Devět z deseti investorů dokázalo svou investici do startupu zhodnotit. Věří umělé inteligenci a fintechu

Zdroj: Depositphotos

Andělské investování sice v Česku nepředstavuje masovou záležitost, Češi však patří ke zdatným investorům do startupů. Jejich strategie dopadly zatím vesměs úspěšně. Takřka devět z deseti investorů svou investici zhodnotilo. Téměř 12 procent na ní dokonce vydělalo více než desetinásobek. Dvě pětiny investorů považují investice do startupů za výnosnější než jiné formy investování. Vyplývá to z výzkumu investiční skupiny DEPO Ventures, která vedle andělských fondů buduje unikátní syndikát andělských investorů. Podílela se na něm také advokátní kancelář Havel & Partners a agentura CzechInvest. Cílem již čtvrtého ročníku tohoto výzkumu, který proběhl v prvních měsících letošního roku, bylo zmapovat prostředí andělského investování v Česku. Hlavním mediálním partnerem průzkumu je CzechCrunch.

V protikladu k obecně rozšířenému pravidlu o velkém procentu padlých startupů průzkum naznačuje, že investice zatím převážně končí úspěchem. Zhruba dvě pětiny investorů (41 %) považují výkonnost investic do startupů za vyšší nebo totožnou s ostatními třídami aktiv. Exit u některé ze svých investic již uskutečnilo zhruba 40 procent investorů, proti loňsku se počet investorů, kteří svou investici prodali, zvedl o více než 10 procentních bodů. Téměř 86 procent z nich prodalo svůj podíl se ziskem. Nejčastěji (51,4 %) se investice zhodnotila jedenkrát až pětkrát.

Přepálené valuace potrápily, letos zmizí

Na jednoho investora připadá v průměru osm investic do startupů, loni každému z nich v průměru přibylo 2,6 investice. A to přesto, že téměř polovina investorů tvrdí, že je loni trápily vysoké valuace startupů. Celkově však rok 2022 ohodnotili z pohledu kvality a dostatku startupů, kvality investičního prostředí a výkonnosti portfolia jako lepší průměr. Investice do rizikového kapitálu se v tomto roce očekávají, přestože oproti roku 2022 je investiční apetit o 12 procent nižší. Zhruba dvě třetiny dotázaných investorů uvedly, že letos plánují investovat na stejné úrovni (38 %), výrazně více plánuje investovat 16 % investorů, méně než loni 13 % dotázaných investorů.

Podle investičních profesionálů mohou letos přijít dobré investiční příležitosti. „Nedává smysl, abychom nyní omezovali svou investiční aktivitu. Letos chceme pokračovat dosavadním tempem, zainvestovat kolem 15 startupů v rané fázi. Výhodou je, že zmizely přepálené valuace některých startupů, zejména ve vysokých zemích, což křivilo celý trh,“ říká Petr Šíma, partner DEPO Ventures.

Andělské investování není pro každého. Podle průzkumu vkládají peníze do startupů v rané fázi zpravidla podnikatelé (8,9 %), významnou část tvoří investoři na plný úvazek (17,8 %). Průzkum také zaznamenal sedm procent investorů z řad zakladatelů startupů. „Úspěšní zakladatelé podporují vznik nových startupů podobně jako dříve v Estonsku. Čím více úspěšných startupů zde bude, tím více přibyde andělských investorů,“ dodává Šíma.

Nejčastějším motivem k investování je pro respondenty snaha rozmnožit finance následována motivací potkávat se se zajímavými lidmi a podpořit inovace. Tomuto investičnímu aktivu se věnují v průměru pět let a dvě třetiny z nich stráví nad investicemi 0–5 hodin týdně. Dále výzkum zjišťoval, v jaké oblasti se investoři nejčastěji angažují. Nejčastěji to je pomoc zakladatelům se získáním finančních prostředků (49 %), s obchodním rozvojem (44 %) a s provozem firmy (39 %). Každým rokem také přibývá přibývá investorek. Přestože jsou stále v menšině, v aktuálním průzkumu jich bylo celkem 17 procent, což je o sedm procent více než v roce 2021.

Průzkum zjistil další zajímavá data o českých andělských investorech. Jejich průměrná investice se pohybuje mezi 25 a 50 tisíci eur (600 tisíc až 1,2 milionu korun), více než čtvrtina respondentů investuje více než 100 tisíc eur (2,4 milionu korun) na jednu startupovou společnost. 

„Česko v počtu startupů na hlavu stále zaostává za zeměmi západní Evropy. Nápadů tu ale není málo. Průzkum DEPO Ventures navíc ukazuje, že chuť andělských investorů podporovat životaschopné nápady roste. Bez finanční podpory, bez mentorství a bez přístupu k sítím kontaktů se však startupy stěží posunou z rané fáze dál. Sdílení know-how, investičních příležitostí a budování povědomí o tom, jak andělské investování funguje, je jedním ze základních stavebních kamenů pro další vývoj tohoto segmentu u nás,“ říká Petr Kopeček, ředitel Odboru startupů z agentury na podporu podnikání CzechInvest.

