ČNB: Rizikem pro finanční sektor je rychlý růst úvěrů

AKTUALIZOVÁNO – Český finanční sektor meziročně posílil svoji vysokou odolnost. Rizikem jsou výrazně uvolněné standardy při poskytování hypotečních úvěrů, a proto Česká národní banka od října 2016 stávající pravidla zpřísní. Vyplývá to ze Zprávy o finanční stabilitě 2015/2016.

„Domácí bankovní sektor zůstává vysoce stabilní díky dobré kapitálové vybavenosti, silné základně klientských vkladů a dostatečnému objemu vysoce kvalitních a likvidních aktiv,“ řekl guvernér ČNB Miroslav Singer.

  • Odolnost českého finančního sektoru vůči možným nepříznivým šokům je nadále vysoká a ještě silnější než před rokem
  • Systémová rizika zůstávají ve všech oblastech pouze potenciální
  • Možným zdrojem domácích rizik pro finanční stabilitu v budoucnosti je zrychlený růst úvěrů
  • Výrazně uvolněné standardy u hypotečních úvěrů vyžadují zpřísnění podmínek pro jejich poskytování úvěrovými institucemi
  • Zátěžové testy potvrzují schopnost bankovního sektoru vypořádat se i s velmi silnou recesí
  • ČNB nebude s ohledem na příznivé výsledky zátěžového testu veřejných financí pro příští tři roky uplatňovat dodatečné kapitálové požadavky k držbě českých státních dluhopisů

Odolnost bankovního sektoru centrální banka hodnotila prostřednictvím makrozátěžových testů za použití alternativních scénářů ekonomického vývoje. Základní scénář vychází z květnové prognózy ČNB a představuje vývoj, který ČNB považuje za nejpravděpodobnější. Nepříznivý scénář, jehož pravděpodobnost je naopak velmi nízká, předpokládá silnou recesi a propad ekonomiky do deflace.

Bankovní sektor disponuje vysokým kapitálovým polštářem, který umožňuje ustát výrazné negativní šoky a udržet celkovou kapitálovou přiměřenost sektoru dostatečně nad regulatorním minimem osm procent i v případě Nepříznivého scénáře. Bankovní sektor vykazuje vysokou odolnost i vůči krátkodobému likviditnímu riziku.

V málo pravděpodobném nejhorším scénáři vývoje ekonomiky by se dostalo pod kapitálové osmiprocentní regulatorní minimum sedm bank, které by tak musely doplnit kapitál za zhruba sedm miliard. V základním scénáři, který ČNB považuje za nejpravděpodobnější, by musely kapitál za asi půl miliardy doplnit tři malé banky.

ČNB provedla rovněž zátěžový test veřejných financí. Podle jeho výsledků současná fiskální situace nepředstavuje hrozbu pro stabilitu bankovního sektoru, který drží značnou část českého státního dluhu. ČNB proto nebude u úvěrových institucí na horizontu tří let uplatňovat dodatečné kapitálové požadavky.

Tuzemská ekonomika pokračuje v růstové fázi finančního cyklu. Na rychlý růst úvěrů, zvyšování zadlužení domácností v poměru k jejich příjmům a růst cen rezidenčních nemovitostí ČNB reagovala v prosinci 2015 stanovením sazby proticyklické kapitálové rezervy ve výši 0,5 procenta z expozic umístěných v ČR s platností od ledna 2017.

Vzhledem k tomu, že ve vývoji cyklických rizik nedošlo v letošním roce k výrazné změně značící nárůst systémového rizika, bankovní rada ČNB se na svém květnovém jednání o otázkách finanční stability rozhodla tuto sazbu prozatím ponechat na stávající úrovni. V případě pokračování rychlé úvěrové dynamiky, dalšího uvolňování úvěrových standardů a růstu investičního optimismu však bude připravena sazbu této rezervy dále zvyšovat.

Kombinace mimořádně nízkých úrokových sazeb a snadné dostupnosti úvěrů na bydlení vytváří podmínky pro růst cen rezidenčních nemovitostí nad úrovně odpovídající vývoji fundamentálních faktorů. ČNB proto přistoupí s účinností od letošního října ke zpřísnění svého současného Doporučení k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí, zejména snížením maximálních hodnot ukazatele LTV, což je poměr výše úvěru a hodnoty jeho zajištění. ČNB bude zároveň usilovat o legislativní zakotvení pravomocí ČNB stanovovat rizikové parametry úvěrů na bydlení.

Newsletter