Dolar pozvolna smazal ranní zisky v dolarovém indexu i proti euru, kde se opět dostáváme nad 1,1900 EURUSD. Měny regionu mírně sílí s výjimkou koruny, která se drží těsně pod 26,10 za euro.

Co žene lidi ze Západu do služeb ISIS?

Do konce loňského roku se takzvanému Islámskému státu podařilo rekrutovat zhruba 30 tisíc bojovníků. Jde o celkem pestrý mezinárodní mix, neboť pocházejí z nejméně 85 zemí. Převážnou většinu tvoří ti z Blízkého východu a arabského světa, avšak pod černou vlajkou rádi „maršují“ také občané západních zemí, většiny států Evropské unie, Spojených států, Kanady, Austrálie nebo Nového Zélandu. Tisíce bojovníků pocházejí z Ruska, stovky z Indonésie a Tádžikistánu. Nábor do řad ISIS je prostě globálním podnikem.

ISIS funguje nejen jako žoldácká armáda, ale i jako výcviková a networkingová platforma. Mladí muži z celého světa se v syrské poušti profesionalizují v teroristické taktice a potkávají potenciální komplice. Tak jako Abdelhamid Abaaoud, klíčový strůjce pařížských útoku z loňského listopadu. Rodák z bruselského předměstí Anderlecht, jeden ze šesti potomků marockého přistěhovalce z půle 70. let, se v Sýrii radikalizoval a zároveň poznal řádku podobně smýšlejících, se kterými hrůzné útoky zosnoval.

Co ale vlastně lidi ze Západu vede k tomu, že se k ISIS připojují? Po příčinách takového rozhodnutí se ve své nové studii, publikované pod hlavičkou amerického Národního úřadu pro ekonomický výzkum, pídí ekonomové Efraim Benmelech a Esteban F. Klor. Svoji analýzu stavějí na datech společnosti Soufan Group, která vládám a nadnárodním organizacím poskytuje data a informace týkající otázek bezpečnostní strategie.

 

 

V absolutním počtu je hlavním zdrojem bojovníků Tunisko, odkud pochází zhruba šest tisíc rekrutů, následované Ruskem (2400) a Tureckem (2100). Ze zemí západní Evropy pak vévodí Francie (1700), Německo (760) a Velká Británie (760). Po přepočtu na milion obyvatel vedou Maledivy (500 rekrutů na milion obyvatel), Jordánsko (303) a Libanon (200), ze západoevropských zemí Belgie (42), Rakousko (35,3) a Švédsko (30,9). V poměru k velikosti vlastní muslimské populace je největším „dodavatelem“ bojovníků Finsko, následované Irskem a Belgií.

Bezprostředně po pařížských útocích se nad motivacemi teroristů zamýšlel v listu Le Monde francouzský ekonom Thomas Piketty. Snad i vzhledem k tomu, že se dlouhá léta zabývá výzkumem nerovnosti, akcentoval právě tento moment: více rovnostářský sociální model je podle něho vlastně jediným lékem na zášť a nenávist, které vytvářejí živnou půdu budoucím teroristům. Ve světle čísel, která Benmelech a Klor prezentují, jsou však Pikettyho slova pouhou „dojmologií“. Prokazují totiž, že vysoký počet zahraničních rekrutů ISIS pochází z poměrně rovnostářských a zároveň bohatých zemí, jako je Finsko, Belgie nebo Švédsko. Dokonce platí, že počet zahraničních rekrutů ISIS pozitivně koreluje s mírou ekonomické prosperity v zemi původu, přičemž zároveň vykazuje negativní korelaci s mírou ekonomické nerovnosti země původu. „V rozporu s tím, co Piketty hlásá, nenacházíme důkaz, že by nárůst příjmové nerovnosti souvisel s nárůstem pravděpodobnosti vstupu do armády ISIS,“ uvádějí oba autoři. „Relativně vyšší příjmová nerovnost je konzistentní s nižším – a nikoli vyšším – počtem zájemců o působení v žoldáckých řadách ISIS.“

 

 

Co tedy, když ne příjmová nerovnost a chudoba, motivuje lidi ze západní Evropy, aby se přidávali k ISIS? V prvé řadě je to homogenita zemí, z nichž do Sýrie přicházejí. Nejen příjmová homogenita, ale také a zejména homogenita etnická a jazyková. Do vysoce homogenních společenství typu Švédska se prostě lidé z civilizačně a kulturně odlišných okruhů začleňují obtížněji než do historicky heterogenních societ, jakou představují například Spojené státy. Neúspěšná asimilace do homogenních celků vede k frustraci, živoření na okraji společnosti, ke kriminalitě a nakonec třeba i k útěku do Sýrie, pod černou vlajku, mezi podobně frustrované a odhodlané se za své příkoří pomstít. Pochopitelně také platí, že čím větší přistěhovalecká populace v dané homogenní zemi je, tím větší počet bojovníků nakonec ISIS rekrutuje.

Je to tedy velikost přistěhovalecké diaspory a míra homogenity hostitelské země, které nejlépe vysvětlují počet zahraničních žoldáckých rekrutů v řadách ISIS.

Newsletter