Co čekat od akciových trhů v příštím roce?

Zdroj: Depositphotos

V roce 2023 jsme byli svědky toho, že některé inflační impulsy z doby pandemie začaly slábnout. Růst začal zpomalovat, což vyvolalo diskusi o tom, kdy by úrokové sazby mohly dosáhnout svého vrcholu a případně se snížit. Domníváme se, že tato debata bude ještě nějakou dobu živá a ekonomická data budou podrobně zkoumaná, píše analytický tým společnosti Invesco. 

I když se sazby mohou oproti současným úrovním snížit, éra téměř nulových sazeb skončila a vyšší náklady na kapitál jsou faktorem, se kterým se budou muset vlády, podniky i domácnosti vyrovnat. Očekáváme, že se v systému objeví větší inflační napětí plynoucí z fiskálních výdajů na přechod k zelenější energetice a vyšším nákladům na komodity. Kromě toho složitá geopolitická situace vnáší do systému dodavatelsko-odběratelských řetězců více pohyblivých složek a demografický posun v Číně bude mít dopad na globální náklady práce.

Z investičního hlediska budou z hlediska výkonnosti pravděpodobně stále důležitější fundamentální ukazatele firem. Bez klesajících sazeb a „volných peněz“ bude pro investice zásadní schopnost manažerských týmů řídit rozvahy, tvorbu cen, dodavatelské řetězce a dosahovaní zisků a cashflow v předvídatelných časových obdobích. V předchozí éře byla alokace aktiv relativně jednoduchá – USA, technologie, růstové faktory. My očekáváme, že růstové faktory budou méně dominantní a příležitosti pro výběr akcií rozmanitější. Je to náročné, ale pro aktivní manažery vzrušující.

Akcie ve Spojeném království: Atraktivní zdroj reálného příjmu

Komentář Martina Walkera, vedoucího oddělení britských akcií 

Očekáváme, že nás čeká náročné období v celosvětovém makroekonomickém prostředí. Centrální banky a vlády budou pokračovat v nastoupené cestě měnové a fiskální politiky, která pravděpodobně povede k tomu, že příští desetiletí bude vypadat zcela jinak než uplynulých 10 let. Bude se vyznačovat vyššími úrokovými sazbami a inflací, než jaké jsme zažili od globální finanční krize (GFC).

Navzdory makroekonomickým obavám zůstáváme ohledně britských akcií optimističtí. Domníváme se, že nabízejí atraktivní zdroj reálného příjmu. Vyšší inflace i volatilita budou pravděpodobně pokračovat, ale dividendy by měly v průběhu času držet krok s inflací, což poskytne cennou ochranu investorům usilujícím o příjem.

V průběhu roku 2024 budeme sledovat sektor veřejných služeb. Domníváme se, že stále existují atraktivní příležitosti spojené s přechodem na novou energetiku a s potřebou dalších investic do zlepšení infrastruktury v oblasti energetiky i vodárenství.

Mezi průmyslovými podniky byl uplynulý rok pro několik podniků obzvláště náročný. Tyto společnosti zastihla situace, kdy se složité dodavatelské řetězce znovu přizpůsobovaly, tentokrát životu po pandemii, což vedlo k náhlým a nečekaným změnám v objednávkách zákazníků. S výhledem do roku 2024 očekáváme, že ti nejsilnější přežijí a budou prosperovat.

Evropské akcie: abrat k lepšímu pro dlouhodobé investory

Komentář Olivera Collina, působící ve vedení týmu oddělení evropských akcií

Stejně jako loni touto dobou jsou vyhlídky pro evropské akcie komplikované a stejně jako dříve je naše strategie založena na fundamentálním výběru akcií, který má dobré předpoklady k tomu, aby se s těmito problémy vyrovnal.

Podle všech ukazatelů jsou evropské akciové trhy ve srovnání s ostatními regionálními akciovými trhy i nadále atraktivně oceněny.  Při nedávném rychlém růstu výnosů jsou evropské akcie jedním z mála akciových trhů, které jsou stále zajímavě oceněny i ve srovnání s dluhopisy.

Pro dlouhodobého investora se Evropa obrací k lepšímu. Zlepšilo se finanční zázemí, regionální politika je soudržnější, existuje větší fiskální podpora a rostou domácí investice i spotřeba.

Při překlopení do roku 2024 neočekáváme, že by dominoval jediný faktor, i když tempo může udávat ocenění. V rámci našeho přístupu, kdy hledáme společnosti, které se zlepšují, nacházíme mnoho zajímavých příležitostí s různými tématy. Tyto podniky byly investory přehlíženy a trhem špatně oceněny. Věříme, že tyto akcie přinesou největší výnosy.

Zajímavá jsou cyklická odvětví, která nejsou zaměřena na spotřebitele. Jsou to třeba průmyslové podniky, kde jsou očekávané zisky již na recesním minimu. Tradičně defenzivní oblasti, jako jsou farmaceutické společnosti s velkou kapitalizací, jsou atraktivní vzhledem k růstovému potenciálu výzkumu a vývoje. Energetické tituly nadále těží z vysokých cen ropy a významné tvorby hotovosti. Vyšší úrokové sazby relativně podporují kapitálově náročné sektory a banky.

