ČNB kývla PPF na cenu odkupu akcií Telefóniky CR od minoritářů. 295,15 Kč

(Aktualizováno 16:58) Finanční skupina PPF získala souhlas České národní banky s nabídkovou cenou pro povinnou nabídku odkupu menšinových podílů Telefóniky CR od drobných akcionářů poté, co PPF získala většinovou kontrolu. Ve zdůvodnění tato cena není uvedena. Skupina PPF teprve po závěru pražského obchodování uvedla, že za jednu akcii Telefóniky CR nabídne 295,15 Kč s tím, že kompletní textaci nabídky zveřejní až 3. června.

„Společnosti PPF Arena 2 B.V. se podle § 42 odst. 1 zákona o nabídkách převzetí uděluje souhlas s uveřejněním nabídkového dokumentu při povinné nabídce převzetí určené akcionářům společnosti Telefónica Czech Republic, a.s,….,“ zní stručný verdikt ČNB. Správní řízení bylo zahájeno 14. února a rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci 20. května.

ČNB ve verdiktu dále uvádí, že přezkoumala revizní znalecký posudek na stanovení a odůvodnění prémiové ceny včetně doprovodných vyjádření obou znaleckých ústavů k alternativním způsobům stanovení výše prémiové ceny. „Za daných okolností považují za vhodnou aplikaci modelu oceňování kapitálových aktiv,“ stojí v dokumentu ČNB s tím, že oba posudky „předních znaleckých ústavů“ dospívají k podobným klíčovým závěrům a ČNB tak považuje stanovení výše prémiové ceny za řádně odůvodněné.

„Diskuse kolem nabídkové ceny menšinových akcionářům byla vedena kolem záležitosti, jaká metoda, respektive jaká diskontní sazba bude pro stanovení výkupní ceny použita vůči odkupní ceně PPF na úrovni 305,60 Kč. Šlo tedy o diskusi mezi PPF a ČNB o časovou hodnotu peněz,“ uvedl analytik Komerční banky Josef Němý, který titul Telefóniky CR pokrývá. Ještě před oznámením odkupní ceny ji odhadoval nejvýš u úrovně 300 korun za akcii. Analytici Patrie odhadovali nabídkovou cenu na úrovni 297 korun za akcii. 

Jiný byl odhad analytiků J&T. „Domníváme se, že nabídková cena může být stanovena na úrovni 305,60 Kč (tedy na odkupní ceně PPF) a že ČNB by měla vyjít vstříc menšinovým akcionářům co do odkupní ceny a nemusí se řídit odloženou platbou, sjednanou mezi PPF a španělskou Telefónikou SA,“ vyslovil svůj odhad a argumenty pro něj hlavní analytik J&T Banky Milan Vaníček, který akcie Telefóniky CR pokrývá.

Potvrdil se odhad analytiků, že PPF po verdiktu ČNB nebude mít důvod se zveřejněním nabídkové ceny otálet. Učinila tak tedy v rámci jednoho dne. Kompletní příprava nabídky vyžaduje čas, PPF se rozhodla vzít si jej do 3. června. 

Newsletter