Čína na prahu nové pětiletky rekordně investovala

Čína na prahu nové pětiletky rekordně investovala a do země zároveň přitekly rekordní investice ze zahraničí. Objem investic do Číny loni činil 126 miliard dolarů a celkem 118 miliard nejlidnatější země světa proinvestovala v zahraničí. Vyplývá to ze studie China Outlook 2016, kterou zpracovala KPMG China Global Practice.   

Zahraniční investice do high-tech výroby v Číně meziročně vzrostly téměř o desetinu. Služby se na tvorbě čínského HDP podílejí již více než z poloviny.

Třináctá čínská pětiletka pro roky 2016 až 2020 má za cíl udržet hospodářský růst Číny v tempu 6,5 až sedm procent ročně. Mezi stanovené priority vlády patří například inovace, které mají zemi zvýšit přidanou hodnotu tamního průmyslu a zajistit trvalejší růst. Dále regionální rozvoj, jenž má pomocí investic do infrastruktury a podpory místních trhů snížit výrazné rozdíly mezi venkovem a hospodářskými centry.

Mezi další vládní priority patří ekologie, větší otevřenost a inklusivní rozvoj, který má zajistit, že z hospodářského růstu budou těžit všechny společenské vrstvy.

 

Jednou z největších rozbušek finančních trhů minulého roku byla bezesporu Čína. Jak pomohl Říši středu americký Fed?

Zveřejnil(a) Roklen24 dne 21. březen 2016

 

Pozornost Číny se loni zaměřila na zdravotnictví a sociální péči (meziroční nárůst o 800 procent) a na společnosti, které se věnují vodohospodářství, ekologii a životnímu prostředí (meziroční nárůst o 200 procent). Na třetím místě se pak s největším meziročním růstem investic umístil sektor hotelnictví a stravování.

„Pokud se na vývoj čínských zahraničních investic podíváme už od roku 2011, vede v růstu investic ze všech sektorů opět zdravotnictví a sociální péče. Na druhém místě je pak zábavní a kulturní průmysl, na třetím ICT. „Zajímavé je i srovnání zemí, do nichž čínské investice směřovaly. Největší nárůst čínských investic v posledních letech zaznamenaly Spojené státy, Austrálií, Singapurem a Velkou Británií,“ uvedl Martin Kocík, Director KPMG Česká republika.

Škoda Auto investuje v Číně miliardy

Čínské firmy v zahraničí projevovaly největší zájem o koupě a investice do společností z oblasti finančních služeb (včetně pojišťoven) – proinvestovaly přes 18 miliard dolarů, 11,8 miliardy činily vstupy do výrobců počítačů a elektroniky. Více než deset miliard směřovalo do energetických společností a utilit, přes 9,5 miliardy dolarů do firem z automobilového průmyslu.

V meziročním i ve víceletém srovnání směřuje nejvíce zahraničních investic v Číně do finančního sektoru a roste objem investic do zdravotnictví. Naopak klesl objem investic do zpracovatelského průmyslu.

V oblasti akvizic a transakcí pak byly v Číně v loňském roce nejvíce aktivní japonské firmy, které investovaly do čínských společností přes deset miliard dolarů. Na druhém místě se v objemu investic umístil Katar a na třetím Spojené státy. Z evropských pak byly nejaktivnější francouzské a belgické firmy.

 

Newsletter