Crowdfunding a venture capital. Nový svazek na scéně

V podnikatelském prostředí se začínají silně rozmáhat alternativní způsoby financování. Jedním z nich je i tzv. crowdfunding, neboli získávání peněz od velkého množství investorů prostřednictvím internetové platformy. Právě tato metoda se postupně těší čím dál tím větší oblibě, a to i v případě venture capital společností.

Tyto společnosti se běžně specializují na poskytování tzv. rizikového kapitálu neveřejně obchodovaným podnikům, které shánějí dodatečná finance. Společnost, resp. fond, dodá příjemci potřebné zdroje tak, aby obvykle získala nadpoloviční většinu a mohla se podílet i na samotném vedení. Poté, po několika letech, se v závislosti na aktuální tržní hodnotě firmy rozhodne, zda ji prodá původním vlastníkům či dá k dispozici na veřejných trzích.

Využívání crowdfundingu všeobecně roste. V Evropě tento způsob financování tvoří již téměř 80 % úvěrového trhu, v Asii se pak rozmohl především v regionech, jako je Indonésie, Japonsko, Singapur a Thajsko. Dle Roberta Wardropa, výkonného ředitele Centra pro alternativní financování při univerzitě v Cambridge, začíná rostoucí procento podniků financovaných prostřednictvím crowdfundingu postupně kanibalizovat právě na činnosti venture capital společností.

Z toho důvodu už dokonce vzniklo několik venture capital společností, které k poskytování rizikového kapitálu používají vlastní crowdfundingové platformy. Dle Wardopa by se tento trend mohl stejně dobře uchytit i v případě Asie.

Závazek vs. manželství

Svět alternativního investování je možné přirovnat k seznamce. Na ní se střetává množství podnikatelů prahnoucích po závazku vzniklém v důsledku získání rychlých financí a množství investorů upřednostňujících pomalý vývoj vztahu, který by vytvořil podmínky pro vznik vážného a doživotního vztahu připomínající manželství.

Crowdfunding je obecně považován za způsob, jak rychle získat zdroje pro začátek či plánovanou investici. Ve výsledku z toho však vznikl způsob, jak se dostat na trh a získat motory růstu v podobě prvních klientů a osvojitelů, a to v naprosto rekordním čase. Proto se o tento rychlý způsob financování začaly zajímat i venture kapitalisté.

„Důležitým faktem je, že čas potřebný pro získání zdrojů se bude v případě crowdfundingu postupně zmenšovat v porovnání s procesem financování skrze venture capital,“ potvrzuje Albert Shyy, společník singapurské společnosti GREE Ventures. „Financování skrze rizikový kapitál je ale dlouhodobý proces budování vztahu s povětšinou začínajícími podnikateli.“ Crowdfunding tak v podstatě ušetří venture kapitalistům spoustu času.

Ulehčení života pak potvrzuje i Anis Uzzaman, hlavní partner a výkonný ředitel Fenox Venture Capital. „Rozmach crowdfundingu znamená to, že podnikatel může být kdekoliv na světě, ale stále si udržuje online kontakt s investorem. Kdysi bylo potřeba, aby začínající podnikatelé nalákali na svůj projekt a čekali, zda se se nějaký investor rozhodně do něj investovat. Dnes se to mnohem jednoduší.,“ řekl Uzzaman pro CNBC. Sám si vzpomíná na situaci, kdy nalezl zajímavou softwarovou společnost na serveru crowdfunding.com. Jakmile zavolal jejímu vedení, zjistil, že firma sídlí na venkově v Malajsii, avšak většina uživatelů jejího softwaru pochází ze Spojených států, což byla z jeho pohledu zajímavá investiční příležitost.

Tak jako tak je jasné, že oba dva způsoby, ten tradiční v podobě venture capital i ten netradiční ve formě crowdfundingu, si udrží své místo na trhu. Avšak vzhledem k dynamickému vývoji světa alternativních financí se dá čekat, že jejich vzájemná interakce se bude postupně nadále prohlubovat.

Nekonvenční metody financování mají své zástupce i v České republice. Finanční skupina Roklen ve spolupráci s investiční společností Rockaway již brzy spustí první českou equity crowdfundingovou platformu Fundlift, prostřednictvím které bude možné zhodnotit své prostředky investicí do vybrané firmy či projektu výměnou za přímý podíl ve společnosti.

Crowdfunding buduje velmoc technologií. Dostává Izrael do světa

Crowdfunding jako známka punku? Ale lidi říkali…

Newsletter