Čistý zisk ČEZ rostl o pětinu. Díky prodeji akcií MOL a nemovitostí

AKTUALIZOVÁNO – Čistý zisk Skupiny ČEZ meziročně vzrostl o 21 procent na 16,7 miliardy korun, a to zejména díky úspěšnému prodeji akcií MOL a prodeji nemovitostí v Praze.

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl 31,3 mld. Kč. Meziroční pokles o 1,8 mld. Kč odpovídá poklesu realizačních cen vyrobené elektřiny. Skupina ČEZ navyšuje celoroční výhled EBITDA i čistého zisku.

Provozní výnosy v prvním pololetí dosáhly 100,9 miliardy korun a meziročně vzrostly o dvě procenta, přičemž výroba elektřiny z tradičních zdrojů byla v prvním pololetí na obdobné úrovni jako loni, tj. cca 31 TWh. Výroba v oblasti nové energetiky, kam ČEZ řadí zejména větrné, fotovoltaické a malé vodní elektrárny, vzrostla o pětinu, především díky akvizici větrných elektráren v Německu na konci roku 2016, ale i díky nárůstu výroby ve větrných parcích v Rumunsku. Skupině ČEZ se nadále daří na trhu prodeje zemního plynu koncovým zákazníkům, jehož objem meziročně vzrostl o 28 procent.

„Dosavadní průběh roku byl pro Skupinu ČEZ výjimečný jak z pohledu dosaženého zisku pro akcionáře, tak z pohledu tří významných akvizic, díky kterým naplňujeme hlavní rozvojové cíle stanovené v naší strategii. Akvizicí úspěšné německé společnosti Elevion, která patří k největším poskytovatelům komplexních energetických služeb v zemi, jsme získali více než 1800 odborníků i klíčovou základnu pro působení na dynamicky rostoucím ESCO trhu v Německu,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.

„Výsledky ČEZ hodnotíme mírně pozitivně. V oblasti tradiční výroby elektřiny došlo k zastavení poklesu velkoobchodních cen elektřiny. Výroba z obnovitelných zdrojů roste díky novým akvizicím ve stabilní části Evropy a zvýšené výrobě v Rumunských větrných parcích a prodej tepla a plynu se také rozvíjí solidním tempem,“ uvedl analytik Komerční banky Richard Miřátský.

„Zvýšený výhled EBITDA a čistého zisku podle nás také reflektuje očekávání společnosti na výrazně vyšší využití jaderných zdrojů v druhém pololetí, kdy především ve čtvrtém kvartále by mely obě jaderné elektrárny vyrábět na víceméně plný výkon bez odstávek. Očekáváme proto, že by dnešní výsledky a výhled mohly mít pozitivní vliv na cenu akcií,“ dodal Miřátský.

V oblasti obnovitelných zdrojů pak Skupina ČEZ vstoupila na francouzský trh, a to akvizicí developerských projektů větrných farem s potenciálem výstavby až 101,8 MW. Třetí akvizicí byla provozovaná větrná farma v lokalitě Lettweiler Höhe v Německu o výkonu 35,4 MW, díky níž vzroste kapacita Skupiny ČEZ v německých větrných farmách na téměř 135 MW a v celé Evropě již na téměř 770 MW.

V návaznosti na úspěšné první pololetí upravil ČEZ směrem nahoru letošní výhled pro EBITDA i čistý zisk. „Celoroční výhled EBITDA navyšujeme na 53 mld. Kč zejména z důvodu vyšší hrubé marže z výroby a obchodu v ČR. Celoroční výhled čistého zisku očištěného zvyšujeme na úroveň 19 mld. Kč,“ uvedl místopředseda představenstva a finanční ředitel Martin Novák. K dobrému výsledku prvního pololetí přispěly dva jednorázové pozitivní vlivy. Celkový přínos z ukončení vlastnictví akcií MOL do čistého zisku byl 4,6 mld. Kč a zisk z prodeje nemovitostí v Praze dosáhl hodnoty 1,1 miliardy Kč.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce vzrostla v prvním pololetí meziročně o 4,2 %, po klimatickém a kalendářním očištění o 4,3 %. U velkoodběratelů je nárůst o 5 % a u domácností o 3,8 %, což odráží dobrou kondici českého hospodářství.

Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.

 

Newsletter