Co „zeleného“ vzrušuje Billa Gatese?

Dnešním dnem byla oficiálně zahájena pařížská konference OSN, kde budou zastupitelé světových zemí jednat o klimatických změnách. Právě z tohoto summitu by měla vzejít nová dohoda o snižování skleníkových plynů jakožto další krok směrem k intenzivnějšímu využití obnovitelných zdrojů energie šetřících životní prostředí.

Trend směrem k „zeleným“ technologiím je celosvětový. Vyjma jednotlivých států se na dosažení čistšího prostředí podílejí i ti nejbohatší lidé světa. Jedním z nejaktivnějších je například zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates. Právě ten před pár dny založil vlastní koalici sdružující soukromé investory, kteří mají zájem na obnově životního prostředí.

Tzv. Průlomová energetická koalice a její členové chtějí primárním energetickým společnostem pomoci v oblasti výzkumu a vývoje. Jejich pomoc by měla dostat inovace z laboratoří přímo na trh a posunout tak energetický průmysl k čistším a efektivnějším způsobům výroby energie.

Dle Gatese je mezi „zelenými“ inovacemi a jejich realizací obrovská propast, kterou bez dostatečné finanční podpory nebude možné nikdy přejít. Jak ve svém blogu sám napsal, „nadějné a životaschopné produkty jsou separovány „Údolím smrti“, které nejsou zatím schopny překonat za přispění vládního financování ani konvenčních investorů.“

Z toho důvodu vznikla Průlomová energetická koalice, v jejíž řadách je vyjma zakladatele Microsoftu možné nalézt i autora Facebooku Marka Zuckerberga, Jacka Ma z Alibaby či Jeffa Bezose z Amazonu. Celkový počet členů se prozatím zastavil na 28, a jak sám Gates uvedl, jejich cílem je dosažení progresu v oblasti zelené energie stejně jako dosažení zisku.

Gatesovy tipy

Bill Gates má své tři osobní tipy, kterým věří nejvíce. Prvním z nich je technologie kombinující využití solárních paprsků k vyvolání chemických reakcí, konkrétně k vytvoření vodíku, který je poté možné využití ke komerčním účelům.

„Solárně-chemické technologie nás dostanou na cestu dekarbonizace jak v oblasti výroby elektřiny, tak i v transportních sektorech. Stejně tak by inovace měla pomoci vyřešit problém skladování energetických zdrojů,“ přepisuje Gatesova slova server CNBC.

Další nadějí je samonabíjecí baterie. Právě ta by mohla přispět k předefinování oblasti skladování elektřiny. Princip jejího fungování je založen na dvou nádobkách, skrze které proudí elektrolyt. Z hlediska udržitelnosti se tento způsob jeví jako mnohem kvalitnější, než je tomu v případě lithiových článků.

Poslední inovací je tzv. solární barva. Ta by do budoucna měla suplovat solární panely, jejichž výroba a instalace je poměrně nákladná. Jediné, co je potřeba, je natřít touto barvou plochu vystavenou slunečnímu svitu, která poté bude fungovat jako klasický solární panel. V podstatě je tak díky této technologii možné přeměnit jakoukoliv věc na generátor elektřiny mající původ ve slunečních paprscích.

Velký finanční problém

Gatesova podpora vyšších vládních i soukromých investic do zelených inovací by měla pomoci především těm zemím, jejichž zdroje jsou znatelně omezeny. Počet těch nejméně rozvinutých zemí účastnících se pařížského summitu se zastavil na 48. Dle informací Mezinárodního institutu pro životní prostředí a rozvoj by tyto země potřebovaly ročně zhruba 93,7 miliardy dolarů, aby byly schopny dostát stanovených klimatických cílů.

Ještě před samotným summitem byly tyto země pověřeny vytvořením plánu snížení emisí skleníkových plynů. Faktem je, že není jasné, z čeho by tyto plány měly být financovány. Proto je projekt vytvoření organizace formující nový zdroj „klimatických“ financí, ať už soukromých či státních, vřele vítán.

Zatím se do Gatesova ambiciózního plánu podpory inovací přihlásily rozvojové ekonomiky, jako je Indie, Čína, Brazílie a Chile.

„Zelená“ elektřina může do 15 let překonat uhlí

Newsletter