ČEZ za devět měsíců zvýšil čistý zisk, zisk EBITDA ale klesl

AKTUALIZOVÁNO – Čistý zisk Skupiny ČEZ za první tři čtvrtletí meziročně vzrostl o 13 procent na 16,6 miliardy. Za růstem byl hlavně prodej akcií MOL. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) meziročně klesl o šest procent na 41,1 miliardy korun, zejména z důvodu poklesu realizačních cen vyrobené elektřiny a růstu nákladů na emisní povolenky. Naopak pozitivně meziročně působila vyšší výroba v jaderných a větrných elektrárnách. Skupina ČEZ potvrzuje celoroční výhled čistého zisku očištěného na úrovni 19 miliard. 

„Dosavadní průběh roku je pro Skupinu ČEZ úspěšný jak z pohledu dosaženého zisku, tak z pohledu plnění strategických rozvojových cílů. Pro budoucnost firmy je důležité, že posilujeme v oblastech nové energetiky. Od září je součástí Skupiny ČEZ společnost Elevion, což je jeden z největších poskytovatelů komplexních energetických služeb v Německu. A také větrná farma v lokalitě Lettweiler Höhe (35,4 MW), čímž instalovaná kapacita Skupiny ČEZ v německých větrných farmách vzrostla již na téměř 134 MW,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.

„Výsledky hospodaření za třetí kvartál vnímáme spíše negativně zejména s ohledem na vykázanou čistou ztrátu. ČEZ do letošního výhledu nezařadil probíhající prodej bulharské elektrárny ve Varně, transakce tak bude zřejmě uzavřena až v příštím roce,“ uvedl Jiří Kostka z Komerční banky.

Provozní výnosy dosáhly 146,7 mld. Kč a meziročně vzrostly o procento, přičemž výroba elektřiny z tradičních zdrojů meziročně stoupla o procento na 44,6 TWh. Výroba elektřiny z větrných, fotovoltaických a malých vodních elektráren vzrostla o čtvrtinu, především díky nárůstu výroby ve větrných parcích v Rumunsku a díky akvizicím větrných zdrojů v Německu na konci loňského roku. Skupině ČEZ se nadále daří na trhu prodeje zemního plynu koncovým zákazníkům, jehož objem meziročně vzrostl o 30 procent.

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) meziročně klesl o 2,7 mld. Kč zejména z důvodu poklesu realizačních cen vyrobené elektřiny (-3,1 mld. Kč) a růstu nákladů na emisní povolenky (-1,3 mld. Kč). Pozitivně naopak meziročně působil růst výroby v jaderných a větrných elektrárnách (+1,9 mld. Kč). Čistý zisk meziročně vzrostl o 1,9 mld. Kč zejména vlivem prodeje akcií MOL (+4,4 mld. Kč) a prodeje nemovitostí (+1,1 mld. Kč).

Skupina ČEZ potvrzuje celoroční výhled čistého zisku a zároveň upravuje výhled zisku provozního. „Celoroční výhled EBITDA upravujeme na 52 mld. Kč z důvodu předpokládaného posunu rozhodnutí soudu ohledně plnění závazku SŽDC z roku 2011 za horizont letošního roku, a to v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího soudu v obdobném sporu týkajícího se plnění SŽDC z roku 2010. Zároveň potvrzujeme celoroční výhled čistého zisku očištěného na úrovni 19 mld. Kč zejména s ohledem na nižší výhled odpisů a úroků oproti očekávání v srpnu,“ uvedl místopředseda představenstva a finanční ředitel Martin Novák.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce vzrostla za první tři čtvrtletí meziročně o 3,7 %, po klimatickém a kalendářním očištění o 3,6 %. U velkoodběratelů je nárůst o 4,1 % a u domácností o 3,8 %, což odráží dobrou kondici českého hospodářství.

Newsletter