Diplom bez dluhů? I to dokáže crowdfunding

Vzdělání je v dnešním světě považováno za jedno z nejcennějších osobních aktiv. Zdaleka ne vždy ale jeho dosažení závisí čistě na schopnostech a předpokladech uchazeče. Zatímco v Česku je stále možné získat vysokoškolský diplom bezplatně (pomineme-li investovaný čas a náklady ušlé příležitosti), vzdělávací systémy v jiných zemích už tak „otevřené“ nejsou a titul je pro potenciální studenty často finančně nedosažitelný. Revoluci v tomto směru nyní nabízí fenomén posledních let – crowdfunding.

Ačkoli ještě nedávno by se představa toho, že student „vyvěsí“ svou fotku s popisem na internet a bude tak žádat neznámé mecenáše o finanční příspěvek, zdála jako absurdní, doba pokročila a přesně to nabízí například web GoFundMe. Jedná se o crowdfundingovou platformu, přes níž může kdokoli žádat o finanční podporu pro nejrůznější účely a přání – ať už se jedná o výlet do Disneylandu pro svou ratolest, podporu při léčbě rakoviny nebo příspěvek na krmení pro zatoulaného psa. Sekce týkající se vzdělání a školného je přitom jednou z nejoblíbenějších kategorií. Účet si zde letos založilo již zhruba 130 tisíc studentů, jimž se podařilo vybrat celkem přes 20 milionů dolarů. Letošní částka tak již překonala loni vybraných 17,5 mil. dolarů.

„Vysokoškolské studium je finančně stále náročnější, přičemž prostředí žádostí o stipendia je čím dál tím konkurenčnější. Crowdfunding nabízí zcela novou a svěží alternativu, z níž má každý prospěch,“ představuje koncept mediální ředitelka GoFundMe Kelsea Little. V případě dárců je zmíněným prospěchem především dobrý pocit, na rozdíl o principu crowdfundingu při rozjíždění podnikání, kde má dárce často vidinu získání podílu ve firmě.

Crowdfunfing jakožto způsob získání finančních prostředků pro vlastní činnost či jako investice přinášející slibné zhodnocení se do finančního světa dostal v době po poslední finanční krizi. Jedná se všeobecně o platformu, skrz kterou je možné z jednoho úhlu pohledu představit svůj projekt a zažádat o potřebné finance a z druhého si vybrat investiční příležitost a poté do ní investovat.

„Konkurence“ studentským půjčkám

GoFundMe je plný příběhů mladých lidí, kteří se rozhodli „jít s kůží na trh“ a byli překvapeni štědrostí dárců, díky nimž mohli zaplatit část školného či nakoupit knihy. Sami mají často i vícero zaměstnání na částečný úvazek, ale ani s podporou rodiny si studium dovolit nemohou – bez půjček. Například ve Spojených státech je tak zcela běžné, že absolventi vstupují do produktivní části života již zatíženi nemalými dluhy – objem studentských úvěrů ve Spojených státech dosáhl 1,2 bilionu dolarů. Podle soukromé neziskové organizace College Board, průměrný náklad na školné a další se studiem spojené poplatky činil ve školním roce 2014-2015 na soukromých univerzitách přes 31 tisíc dolarů (tedy zhruba 750 tisíc korun), na veřejných školách necelých 23 tis. dolarů (přes 550 tis. Kč) pro nerezidenty daného státu a přes 9 tis. dolarů (zhruba 220 tis. Kč) pro „domácí“ studenty.

Silným příběhem GoFundMe se stalo jméno Maurice Osborne, jemuž za necelé dva týdny přispělo přes 800 lidí bezmála 22 tisíc dolarů. Z 37letého muže-bezdomovce z Brooklynu se stal hrdina poté, co v polovině srpna zachránil místní ženu před znásilněním. Jeho čin vzedmul vlnu solidarity, jejímž cílem je pomoci muži postavit se zpět na vlastní nohy, splatit (studentské) dluhy z minulosti a dostudovat vytoužený obor zdravotnictví.

Štědrost ano, opatrnost především

Nicméně, tento typ crowdfundingu jistě vyžaduje obezřetnost dárců, jelikož umožňuje vcelku snadnou „infiltraci“ podvodníků, jimž stačí zkonstruovat vlastní příběh doplněný sympatickou fotografií. Samotná platforma GoFundMe upozorňuje, že – s ohledem na miliony jednotlivých kampaní – nemá možnost prověřovat pravdivost uvedených informací. „Vždy doporučujeme potenciálním dárcům, aby prostředky věnovali pouze lidem, které osobně znají a důvěřují jim,“ říká k tématu Kelsea Little. Na druhé straně, doporučení pro ty, kteří skrze podobné služby shánějí finance, zní: dobře se informujte ohledně nákladů a poplatků spojených se spuštěním kampaně. Platformy v některých případech strhávají procenta získaných částek či zpoplatňují zpracování plateb skrze platební karty. 

Newsletter