ETF: Mohli bychom se dočkat většího zájmu o oblasti, kterým se doposud vyhýbalo

Komentář Chrise Mellora, vedoucího EMEA ETF akciových produktů, Invesco

Trend zvyšujícího se počtu lidí obchodujících s ETF je v posledních deseti letech poměrně konstantní, i za různých tržních podmínek, takže není důvod si myslet, že v příštím roce nebude pokračovat. Výběr a základní charakteristiky ETF mohly být ještě atraktivnější vzhledem k nepředvídatelnosti trhů v nejistém ekonomickém prostředí.

Akcioví investoři budou pravděpodobně upřednostňovat vysoce kvalitní expozice na trzích s velkou kapitalizací, ale až se podmínky zlepší, mohli bychom se dočkat většího zájmu i o některé trhy, kterým se v uplynulém roce vyhýbali. Můžeme také zaznamenat zvýšený zájem o expozice věnující se konkrétním tématům, jako je čistá energie, která mají dlouhodobou strukturální podporu při přechodu na nízkoemisní globální ekonomiku. Měli bychom také pozorovat pokračující trend, kdy investoři využívají ETF pro nízkonákladové a transparentní expozice ESG.

Investoři často využívají ETF k okamžitým úpravám svých portfolií při změně podmínek, takže sledování toků ETF může být užitečným barometrem ochoty investorů riskovat. Nemění to nic na tom, co děláme v našich pasivních fondech, ale mohlo by to poskytnout krátkodobý přehled o tržních trendech.

Mohlo by dojít k přesunu od méně rizikových ETF ke kvalitním expozicím na některých z neoblíbených trhů. Vyplatí se také sledovat trhy mimo USA, protože některé z nich se mohou, v souvislosti s ukončením zvyšování úrokových sazeb a jinými ekonomickými podmínkami, vyvíjet odlišně.

Asie a rozvíjející se trhy (EM): Asijské akcie budou méně zranitelné vůči globálnímu pomalejšímu růstu zisků

Komentář Williama Lama, vedoucího oddělení akcií asijských a rozvíjejících se trhů Henley, Invesco

Od svého vrcholu na počátku roku 2021 se akciové trhy v Asii a na rozvíjejících se trzích (EM) v cyklu omezování likvidity a stupňujících se negativních reakcí kolem Číny potýkají s problémy.

Čínské oživení po skončení covidové krize zklamalo. Ochabující poptávka na tamním trhu nemovitostí odráží slabou důvěru spotřebitelů, a to navzdory značným úsporám domácností a slušným rozvahám.

Ocenění regionálních indexů se však obchoduje pod dlouhodobými historickými průměry, pokud jde o poměr ceny k účetní hodnotě. Tento finanční ukazatel udává, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za dolar čistých aktiv společnosti. Regionální indexy jsou ve srovnání s vyspělými trhy, zejména s USA, výrazně diskontovány. Domníváme se, že existuje prostor pro snížení tohoto rozdílu.

Asijské a EM akcie mají také dobré předpoklady, aby těžily z lepších podmínek likvidity, protože se blížíme k vrcholu očekáváných úrokových sazeb a silný americký dolar pravděpodobně přestane být protiváhou.

Navíc ve srovnání s předchozími cykly zpřísňování se asijské a EM ekonomiky těší relativně slušným základům, což naznačuje větší flexibilitu měnové politiky, pokud by se začaly vytvářet nějaká omezení růstu.

V Číně probíhá koordinované měnové a fiskální uvolňování, které má naléhavěji posílit důvěru a podpořit růst.

Podle našeho názoru budou pokračující rozdíly ve výkonnosti a ocenění mezi jednotlivými zeměmi a sektory v rámci rozvíjejících se zemí poskytovat zajímavé investiční příležitosti.

Indie a Čína: Indie má vysoký růstový potenciál, příležitosti v digitálním prostoru

Komentář Mike Shiao, investičního ředitele regionálního týmu pro akcie v Asii (kromě Japonska), Invesco

Podle názoru našeho asijského akciového týmu se sídlem v Hongkongu je tento region připraven na stabilní růst, který je podpořen nižší úrovní inflace ve srovnání s vyspělými ekonomikami.

Toto ekonomické klima nabízí příznivé podmínky pro prosperitu podniků a podporuje další expanzi. Věříme, že oživení cestovního ruchu v Asii dodá další impuls ekonomickému pokroku regionu.

Indie nadále vykazuje vysoký růstový potenciál, který je tažen silnou soukromou spotřebou a vládními investičními výdaji. Sledujeme zejména společnosti, které budou těžit z domácí poptávky, a také výrobní a stavební odvětví, která mají značnou vládní podporu a přesouvají své dodavatelské řetězce do Indie.

Příležitosti vidíme také v digitální oblasti, kde probíhají inovace. Domníváme se, že Indie má komparativní výhodu – mladší lidé stále více přijímají digitální technologie, rychle se rozšiřující střední třída zvyšuje spotřebitelské výdaje. Existuje zde také vládní podpora výdajů na infrastrukturu.

V Číně jsme díky cílené vládní politice svědky známek stabilizace a zlepšení makroekonomických trendů. To je pozitivní vývoj, u něhož se očekává dominový efekt pro ekonomiku a ukončení negativních nálad mezi spotřebiteli a podniky.

Věříme, že v roce 2024 dojde k normalizaci čínské ekonomiky, a vidíme příležitosti plynoucí z vývoje spotřebních vzorců a technologického pokroku v oblasti inovací a výroby.

Zdroj: Invesco 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter