ČNB nastavila pěti bankám sazby kapitálové rezervy ke krytí rizika

AKTUALIZOVÁNO: Česká národní banka stanovila pěti systémově nejvýznamnějším bankám sazby kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika (KSR). Pro Českou spořitelnu, ČSOB a Komerční banku ve výši tři procenta, pro UniCredit Bank ve výši dvě procenta a pro Raiffeisenbank jedno procento.

Centrální banka přezkoumala systémovou významnost domácích bank a s účinností od 1. ledna 2017. ČNB stanovuje sazbu KSR systémově nejvýznamnějším bankám od roku 2014.

„Na základě zjištěné hodnoty systémové významnosti ke konci loňského roku a vyhodnocení dalších okolností dospěla ČNB k závěru, že sazba České spořitelny a ČSOB se nemění, zvyšuje se Komerční bance z 2,5 procenta tři procenta a UniCredit Bank z jednoho procenta na dvě procenta,“ uvedl ředitel odboru komunikace ČNB Marek Zeman. Dodal, že nově se zavádí povinnost udržovat KSR ve výši jednoho procenta pro Raiffeisenbank.

 

 

Banky jsou povinny udržovat KSR v aktualizované výši od 1. ledna 2017, a to na individuálním i konsolidovaném základě. Sazby jsou uvedeny v procentech z celkového objemu rizikové expozice dané banky a musí být tvořeny kmenovým kapitálem banky (CET1).

„Zvyšování kapitálových požadavků obecně omezuje kapacitu domácích bank financovat projekty svých klientů. Vyšší požadavky na kapitál zvyšují náklady úvěrování a snižují konkurenceschopnost domácích bank v porovnání s bankami ze zemí s mírnějším režimem,“ řekl ČTK mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek.

Stanovené sazby kapitálových rezerv pro tuzemské banky jsou podle mluvčího UniCredit Bank Petra Plocka v souladu s mezinárodními trendy. „Požadavek stanovený regulátorem byl brán v potaz v naší obchodní strategii a budeme s ním v souladu i do budoucna,“ dodal. Raiffesenbank tento požadavek, který podle ní dokresluje její sílící pozici na bankovním trhu, očekávala. „Na aktivity banky nemá zásadní vliv. Hospodářské výsledky dopředu komentovat nemůžeme,“ dodala mluvčí banky Petra Kopecká.

Metodika pro stanovení míry systémové významnosti vychází z řady indikátorů popisujících čtyři klíčové parametry banky: velikost, složitost, nenahraditelnost pro ekonomiku a propojenost s dalšími finančními institucemi.

ČNB je ze zákona o bankách povinna alespoň jednou za dva roky přezkoumat důvody pro stanovení KSR. V souladu s tímto ustanovením proto nově posoudila míru systémové významnosti domácích bank podle údajů ke konci roku 2015, a to na základě stejné metodiky jako u předchozího vyhodnocení v roce 2014.

 

Newsletter