ČR je tygrem na trhu fúzí a akvizic. I díky Číňanům

Česká republika byla loni v počtu transakcí nejaktivnějším trhem regionu. Na první místo ji vyneslo 288 transakcí oproti tureckým 273 a polským 216 transakcím. Vyplývá to z údajů poradenské firmy EY.

Velikost trhu fúzí a akvizic v Česku meziročně narostla o 38 procent na 9,9 miliard USD. Počet transakcí se oproti minulému roku zvýšil o 56 %. To v kontextu zemí střední a jihovýchodní Evropy znamená druhý největší trh za Polskem (11, 6 mld. USD) a před Tureckem (7,3 mld. USD). Mezi tahouny tohoto pozitivního vývoje patří silný zájem čínských i japonských společností o české firmy, dobrá ekonomická situace firem a dostupné akviziční financování podpořené slabou českou korunou. Nejatraktivnějším oborem z hlediska počtu transakcí byly v ČR informační technologie.

„Výraznou roli v nevídané aktivitě investorů v českém prostředí hraje také skutečnost, kdy majitelé mnoha českých podniků v dobré finanční situaci zvažují jejich prodej. Díky velmi příznivým podmínkám na trhu se tyto úvahy ve značné míře proměňují v úspěšné obchody,“ uvedl Štěpán Flieger, vedoucí oddělení fúzí a akvizic EY v České republice.

Loni uskutečnili investoři v České republice celkem 288 transakcí v objemu téměř 10 miliard USD. Největší transakcí loňského roku se v České republice stala již zmiňovaná akvizice australské společnosti Macquarie, která koupila 31procetní podíl v energetické utilitě EP Infrastructure za 1,64 miliard USD. Nejaktivnějším investorem však letos byla Czechoslovak Group průmyslníka Jaroslava Strnada, která uskutečnila šest významných transakcí. Dalším aktivním investorem byla také čínská společnosti CEFC s pěti obchody následovaná energetickou společností ČEZ se čtyřmi obchody.

Nejvýznamnější podíl na objemu transakcí měly investice domácích investorů v rámci ČR (68 %), následované investicemi směřujícími do ČR ze zahraničí (23 %). „Ve srovnání s rokem 2015 narostl počet domácích transakcí o 121 %, zároveň však došlo k poklesu investic českých subjektů do zahraničí o 32 %. Do značné míry jde o důsledek oslabené české koruny, která znevýhodňuje nakupování podniků v zahraničí a naopak,“ uvedl Michal Hrmo, senior konzultant pro fúze a akvizice společnosti EY v České republice.

Vysoký zájem o společnosti v ČR byl patrný u britských (11 transakcí), německých a čínských investorů (po 8 transakcích). Tradičně aktivní byli i investoři ze Slovenska s šesti transakcemi.

„Zatímco v minulých letech byla Česká republika ve stínu Turecka a Polska, v roce 2016 zaujala v počtu transakcí pozici nejaktivnějšího trhu ze zemí střední a jihovýchodní Evropy. Odhadujeme, že velikost M&A trhu v Česku meziročně vzrostla o 38 % na 9,9 mld. USD,“ poznamenal vedoucí oddělení fúzí a akvizic EY v České republice Štěpán Flieger.

Domácí investoři svými zahraničními investicemi cílili především na Polsko, kam jich směřovalo osm. Nepřekvapily ani ostatní oblíbené cílové destinace: Slovensko (4 transakce) a Německo (4 transakce).

Newsletter