Umělá inteligence u investorů boduje nejvíc

Většina respondentů v průzkumu uvádí, že nemá oblíbenou lokalitu pro investování. Mají buď v hledáčku celý svět, případně neřeší, kde daný startup působí. Pouze na Českou republiku se ale stále soustředí čtvrtina z nich (31 %). „Širší záběr by jim umožnil dostat se ke globálním příležitostem a zvýšil šance lépe diverzifikovat portfolio,“ podotýká Šíma.

Nejvíce investované oblasti jsou umělá inteligence AI (54 %), fintech (48 %) a healthtech (35 %). Jednotlivá odvětví jsou však většinou pokrytá rovnoměrně. Investoři se obvykle nezaměřují na jeden segment, ale mohutně diverzifikují. „Vzhledem k situaci na blockchainovém trhu se nepřekvapivě loni prudce (o 15 procentních bodů) propadl zájem o startupy, které se zaměřují na technlogii blockchain,“ poukazuje Šíma.

Andělské investování bývá obvykle vnímáno jako individuální, podíl investorů, kteří investují napřímo, se však rok od roku snižuje. Loni to bylo 63 procent, předloni 77 procent respondentů. Investoři nejčastěji způsoby kombinují. Skrze fond investuje 40 % respondentů a 47 % z nich někdy využilo syndikát s ostatními andělskými investory. „Potěšilo mě, že přibývá investorů, kteří se zapojují do investorských komunit a networků, jako je třeba ten náš DEPO Angels. Z průzkumu to je více než polovina (přesně 56 %). Tento přístup je pochopitelný, protože investování je náročné a spolupráce s dalšími investory může být správnou cestou. Právě nedostatek času je jednou z hlavních překážek pro většinu investorů. Z tohoto důvodu jsou fondy a syndikáty skvělou možností, jak začít,“ doplňuje Šíma.

Investiční apetit je i v tomto roce

„Dobrou zprávou je, že ani v roce 2023 by nás neměl čekat žádný výrazný pokles investiční aktivity andělských investorů. Podle průzkumu je většina angelů dlouhodobě spokojena s výnosy svých VC investic, přičemž drtivá většina z nich svou investici byla schopna alespoň minimálně zhodnotit. Předpokládám ale, že vzhledem k současné ekonomické situaci budou investoři klást daleko větší nároky na to, aby startupy měly aktuálně již skutečnou hodnotu. Budou si investice pečlivěji prověřovat a hledat opravdu odolné firmy, které mají prokazatelný byznysový či inovační potenciál. Angelové se tak posouvají právě k sofistikovanějším oborům, jako je fintech, AI a medtech. Rok od roku také významně roste počet investorek. To vše dává optimistický výhled pro české VC prostředí nejen v roce 2023,“ říká Jaroslav Baier, counsel v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS. 

„Je potěšující vidět, že většina investorů plánuje investovat stejně nebo více i v roce 2023. V těžkých časech vznikají nejlepší investiční příležitosti, takže pokud někdy uvažujete o investování, tak je to teď. V současné době vidíme více kvalitních investičních příležitostí a podmínky pro investory jsou lepší než v posledních letech,“ uvádí Petr Šíma, partner DEPO Ventures.

Startupy lákají nové investory, ale potřebují pomoct

Skoro čtvrtina dotázaných respondentů loni uskutečnila svou první investici. K nejčastějším důvodům, proč lidé do startupů neinvestují, patří kapitálová náročnost (42,5 %), vysoké riziko (37,5 %), případně nevědí, jak na to (32,5 %). Více než polovina investorů by do startupu investovala, pokud by měli více informací. Případnou pomoc při identifikací vhodných startupů by ocenila většina z nich (83 %). Nejčastěji by investovali tisíce eur, mezi respondenty byli však i tací, kteří by investovali výrazně více. Volný kapitál v Česku bezesporu je.

Kvantitativní výzkumné šetření, jehož cílem bylo zmapovat andělské investování v Česku, bylo provedeno formou online dotazníku na vzorku 140 respondentů. Dotazník byl rozeslán andělským investorům z České republiky i mezi investory, kteří do startupů neinvestují. Sběr dat probíhal během února a března 2023.

DEPO Ventures je investor pro rané startupy v regionu CEE opřený o andělskou komunitu. Spravuje andělské fondy, které umožňují investorům aktivní zapojení. V prvních dvou andělských fondech (Grouport, DEPO Angel Fund II.) má téměř tři desítky investic, mezi nimi firmy Tatum, SmartGuide, Oxus.AI, Supertalent či Ringil. Loni na podzim DEPO Ventures rozjel již třetí andělský fond.

Investiční skupina řídí také mezinárodní syndikát DEPO Angels, v němž propojuje investory s kvalitními startupy a zjednodušuje jim celý investiční proces. Navíc zajišťuje výhodné syndikace, které umožňují investice i v nižších částkách. Vizí DEPO Ventures je naučit podnikatele a osoby s vysokým jměním, že investice do startupů by měly být přirozenou součástí portfolia každého investora.

Zdroj: Depo Ventures

Newsletter