Dočkáme se ještě volatilnějšího devizového světa?

Volatilita devizového trhu dlouhodobě klesala až do doby vrcholu tržní koronakrize. Březnový výprodej na světových trzích hodnoty výkyvů FX světa zvedl na nejvyšší čísla od roku 2016. Poté, díky všem podpůrným opatřením, zejména na straně měnové politiky, došlo na uklidnění. To by však nemuselo mít dlouhého trvání, obzvláště vezeme-li v potaz výčet událostí, které máme teprve před sebou.

Implikovaná volatilita devizového trhu měřená indexem CVIX banky Deutsche Bank na konci května hladce překonala hranici 7 %. Na přelomu s června však přišel odraz, který sledovaný benchmark posunul směrem k hranici 9 %. Na tomto vývoji se podepsalo několik událostí, od sílící nervozity spojené s tolik spekulovanou druhou vlnou pandemie přes z pohledu trhů o něco slabších faktorů, jako jsou nepokoje v USA či evidentní signály opětovného rozhoření americko-čínských sporů. Nad tím vším pak visí nejistý výhled globální ekonomické obnovy.

Jisté je, že centrální banky dělají vše, aby volatilitu trhů namířily opět jižním směrem. Ostatně, jedna z těch nejméně žádoucích variant příštích dní je poškození tak „draze“ dosažené stability spojené s postupným návratem finančních podmínek k jejich co nejvíce uvolněné podobě.

A podle posledních dat se daří. Jen tento týden Fedem oznámený start nákupů amerických dluhopisů na sekundárním trhu a zájem o další rozšíření programu Main Street se setkal s úspěchem v podobně poklesu indexu CVIX zpět pod hranici 8 %. Na druhou stranu, nic to nemění na tom, že hlavní proměnnou trhů zůstává pandemie koronaviru, která má vzhledem ke své obtížné předvídatelnosti potenciál měnit tržní náladu ze dne na den. Krásným příkladem je přelom minulého a aktuálního týdne, kdy počet nově nakažených v Číně, konkrétně v Pekingu, vyvolal citelný propad rizikových aktiv.

Snaha centrálních bank je tak jedna věc a koronavirová pandemie druhá. Vedle toho nás čekají blízké i vzdálenější události, které vstupují a ještě vstoupí do vývoje spotových kurzů či těch opčních. Například u eura proti dolaru pozorujeme nárůst overnight implikované volatility, kterou lze spojit se jednáním Evropské rady o plánu koordinované fiskální podpory na konci tohoto týdne. V jednom směru je tento plán pozitivní zprávou, v jiném do hry vstupuje jeho schválení, které se vší pravděpodobností nebude jednoduché.

Z dlouhodobějšího hlediska jsou u téhož páru významnou událostí americké prezidentské volby. Zde očekáváme zvýšenou volatilitu zejména na straně zajištění proti oslabení dolaru. I přesto, že převaha put opcí nad cally páru EURUSD v šestiměsíční strategii risk reversal převažuje, patrný je posun směrem k hodnotě par.

Zmínit lze také libru, u které již víme, že žádost o prodloužení brexitového tranzitního období podána nebude. Existuje sice stále varianta možného prodloužení i po konci června, pravděpodobnější se ale jeví snaha o dodržení termínu „obchodního“ odchodu z EU do konce roku. Jelikož je třeba, aby dohoda mezi oběma stranami vznikla do podzimu, což by následně poskytovalo dostatek času na její ratifikaci, roste i nervozita obchodníků projevující ve vyšší implikované volatilitě librových párů například v tříměsíčním a šestiměsíčním tenoru vedoucí k celkovém zdražení opčního zajištění.

Výčet můžeme uzavřít korunou, u které je hlavní proměnnou vývoje posledních dní nálada na globálních trzích. O tom, že se realizovaná i implikovaná volatilita domácí měny zvedla, není pochyb. Pozvolna jde nahoru, a to až na více než 8 %, implikovaná volatilita v týdenním tenoru spojená se zasedáním ČNB příští středu. Lze říci, že dokud bude optimismus na trzích převažovat, koruna bude mít tendenci otestovat hladinu 26,50 za euro. V případě náhlého zhoršení tržního sentimentu bychom naopak viděli prostor pro posun k hranici 27,00 za euro.

Závěrem můžeme říci, že návrat devizové volatility k březnovým hodnotám pravděpodobně čekat nemusíme. I tak se ale hravě udrží nad svým dlouhodobým průměrem, což se nutně projeví ve spreadech a v ceně zajištění. Jisté je, že druhá polovina roku má hodně co nabídnout, ať už jde o naplánované události či případné možné i nemožné černé labutě.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1284 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,88 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1258 do 1,1356 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,58 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,49 až 26,63 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,35 až 23,70 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na  modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter