZ očekává provozní zisk před odpisy (EBITDA) ve výši 60 miliardy korun, tedy meziroční pokles. Očištěný čistý zisk by mohl dosáhnout na 18  miliard.​ Akcie ČEZ reagovaly po otevření trhu poklesem o až 2 %.

Důvodem očekávaného poklesu zisku je podle ČEZ především pokles cen elektřiny na velkoobchodních trzích. Beneš řekl, že jen za poslední rok klesla cena elektřiny o téměř 11 eur za megawatthodinu (MWh) na 21,5 eur/MWh. Cena je tak nejnižší za 14 let, kdy se komodita na burze obchoduje.

Pozitivně působilo zejména vrácení části daně za emisní povolenky z let 2011 a 2012 a úspěšné plnění programu úspor a růstových opatření. Skupině ČEZ se podařilo snížit stálé náklady o tři miliardy korun a současně navýšit celkové výnosy na 210 miliard, a to zejména díky růstu objemu prodeje elektřiny, plynu i tepla koncovým zákazníkům.

V mld. Kč 2015 2015 konsensus* 2014 Meziroční rozdíl
Tržby 210,2 204,2 201,8 4,2%
EBITDA 65,1 64,3 65,1 0,0%
Zisk před zdaněním 26,9 30,9 28,7 -6,1%
Čistý zisk 20,5 25,1 20,5 0,2%
Čistý zisk po odečtení minorit 20,7 25,2 22,4 -7,4%
  • Konsensus odhadů analytiků sestavený společností ČEZ

Provozní výnosy v loňském roce vzrostly o čtyři procenta navzdory poklesu objemu výroby v jaderných zdrojích o 11 procent způsobeném zejména neplánovanými odstávkami bloků Jaderné elektrárny Dukovany a prodloužením řádných odstávek Jaderné elektrárny Temelín. Pozitivně působilo navýšení výroby v uhelných zdrojích o šest procent a zejména navýšení prodejů koncovým zákazníkům v ČR i v zahraničí. Prodej elektřiny těmto zákazníkům vzrostl meziročně o osm procent, prodej tepla o pět procent a prodej plynu o 26 procent.

V loňském 4. čtvrtletí dosáhl ČEZ očištěného čistého zisku devět miliard korun. Neočištěný čistý zisk dosáhl 3,9 miliardy korun a provozní zisk EBITDA dosáhl 16,7 miliardy Kč.

„Úspěšné naplňování růstových ambic a systematické snižování nákladů pomáhá zmírnit dopady dlouhodobého poklesu velkoobchodních cen elektřiny na hospodaření ČEZ,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Na následné tiskové konferenci krom jiného prohlásil, že obnovitelné zdroje energií budou největší investiční příležitostí a na druhou stranu, že si ČEZ v zahraničí u některých ze svých aktiv umí představit divestici.

„Překonání celoročního cíle na úrovni provozního zisku EBITDA i očištěného zisku hodnotíme mírně pozitivně a očekáváme, že společnost ČEZ bude schopna vyplatit akcionářům dividendu alespoň ve výši 40 Kč na akcii, jako tomu bylo v loňském roce. To by znamenalo při současné ceně akcie atraktivní dividendový výnos ve výši 10 %. Výhled společnosti na letošní rok však naopak v porovnání s našimi odhady i aktuálním konsensem na trhu zklamal – provozní zisk EBITDA na úrovni 60 mld. Kč je výrazně pod naším odhadem 64 mld. Kč, oproti zveřejněnému čistému zisku ve výši 18 mld. Kč naše odhady předpokládaly 19,9 mld. Kč. ČEZ si tak zjevně po letošní zkušenosti, kdy společnost během roku snižovala výhled, staví laťku na letošní rok raději konzervativněji,“ komentuje výsledky analytička skupiny Roklen Lenka Dvořáková. Naplnění cílů trh očekával, proto převážilo zklamání z výhledu a akcie po otevření trhu odepsaly zhruba 2 %. 

ČEZ v tiskové zprávě uvedl, že vývoj evropské energetiky loni plně potvrdil oprávněnost konzervativní finanční politiky ČEZ a správnost strategie ČEZ aktualizované v roce 2014, orientované na zvyšování provozní efektivity, obsluhu širších energetických potřeb zákazníků a na rozvoj decentrální energetiky.

Šéf týmu Rozvoj a ředitel divize zahraničí Tomáš Pleskač řekl, že ČEZ plánuje do roku 2020 investovat 50 až 60 miliard korun do takzvané nové energetiky. Chce se zaměřit na Německo, Francii, Británii a Polsko. Firmě má k rozvoji pomoci mimo jiné dceřiná společnost Inven Capital. Prostřednictví ní loni ČEZ dvakrát investoval do tzv. decentralizované energetiky v Německu. 

Za roky 2012 až 2014 vyplatil ČEZ každoročně dividendu 40 korun za akcii před zdaněním. O výši dividendy za rok 2015 společnost zatím nerozhodla. Beneš řekl, že představenstvo firmy oznámí návrh loňské dividendy v druhé polovině dubna. „Jediné vodítko, které k tomu mohu říct, je, že jsme naši dividendovou politiku měnili relativně nedávno a nemáme v plánu ji měnit,“ dodal.

ČEZ je největší česká energetická firma. Jejím majoritním akcionářem je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií.

Newsletter