ČNB odnímá licenci ERB bank, zjistila zásadní pochybení

AKTUALIZOVÁNO – Česká národní banka odejmula ERB bank povolení k činnosti. Hlavními důvody byly nefunkční řídicí a kontrolní systém banky a nákup dluhopisů v rozporu s právními předpisy. Rozhodnutí dnes nabylo právní moci. V návaznosti na to ČNB podá soudu návrh na jmenování likvidátora ERB bank.

„ČNB v případě ERB bank zjistila zásadní pochybení, zejména v oblasti řízení úvěrového a tržního rizika a rizika likvidity, která ohrožovala její stabilitu. Špatné řízení úvěrového rizika se negativně projevilo v úvěrovém portfoliu banky. ERB bank dostatečně neřídila ani další rizika spojená se svou činností, včetně rizik operačních a rizik souvisejících s informační bezpečností,“ uvedl mluvčí ČNB Marek Zeman.

Dodal, že banka nebyla ani dostatečně personálně a odborně vybavena a neměla funkční systém, který by bránil legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a umožňoval dodržování mezinárodních sankcí. Vedle toho ERB bank nakoupila za zcela nestandardních okolností dluhopisy emitované rakouskou společností v nominální hodnotě 60 milionů eur, čímž mnohonásobně překročila limit stanovený pro pohledávky vůči jednomu subjektu. ERB bank se tuto pohledávku v průběhu správního řízení nepodařilo snížit pod hranici předepsaného limitu.

Vklady občanů i firem u ERB bank jsou ze zákona pojištěny Garančním systémem finančního trhu, a to včetně úroků, do výše maximálně 100 tisíc eur (zhruba 2,7 milionu Kč) na jednoho vkladatele. V tomto limitu se náhrady poskytují do 100 procent výše vkladu, uvedl Zeman.

Rozhodnutí o odnětí bankovní licence nabylo právní moci dnes. Počínaje tímto dnem smí ERB bank provozovat pouze činnosti, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků, dodal mluvčí.

Profil ERB bank
ČNB udělila licenci ERB bank, dříve známou pod názvem Evropsko-ruská banka, v roce 2008. Bance tak dala právo působit po celé Evropské unii. Šlo o první ruský finanční ústav, který od rozpadu bývalého Sovětského svazu získal novou licenci v zemi EU.
– První pobočku banka otevřela v dubnu 2009 v Praze. V dubnu 2010 byla otevřena další pobočka v Karlových Varech. V srpnu 2015 se změnil název na ERB bank.
– Prioritním předmětem činnosti banky bylo financování českého exportu do Ruska, platební transakce, depozitní a konverzní operace.
– ERB bank evidovala podle Garančního systému finančního trhu ke konci loňska více než 6000 klientů, kteří měli otevřeno zhruba 10.000 účtů s vklady za 5,1 miliardy korun.
– Banka v roce 2014 podle své výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin hospodařila se ztrátou téměř 63,3 milionu Kč.
– ČNB předminulý týden oznámila, že ERB bank není schopna dostát svým závazkům. Ve čtvrtek začal Garanční systém finančního trhu vyplácet pojištěné vklady klientů. Nárok na výplatu náhrady vkladu má 5409 klientů ERB bank, kteří mají celkem pojištěné vklady 3,53 miliardy korun.
– ERB bank byla sponzorem například Prague International Ballet Gala a účastní se řady akcí na ruském velvyslanectví.

Newsletter