CIO Credit Suisse: Akcie? Šanci na dobré výnosy má Evropa

V případě akcií má nejlepší vyhlídky na dobré výnosy obecně Evropa a hned po ní rozvíjející se trhy. Z pohledu sektorů je to energetika, zdravotní péče a telekomunikace. Zajímavé příležitosti se objevují v alternativním investování. V rozhovoru pro Roklen 24 to řekl Michael Strobaek, Global CIO Credit Suisse.

O kterých sektorech na evropských, amerických a rozvíjejících se trzích si myslíte, že jsou výhledově nejlepší pro investice?

Pokud jde o akcie, domníváme se, že nejlepší vyhlídky na dobré výnosy má obecně Evropa a hned po ní rozvíjející se trhy. Trochu obezřetnější jsme u amerických akcií.

Z pohledu sektorů mají podle nás nejlepší vyhlídky energetika, zdravotní péče a telekomunikace. V energetice jsou nyní ceny akcií relativně nízko a striktní dodržování firemní disciplíny v oblasti nákladů by mělo přinést požadovaný růst cen akcií. Zdravotnictví bude nyní i v budoucnu těžit ze stárnutí populace. Sektor telekomunikací má nyní, po dlouhém období, kdy firmy nedosahovaly investory požadovaných výsledků, velmi atraktivní výhled.

Na jaké regiony a sektory se Credit Suisse soustředí ve své krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé investiční strategii?

Z hlediska dlouhodobé strategie se nám jako velmi perspektivní jeví zejména akcie. Proto v našich strategických doporučeních navrhujeme poměrně vysoký podíl právě aktiva. Zajímavé výnosy očekáváme v tomto segmentu například na rozvíjejících se trzích. U produktů s fixním výnosem pak dáváme přednost nejádrovým dluhopisům, včetně dluhopisů s vysokým výnosem (HY) a dluhopisům rozvíjejících se trhů.

Celkově si myslíme, že nejlepší vyhlídky a dobré tempo růstu mají Švýcarsko, Evropa obecně, dále Japonsko a Austrálie. Obezřetnější jsme pak u Ameriky, s ohledem na možné změny ocenění finančních produktů, a u Anglie (snižující se výnosy). U produktů s fixním výnosem preferujeme dluhopisy s investičním stupněm a dluhopisy finančních institucí.

Také si myslíme, že zajímavé příležitosti se objevují v alternativním investování. Pozitivně vidíme komodity, které by měly těžit z dobrého růstu a přitom nejsou tak drahé jako jiné druhy aktiv. Pozitivně hodnotíme také hedgové fondy, kterým by se mělo v situaci, kdy centrální banky začínají normalizovat svou měnovou politiku, dobře dařit. 

 

Považujete nynější makroekonomickou situaci v eurozóně za stabilní? Co vidíte jako dlouhodobá či krátkodobá rizika?

Růst eurozóny nás velmi pozitivně překvapil a domníváme se, že jsou zde dobré vyhlídky na jeho pokračování. Politická rizika spojená s volbami v řadě zemí jsou pryč a úvěrový trh se začíná zotavovat.

Vycházíme z také toho, že inflace se mění jen velmi pomalu. Evropská centrální banka (ECB) tak bude opatrná a jen postupně bude normalizovat svou měnovou politiku. Jako klíčová rizika vidíme potenciální problémy kolem státního dluhu Itálie a Řecka a případné chyby politiků v těchto záležitostech.

Jaký potenciál vidíte v české ekonomice (sektory, příležitosti na investice)?

Ekonomické vyhlídky České republiky zůstávají velice dobré. Růst HDP letos dosáhne pravděpodobně 4,5 procent, tedy víceméně v souladu s listopadovou předpovědí ČNB. Prognózy pro roky 2018 a 2019 odhadují růst 3 % a 2,5 %.

Za hlavní hybatele růstu přitom považujeme spotřebu domácností a chuť znovu investovat. Krom toho fiskální politice pomáhají vyšší mzdy ve veřejném sektoru a export je podporován dobrou ekonomickou kondicí hlavních obchodních partnerů, zejména Německa.

Michael Strobaek je výkonným ředitelem společnosti Credit Suisse v divizi International Wealth Management. Zároveň je globálním investičním ředitelem (CIO) a vede oddělení Investment Solutions & Products, což je sekce, která integruje poradenský a investiční proces a klientský servis. Do společnosti Credit Suisse nastoupil v květnu 2013 ze společnosti Swiss Family Office, kde zastával pozici generálního ředitele, CIO a řídícího partnera.
V letech 1996–2009 působil M. Strobaek u společnosti UBS jako globální ředitel Investment Solutions a následně jako vedoucí investičního managementu UBS Wealth Management.  Členem představenstva skupiny UBS se Michael Strobaek stal v roce 2007.
Michael Strobaek má více než 20 let manažerských zkušeností a poznatků z fungování finančních trhů a z dohledu na mezinárodní operace řízení investic. Svou profesionální kariéru zahájil jako Equity Analyst ve společnosti Swiss Bank Corporation. M. Strobaek je držitelem titulu M.Sc. v oboru Ekonomika a podniková administrativa na Copenhagen Business School v Dánsku a magisterského titulu CEMS v oboru Finance na Kolínské univerzitě v Německu. Je držitelem titulu CFA a diplomu CEFA / AZEK.

Newsletter