Advokát PRK Partners

Tomáš Vlasák

Tomáš Vlasák je advokátem PRK Partners a zaměřuje se zejména na bankovnictví, kapitálové trhy, právo nemovitostí, fúze a akvizice, všeobecné korporační a insolvenční právo.

Seznam článků

Načítat příspěvky po

Preventivní restrukturalizace jako předstupeň insolvenčního řízení

Již delší dobu se v českém právním prostředí diskutuje návrh zákona o preventivní restrukturalizaci, který do českého právního řádu transponuje směrnici o restrukturalizaci a insolvenci. Smyslem právní úpravy je zavedení mimosoudní formy restrukturalizace, což povede ke zkrácení ozdravného procesu dlužníků ve finančních obtížích.

Ptáte se: Aktuální situace kolem Sberbank CZ

V poslední době jsme byli osloveni klienty v souvislosti s úvěrovými smlouvami uzavřenými se Sberbank CZ nebo v souvislosti s finančními prostředky uloženými na účtech u této banky.

Strategie rodinných firem: Fúze, akvizice i smlouvy o partnerské spolupráci

Rodinné firmy navazují v zájmu své existence různá obchodní partnerství, a to například se svými dodavateli, odběrateli ale i konkurenty. Firma díky tomu může rozšířit svůj sortiment a expandovat na nový trh.

Jak na předání firmy v rámci rodiny

Řada českých rodinných firem se dnes setkává, či v dohledné době setká, s otázkou nástupnictví. Pro většinu z nich se jedná o vůbec první předání firmy, a to nejen jejího vedení, ale také vlastnictví této firmy, resp. vlastnické právo k akciím a podílům.

Co je potřeba vědět o rodinných firmách

Rodinné firmy mají na území České republiky a Slovenska početné zastoupení, a to již od 90. let minulého století, kdy většina z nich vznikala. Tyto rodinné firmy, které jejich vlastníci vybudovali zcela sami od prvotního vedení účetnictví, přes vyjednávání obchodních a pracovních smluv až po sestavování finančních plánů apod., nyní dosahují ročního obratu až několika desítek či stovek milionů korun.

Daň z nabytí nemovitých věcí. Srovnání České republiky s Velkou Británií

Nedávné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí v České republice bylo odůvodněno zlepšením dostupnosti vlastního bydlení, které se (zejména v metropoli) stává nedostupné díky prudce rostoucím cenám.

Newsletter