Dlouhodobý výhled americké ekonomiky

Rozpočtový úřad Kongresu (CBO) tento týden zveřejnil svůj dlouhodobý výhled americké ekonomiky. Zaměřuje se v něm především na vývoj příjmové a výdajové stránky amerického rozpočtu, dále pak na možný vývoj produktu, inflace, nezaměstnanosti a výnosu státních dluhopisů. Podle dostupných dat Úřadu se může americká ekonomika těšit na několik let relativně stabilní prosperity.

Vývoj rozpočtu

Očekává se, že deficit federálního rozpočtu, který během posledních let prošel výrazným poklesem, si udrží svou současnou stabilní úroveň až do roku 2018. Poté Úřad předpokládá, že dojde k dalšímu zvětšení rozdílu mezi státními příjmy a výdaji, což relativně zvýší úroveň veřejného dluhu vzhledem k velikosti americké ekonomiky.

Samotná projekce je vytvořena na základě předpokladu obecné neměnnosti stávajících vládních výdajů a daňového systému. Rozpočtový úřad očekává, že v roce 2015 si ekonomika udrží stabilní tempo růstu, které přetrvá i do dalších let. Do roku 2017 by americký produkt měl dosáhnout svého potenciálu, což by mělo mít pozitivní vliv na úroveň nezaměstnanosti, která by měla dále klesat. Tempo růstu do dalších let by pak mělo zůstat relativně stabilní, avšak menší než průměr, kterého americká ekonomika dosahovala v 80. a 90. letech minulého století.

Pro letošní rok očekává Rozpočtový úřad schodek státního rozpočtu o velikosti 468 mld. dolarů, což odpovídá vzhledem k predikcím zhruba 2,6 % amerického HDP. Pokud by byla tato předpověď správná, jednalo by se o nejnižší podíl schodku vůči HDP od roku 2007. Tato úroveň by se pak měla udržet zhruba do roku 2018. Poté by velikost schodku měla opět postupně narůstat. V roce 2025 by rozpočtový deficit měl dosáhnout 1,1 bil. dolarů, resp. cca 4 % HDP, kumulativní schodek rozpočtu by se za období 2016-2025 měl zastavit na 7,6 bil. dolarů, což by přispělo k tomu, že by se velikost veřejného dluhu dostala až na téměř 79 % amerického HDP (viz. Tabulka).

Příjmy a výdaje

Pokud bychom se zaměřili na příjmovou a výdajovou stránku, výdaje se letos zvýší na zhruba 20 % HDP a do roku 2025 až na 22 % HDP. Hlavními tahouny vládní spotřeby bude především odchod do důchodu generace baby boomu, zvýšení úroků státního dluhu a růst federálních dotací do zdravotního pojištění společně s rostoucími náklady na zdravotní péči.

Příjmová stránka by měla do roku 2016 významně narůst. Popohnat by ji mělo především vypršení platnosti určitých právních předpisů, které omezovaly některé daňové závazky, dohromady s trvající ekonomickou expanzí. V roce 2016 by vládní příjmy měly dosáhnout zhruba 18,5 % amerického HDP a do 2025 by se měly udržet v rozmezí mezi 18 a 18,5 % HDP. Očekává se, že se zvýší podíl daní z příjmů s tím, jak se platy budou postupně přesouvat do vyšších daňových pásem. Tempo jejich růstu bude totiž mnohem větší než inflace. Celý tento růst však bude nakonec kompenzován uvolněním na straně korporátních daní, jejichž podíl na HDP by měl podle očekávání klesnout.

Produkt, nezaměstnanost, inflace a sazby

Rozpočtový úřad očekává, že už letos americká ekonomika poroste solidním tempem, které si udrží i do dalších let s tím, jak se bude snižovat množství nedostatečně využitých zdrojů. Hlavním motorem růstu má být vyšší spotřeba domácností, růst kapitálových výdajů společností a vyšší investice na realitním trhu. Všechny tyto oblasti by měly být podpořeny růstem bohatství, hodinových mezd a taktéž nízkými cenami ropy. V roce 2015 a 2016 Úřad očekává asi 3 % tempo růstu, v roce 2017 pak mírné snížení na 2,5 % (viz. Graf).

Díky tomuto růstu se bude postupně snižovat i momentální odhadovaná 2% mezera potenciálního a reálného produktu. Reálný výstup americké ekonomiky by měl v příštích letech předběhnout potenciál a tak silně pozitivně zapůsobit na vývoj trhu práce. Z 5,6% úrovně nezaměstnanosti za čtvrté čtvrtletí 2014 by se do konce roku 2017 měla nezaměstnanost snížit až na 5,3 %, což je dle Úřadu zhruba na úrovni její přirozené míry.

Nárůst využívání doposud zanedbávaných zdrojů americké ekonomiky by měl pomoci eliminovat i tlaky na pokles cenové hladiny a úrokových sazeb. CBO očekává, že se cenová hladina měřená indexem cen spotřebitelů bude postupně navyšovat, až dosáhne explicitního cíle Federálního rezervního systému na úrovni 2 % v roce 2017. Stejně tak by se měly zvednout i výnosy amerických státních dluhopisů. 10leté Treasuries by se před rokem 2020 měly dostat zpět na úroveň cca 4,5 % a poté, mezi lety 2020 až 2025, by v průměru měly zůstat na 4,6 %.

Newsletter