ČNB dnes úrokové sazby nezvýší

Klíčovou událostí dnešního dne je zasedání bankovní rady České národní banky. Očekáváme, že se debata ponese – stejně jako na zářijovém setkání – v duchu rozhodování mezi zvýšením sazeb a jejich stabilitou. Podobně jako všichni ekonomové a analytici dotázaní agenturou Bloomberg sázíme na to, že se většina rady přikloní ke druhé variantě.

Rozhodování centrálních bankéřů je třeba rozložit na vnitřní a vnější faktory. Ty vnitřní, reprezentující stav domácí ekonomiky, nabádají ke zvýšení sazeb, k čemuž přispívá nejen stále robustní ekonomický vývoj, kde je významnou složkou spotřeba domácností, ale rovněž proinflační faktory jako tempo růstu mezd či kurz koruny souhrnně působící na inflační očekávání nad inflačním cílem centrální banky. Domácí měna sice v posledním měsíci patřila do trojice nejvýrazněji posilujících v rámci regionu střední a východní Evropy, avšak ani to neodpovídá predikovanému utažení měnových podmínek představenému v poslední, tj. srpnové, prognóze ČNB.

I přesto, že tak dnes zveřejněný nový výhled pravděpodobně naznačí potřebu zvýšení sazeb, bankovní rada by se měla přiklonit k jejich stabilitě. Lví podíl na tomto rozhodnutí by měly mít vnější faktory s důrazem na zpomalování zahraničí, zejména našich hlavních obchodních partnerů v čele s Německem. Právě tento trvající stav by se měl podepsat na zhoršení domácího ekonomického výhledu, které by však mohlo být alespoň částečně kompenzováno o něco slabší korunou. Mezi hlavní nejistoty, byť v posledních dnech pozorujeme určité uklidnění, bude zřejmě opět zařazen protekcionismus a brexit.

Ve spojitosti s protekcionismem bude zajímavé sledovat, jak, resp. zda, ČNB zareaguje na dnes ráno zveřejněnou informaci čínského ministerstva obchodu. To uvedlo, že bude-li podepsána americko-čínská obchodní dohoda v rámci tzv. „fáze jedna“, měla by americká i čínská strana v jednom okamžiku a ve stejném poměru zrušit již existující vybraná cla. To by se dle informací agentury Bloomberg mělo týkat i dalších fází obchodní dohody.

Kurz koruny se včera krátce posunul pod hranici 25,50 za euro. V pozdějších hodinách se však vrátil nad tuto úroveň, k čemuž přispěly zprávy o možném posunutí setkání amerického a čínského prezidenta ve spojitosti s podpisem již zmiňované obchodní dohody ve fázi jedna. Tato informace o něco zhoršila náladu globálních trhů, avšak díky dnešnímu vyjádření čínského ministerstva obchodu očekáváme opětovné zlepšení.

Další posun kurzu se bude odvíjet od rozhodnutí ČNB, včetně aktualizované prognózy a doprovodného komentáře. Při pohledu na sazby FRA je patrné, že trh očekává stabilitu sazeb, tudíž klíčovým aspektem případného kurzového posunu by měl být nový výhled a rétorika. Pokud bude prognóza nadále pozitivní a doprovodný komentář přiživí – ve srovnání s dobou po posledním zasedání – spekulace o vyšších sazbách, které jsou teď spíše utlumené, kurz by mohl opětovně otestovat support 25,50 za euro. Možnost o něco silnější koruny nakonec potvrzuje i dnešní výstup našeho predikčního modelu.

Na doplnění, korunový opční trh ukazuje mírný posun implikované volatility EURCZK v krátkém, tj. overnight, tenoru, směrem vzhůru, stále se však jedná o velmi nízké hodnoty kolem 1,08 %. Z měsíční zajišťovací strategie risk reversal je pak patrná převaha call opcí EURCZK na puty, avšak od začátku měsíce pozorujeme nárůst objemu put opcí snižující převahu callů k nižším hodnotám.

Každopádně platí, že z hlediska delšího období považujeme za klíčový kurzotvorný faktor náladu globálních trhů, kde prim hraje otázka protekcionismu.

Očekávaný vývoj kurzů pro dnešní den

Aktuálně se  koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,50 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,45 až 25,53 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,91 až 22,06 USDCZK.*

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1083 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,86 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1059 do 1,1118 EURUSD.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na  modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter