Domácí měnová politika bez větších kotrmelců. ČNB černý scénář nečeká

ČNB naplnila očekávání naše i trhu a ponechala repo sazbu beze změny na 0,25 %. Sazba se tak nezměnila od 11. května. Dle slov centrální banky současný ekonomický vývoj naplňuje poslední – srpnovou – makroekonomickou prognózu, která je konsistentní s udržením sazeb na současné úrovni až do poloviny příštího roku a následné pozvolné zvyšování.

K naplnění srpnové prognózy přispěla i relativně klidná epidemiologická situace během prázdninových měsíců. Poslední týdny však ukázaly, že epidemiologickou situaci je nutné opět či stále vnímat jako zásadní riziko pro vývoj nejen tuzemské ekonomiky. S nárustem počtu pozitivně testovaných roste riziko omezení ekonomické aktivity, a to jak cestou rozhodnutí vlády či KHS, tak řekněme spontánním a dobrovolným rozhodnutím lidí.

Nejistotu spojenou s druhou vlnou je potřeba vnímat nejen z pohledu toho, že nevíme, jak agresivně či jak plošně se bude vir šířit, ale i s jakou odpovědí přijde vláda. Spektrum představitelných možností je bohužel od nicnedělání až po plošná omezení ekonomické aktivita. Je namístě doufat, že přijatá omezení budou především chytrá a lokální, ať už půjde – konečně – o zavedení efektivního trasování nebo zavírání pouze lokálních ekonomických oblastí (ať už lokálně geograficky či oblastí ekonomické aktivity). V takovém případě by nemuselo dojít na černý scénář s plošným uzavřením ekonomiky a propadem HDP o více jak 10 % meziročně. Takový scénář neočekává ani guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Pokud by se ekonomika vyhnula černému scénáři lze očekávat, že v nadcházejících měsících bude měnová politika relativně bez výrazných kotrmelců. První realistická možnost na zvyšování sazeb je – dle prognózy – v polovině příštího roku a podle očekávání finančního trhu k tomu však dojde ještě později. A pohyb sazeb na druhou stranu? Snižovat úrokovou sazbu na technickou nulu nepřináší měnově politicky téměř nic a k nestandardní nástrojům, byť se o nich občas mluví, je cesta, alespoň z dnešního pohledu dlouhá. Navíc vývoj koruny za poslední týdny tuto cestu ještě prodloužil.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1653 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 94,41 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1629 do 1,1753 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 27,01 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,87 až 27,05 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,91 až 23,20 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokoupravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na  modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. odpovědnost.

Newsletter