Daň z nabytí nemovitých věcí. Srovnání České republiky s Velkou Británií

Zdroj: Depositphotos

Nedávné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí v České republice bylo odůvodněno zlepšením dostupnosti vlastního bydlení, které se (zejména v metropoli) stává nedostupné díky prudce rostoucím cenám. Druhým důvodem bylo údajná nutnost oživení realitního trhu utlumeného pandemií. Kritici zrušení daně naopak poukazovali na výpadek ve výběru daní.

Velká Británie minulý rok zavedla podobné, nikoli však stejné opatření. Hranice pro osvobození od daně z nabytí nemovitosti (stamp duty land tax – SDLT) byla dočasně navýšena, jako ekonomický stimul pro nákup vlastního bydlení.

Nezdanitelné minimum pro nákup rezidenčního bydlení bylo do 30. června 2021 navýšeno na GBP 500.000, do konce září 2021 pak činí hranice GBP 250.000 a v říjnu klesne zpět na GBP 125.000. Oproti české paušální dani je daň z nabytí nemovitosti ve Velké Británii koncipována jako klouzavě progresivní s odlišnými sazbami pro nemovitosti určené pro bytové, nebytové a kombinované využití.

Nutno doplnit, že z celkového výběru daní ve výši cca 800 mld. Kč v České republice tvořil příjem daně z nabytí nemovitých věcí v předchozích letech cca 14 mld. Kč (tedy 1,75 %) ročně, mimo jiné protože nejen větší nemovitostní transakce, ale rovněž střední a drobné převody jsou již řadu let strukturovány jako „share deal“. Zrušená daň ve skutečnosti dopadala hlavně na převody rezidenčních nemovitostí mezi fyzickými osobami.

Na závěr si dovolujeme poznamenat, že ve Velké Británii je velmi rozšířeným právním důvodem pro užívání nemovitostí tzv. leasehold (nájemní právo), které je oproti naší právní úpravě registrovatelné, volně převoditelné, zastavitelné a při převodu předmětem SDLT. Důvodem pro rozšíření nájmů byla skutečnost, že anglické právo neupravovalo vlastnictví ke společným částem domu (absolutním či relativním), které známe z vlastnictví bytových a nebytových jednotek na základě dnes již neplatného zákona 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů či ustanovení § 1158 a násl. občanského zákoníku (bytové spoluvlastnictví). Právní úprava vlastnictví bytů jako samostatně vymezených jednotek byla do anglického práva přijata teprve nedávno na základě tzv. Commonhold and Leasehold Reform Act 2002, která se podobá právní úpravě v České Republice.

Tento článek si neklade za cíl poskytovat právní, daňové nebo jiné rady.

Newsletter