Americká výnosová křivky se napřímila. Dolar zpevnil pod 1,0900 za euro. Koruna se obchoduje pod 25,25 za euro a pod 23,20 za dolar.

Dálnice, silnice, metro v roce 2050 aneb „Svět podle Passera“

Nedokončená a nedostatečná síť dálničních a rychlostních komunikací. Stagnující rozvoj metra v Praze. Problémy dopravní infrastruktury v České republice se v různé podobě přímo či nepřímo dotýkají každého člověka. Skupina PASSERINVEST přichází s vlastním konceptem dobudování dopravní infrastruktury jak v Praze, tak po celé České republice v návaznosti na dopravní situaci a dopravní řešení v sousedních státech.

Projekt si klade za cíl urychlit dobudování stávajících a vybudování nových 644 kilometrů dálnic a 1274 kilometrů rychlostních silnic, protože kvalitní dopravní infrastruktura je klíčová pro zajištění prosperity České republiky. 

„Tento návrh není zcela jistě konfrontační. Naopak staví na současném, byť pomalém dokončování koncepce ze 70. let, která v podstatě vychází z plánu J. A. Bati, a dále ji významně rozšiřuje. Původní koncepce je totiž výrazně radiální, má paprskový efekt, kde většina dálnic a hlavních rychlostních silnic míří do Prahy. Koncept navrhuje dobudování tangenciální sítě propojující vzájemně klíčová města regionů při maximálním respektu k životnímu prostředí a zajištění bezpečnosti provozu,“ uvedl včera iniciátor projektu Radim Passer.

Díky možnosti propojení financování státem i soukromým sektorem a také při vlastním budování např. formou PPP projektů nabízí koncept dramatické zrychlení výstavby a možnost využití nových technických i technologických trendů v dopravě.

Passer upozornil na to, že současná situace v Evropě je pro Česko příležitost. Už nyní totiž v ČR chybí pracovní síla. Zdůraznil, že vizí Česka má být to, aby se stalo prosperující zemí. „A ne, aby nám západní Evropa více a více utíkala,“ dodal. Infrastruktura je podle něj nezbytná. Stav ze 70., 80. let minulého století nefunguje ani teď. Dálnice podle něj pomáhají prosperitě.

Ekonom Next Finance Vladimír Pikora uvedl, že přínos pro ekonomiku do vybudování 1215 kilometrů dálnic a 1274 km silnic by byl 2,33 bilionu korun. Vybudování 74,5 kilometrů metra a napojení na železnici by ekonomice přineslo 701 miliard. Celkem by to bylo více než tři biliony korun. Upozornil na to, že investice do infrastruktury mají vysoký multiplikátor, u inženýrského stavitelství 3,129 a u pozemního stavitelství 2,962.

Rozšíření dálniční sítě by podle Pikory přineslo body zahraničnímu obchodu. „Podle našich odhadů by o tři až pět let uspíšilo dosažení přebytku zahraničního obchodu ve výši 200 miliard korun,“ uvedl ekonom.

A jaké jsou možné varianty financování?

  1. Možnost vydání státních dluhopisů
  2. Možnost financování přes PPP
  3. Možnost razantního zdražení mýtného
  4. Možnost prodeje státní majetku
  5. Možnost škrtnutí některých úřadů a institucí
PASSERINVEST GROUP je ryze česká developerská společnost, jejíž jméno je spojováno zejména s realizací multifunkčního areálu BB Centrum v Praze 4 – Michli. Tímto, svého druhu nejúspěšnějším a nejrozsáhlejším českým projektem, si společnost založená roku 1991 Radimem Passerem vybudovala velmi dobré jméno jak na domácí, tak mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, vstřícný vztah k nájemcům-uživatelům budov a zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí. Ve svém portfoliu má PASSERINVEST GROUP další zajímavé developerské projekty.

Newsletter