Dva fenomény bránící dosažení dlouhodobě konzistentního tradingu

Zdroj: Depositphotos

Lidská mysl je nejzáhadnější částí našeho já, která nás dokáže jak podržet v krizových situacích, tak i nám do cesty klást nepříjemné překážky. Tyto iluzorní překážky jsou v mysli vytvářeny na základě A->B spojení, tedy logických řetězců, které si osvojujeme postupem času nejdříve od svých rodičů, následně spolužáků a nakonec od společnosti, ve které žijeme.

Tyto naučené logické řetězce však brání obchodníkům jít za hranu všedního životního stylu a vydat se na cestu jedné z nejzajímavějších, ale zároveň i nejrizikovějších lidských činností – na cestu burzovního tradera.

Co by se ve vašem životě změnilo, kdyby najednou koláče byly bez práce nebo pečení holubi by lítali přímo do huby? Pokud vám mysl nedovolí tuto životní variantu přijmout, je nejspíše pod vlivem jednoho z následujících fenoménů. Těmito fenomény jsou – kognitivní disonance nebo konfirmačního bias.

Zdroj: Money Expo

Kognitivní disonance

Jedná se o druh zkreslení, který se při tradingu projevuje nechutí nebo neochotou akceptovat pravdu či obchodní styl jiného tradera. Obecně se kognitivní disonance popisuje jako rozpor mezi očekávaným děním/výsledkem a mezi skutečnou realitou. Mnohem častěji se ovšem kognitivní disonance projevuje skrze „parazitické myšlenky“, které se uhnízdily v mysli obchodníka a zužují jeho zorné pole na celkovou obchodní problematiku. Může se jednat o parazitické fráze jako:

  • Intradenní trading je nejziskovější
  • Je potřeba riskovat maximálně 1 % kapitálu

A mnoho dalších podobných frází, které brání přijmout skutečnost, že existují i jiné obchodní styly než jen intradenní trading nebo strategie s vyšší, nebo nižší „lotáží“. Omezení tohoto zorného pole tak brání obchodníkovi v diverzifikaci či dosažení konzistentních zisků.

Konfirmační bias

I toto zkreslení staví bariéry do konzistentního tradingu tím, že brání obchodníkovi v přijetí skutečné reality. V tomto případě ovšem dochází k tomu, že obchodník sám a aktivně vyhledává pouze takové informace, které potvrzují jeho postoje a názory. V praxi se poté jedná o neustálé opakování těch samých chyb, protože trader stále věří tomu, že se to jednou musí změnit.

Konání pod vlivem konfirmačního biasu rovněž vzniká kvůli parazitickým frázím, které bývají obvykle zcela vytrženy z kontextu, a které opět zužují přístup k tradingu na již získané poznání.

Naopak pokud je trader již dlouhodobě ziskový, může svou mysl fixovat pomocí tohoto druhu zkreslení, což mu usnadní rozhodování v případech, kdy je kontext trhu nejasný a on v něm nepoznává svůj pattern. V takovém případě konfirmační bias působí produktivně, protože brání obchodníkovi vstoupit do trhu v období, které na základě jeho zkušeností není ziskové.

Závěr

Psychologie tradingu je velmi zajímavá součást obchodní přípravy, která je obvykle podceňována do té doby, než si obchodník uvědomí, že je to právě on, kdo si brání v dosahování zisků na finančních trzích. Projevy výše popsaných fenoménů jsou pouze špičkou ledovce, a pokud vás zajímá, jak je ze svého tradingu nadobro odstranit, tak si přijďte 15.4. 2023 poslechnout přednášku o psychologii tradingu na tradingovou a investiční konferenci MoneyExpo Praha 2023. Konference se uskuteční v Konferenčním centru City v Praze na Pankráci. Vstup je zdarma.

Zdroj: Money Expo

Newsletter