Co spojuje Buffetta, Gatese a Rockefellera?

Sami vydělali miliony, ale svým dětem se rozhodli odkázat jen minimum nebo dokonce nic. Ne že by takoví rodiče byli zpravidla krkavci, spíše jde o přesvědčení, že peníze kazí charakter a morálku.

Jedním z takových rodičů je i Američan Andrew Aran, který jakožto investiční poradce nashromáždil značné bohatství. Po jeho smrti však potomci dostanou pouze velmi malou část jeho majetku, přičemž největší část poputuje na charitu. Aranovi údajně nechtějí velkou sumou darovaných peněz ovlivnit pracovní etiku svých dětí.

A to je pouze jeden případ z mnoha. Studie U.S. Trust Wealth and Worth z roku 2014 zjistila, že u tzv. baby boomers je méně pravděpodobné, než u jakékoliv jiné generace, přesvědčení, že je důležité zanechat svým dědicům nějaký majetek. Význam finančního dědictví si podle průzkumu připouští 53 procent z nich, přičemž u starších 69 let je to až 68 procent.

To je pravděpodobně tím, že větší procento respondentů tvořili lidé z první generace bohatých a mají tak pocit, že jejich děti by si měli vydělat své peníze sami, tak jak to dokázali oni.

Jeden z nejslavnějších zastánců tohoto přístupu k dědictví je i Warren Buffett, který založil spolek s názvem Giving Pledge. Jedná se v podstatě závazek nejbohatších světových jednotlivců a jejich rodin, věnovat většinu bohatství na filantropické účely. Seznam členů tohoto „charitativního spolku“ najdete společně s oficiálním slibem na stránkách givingpledge.org. Mezi členy se řadí mimo jiné Mark Zuckerberg, Bill a Melinda Gatesovi, Barron Hilton, Michael Bloomberg anebo David Rockefeller.

Například Rockefellerovo odůvodnění pro darování majetku na zmíněné stránce zní takto: „Naše rodina je i nadále jednotná v přesvědčení, že ti, kteří z ekonomického systému našeho národa vytěžili maximum, mají zvláštní zodpovědnost, to nějakým smysluplným způsobem naší společnosti vracet.“

Nejznámější je však Buffetovo prohlášení na téma dědictví. „Moje rodina nedostane z mého čistého jmění příliš. To ale neznamená, že nedostane nic. Moje děti již ode mě a od Suzie nějaké peníze obdrželi a ještě obdrží. Já ovšem stále věřím ve filozofii, že velmi bohatý člověk by měl svým dětem nechat dostatek peněz, aby mohli dělat cokoliv, ale ne tolik, aby nemuseli dělat nic.“

Dalším, kdo se rozhodli využít svého bohatství tak, aby jejich děti měli pocit vlastní schopnosti, jsou Bill a Melinda Gatesovi. V případě nejbohatšího muže světa se přitom co do potenciálního dědictví jedná již o těžko představitelnou sumu téměř 2 bilionů korun. Gatesovi údajně nechtějí dát svým dětem všechny peníze, protože by to nebylo dobré ani pro ně, ani pro společnost. Nenechají je ovšem jen tak na ulici, každé z jejich dětí dostane „alespoň 10 milionů dolarů“.

Že se rodiče rozhodnou svým dětem ukázat tzv. tough love, tak zdaleka neznamená, že po jejich smrti budou potomci začínat od píky. Co jim totiž přinejmenším už nikdo nevezme, je skvělé vzdělání, určité dovednosti, sportovní příležitosti a především obchodní a společenské kontakty. Nebudou tedy již s největší pravděpodobností nikdy strádat, ale bude záležet především na jejich snaze, píli a šikovnosti, aby se dokázali sami prosadit a žili plnohodnotný spokojený život. A to chce pro své dítě snad každý rodič.

Newsletter