Důvodů k brzkému posílení koruny není mnoho

Koruna během posledních několika málo týdnů intenzivně oslabuje. Během toho minulého se dokonce dostala k hranici 26,85 za euro, což je minimum z konce letošního května. Jestliže bude nasazený sentiment pokračovat, atak hranice 27,00 za euro je více než pravděpodobný. Minimálně ze střednědobého, ale především z dlouhodobého hlediska by česká měna měla naopak posílit, a to směrem k 26,00 za euro. Další vývoj pak bude záležet na mnoha proměnných.

Domácí měna během prázdnin profitovala například z posilujícího eura proti dolaru, které, podobně jako rizikovější měny, těžilo z globálně slabých zelených bankovek, a nadto pozitivní tržní nálady. Klíčovou roli vsak hrály tržní sazby jako například výnosy českých státních dluhopisů, úrokové swapy či FRA sazby. Zejména u posledních dvou zmiňovaných existovala silná spekulace části trhu na možnost zvýšení úroků České národní banky již v příštím roce.

S koncem prázdnin započal velmi pozvolný návrat korunového obchodování do „normálu“ spjatého zejména s vyšší likviditou – navázanou na větší ekonomickou aktivitu – a volatilitou. I přesto, že rizikové měny mají za sebou silný faktor revize americké měnové politiky, tržní nejistota navázaná na dění kolem koronaviru zapůsobila silněji, a to v rámci regionu především u koruny. Druhá pandemická vlna zasahující starý kontinent zmrazila relativně dobrou náladu spjatou s vidinou rychlé ekonomické obnovy. Nelze se tedy divit, že například domácí tržní sazby prochází v posledních dnech korekcí stojící rovněž za oslabováním koruny proti euru i dolaru.

V tomto týdnu do vývoje těchto sazeb promluví bankovní rada ČNB zasedající ve středu. Na základě zveřejněných dat můžeme říci, že se poslední prognóza v podstatě vyplňuje. Ekonomické oživení probíhá, podle posledních čísel za druhé čtvrtletí dokonce rychleji, než předpovídala centrální banka. Inflace je mírně nad prognózou, výhledově – na horizontu měnové politiky – by měla ale postupně zpomalovat směrem k cíli na 2 %. Klíčová jádrová inflace pak rovněž zaznamenala zpomalení. Je sice pravdou, že se tempo růstu cen nachází nad horní hranicí tolerančního pásma ČNB, podle vyjádření členů bankovní rady je však tato situace v koronavirovém prostředí zcela komfortní, minimálně z titulu absence deflačních tlaků, s nimiž se potýká eurozóna.

Na posledním zasedání bankovní rady byla největší odchylka od prognózy pozorována u koruny. Její oslabení z posledních týdnů však kurz domácí měny přiblížilo k předpovídanému průměru 26,70 za euro během třetího čtvrtletí.

Na základě toho předpokládáme, že bankovní rada bude s vývojem české ekonomiky spokojená, tudíž nebude potřeba jakkoliv upravovat aktuálně aplikované nástroje měnové politiky. Měnové podmínky by měly být dle hodnocení dostatečně uvolněné, proto hlavní úroková sazba zůstane beze změny na 0,25 %. Předpokládáme, že dopady koronaviru, zejména aktuálně probíhající druhé vlny, budou zmíněny jako hlavní riziko prognózy. V souvislosti s tím by mělo zaznít, že je bankovní rada připravena v případě potřeby dále akomodovat měnovou politiku, přičemž v záloze zůstávají i nekonvenční nástroje.

Z pohledu koruny bude klíčové, jak se bankovní rada postaví k případným dotazům ohledně sazeb. Prognóza sice uvádí, že úroky by měly zůstat beze změny minimálně do poloviny příštího roku, druhá pandemická vlna však přináší nové otazníky, především ve vztahu k případným opatřením proti dalšímu šíření viru.

Podle našeho názoru by domácí sazby měly zůstat poblíž nuly během celého letošního a příštího roku. Klíčové bude v tomto směru vypořádání se s druhou vlnou. Zmrazení ekonomiky, jako tomu bylo v březnu/dubnu, sice zcela vyloučit nelze, jde ale podle nás až o poslední možnost. Z dlouhodobého hlediska bude klíčové, aby nejen česká, ale celoevropská omezení vůbec byla co nejmenší, díky čemuž by ekonomická obnova mohla pokračovat. Právě ta bude z hlediska dlouhodobého vývoje koruny nejdůlěžitější.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1858 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 92,85 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1792 do 1,1881 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,75 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,64 až 26,80 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,47 až 22,70 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokoupravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na  modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. odpovědnost.

 

Newsletter