Co je malé, to je výnosné. Nenechte si utéct „small cap“ prémii

Ačkoliv teorie náhodné procházky postuluje, že budoucí ceny akcií se nedají žádným smysluplným způsobem předpovědět, řada anomálií, která byla za poslední století objevena ekonomy, finančními teoretiky a praktiky, potvrzuje opak. Analýza cen akcií ukázala například několik kalendářních efektů; akciím se nejlépe daří v lednu a naopak nejhůře v září a říjnu. Jiným příkladem je pak tzv. efekt malé firmy, díky kterému ti malí porážejí velké – alespoň na akciovém trhu.

Efekt malé firmy (small firm effect) nebo také „small cap premium“ naráží na skutečnost, že firmy s malou tržní kapitalizací obvykle poráží své velké konkurenty. Jedním z prvních známých ekonomů, kteří se pustili do zkoumání tohoto fenoménu, byl Rolf W. Banz. Ten závěry své analýzy prezentoval v článku jménem „Vztah mezi výnosy a tržní hodnotou akcií“ (The relationship between return and market value of common stocks), který v roce 1981 publikoval Journal of Financial Economics.

Nejhorší den a měsíc pro trhy? Pozor na pondělí a září

Stejně jako pozdější studie, tak i Banz – na základě dat z newyorské burzy NYSE – zjistil, že akcie malých firem nesou systematicky vyšší výnosy než akcie těch velkých, a to i při zahrnutí rizikové přirážky. Aswath Damodaran, profesor financí z Stern School of Business při New York University, aktualizoval příslušná data až do roku 2014. Rozdělil firmy podle tržní kapitalizace do decilů a porovnal jejich výnosy za uvedené období. Výsledky jeho analýzy můžete vidět na následujícím grafu, který publikoval v článku na svém blogu.

Jak se nezamilovat do svého portfolia (a neprodělat)

Jak potvrzuje graf, firmy v posledním decilu (s nejnižší tržní kapitalizací) si vedly mnohem lépe než ty v prvním decilu (s nejvyšší tržní kapitalizací). Přesněji, nejmenší firmy překonaly každý rok trh v průměru o více než 4 %, ty největší však oproti trhu téměř 6 % ztratily. To je v souladu se závěry dalších studií, které obvykle odhadují „small cap“ prémii na 3-5 %. Ta se později dokonce stala součástí třífaktorového modelu oceňování portfolia, jehož autory jsou ekonomové Eugene Fama a Kenneth French.

Vysvětlení patrně spočívá v tom, že lidé rádi nakupují především akcie velkých a zvučných jmen, která obvykle patří velkým firmám, o kterých slýchají v televizi či čtou v novinách. Tyto akcie jsou pak mnohdy natolik předražené, že již nedokážou poskytovat adekvátní výnosy a udržet tak krok s trhem. Malé „neobjevené“ firmy, jejichž ceny jsou relativně nízké, avšak za to mají mnohem větší růstový potenciál, tak mohou být mnohem lukrativnější investiční příležitostí. V souvislosti s efektem malé společnosti lze zmínit také efekt opomíjené firmy (neglected-firm effect), který označuje jev, že akcie, které jsou obchodovány v menších objemech (a tedy jsou méně likvidní) rovněž vykazují systematicky vyšší výnosy než souhrnné indexy.

Newsletter