EK radí ČR: Jednodušší daně, lepší výběr, úřady i fondy

ČR by mělo zjednodušit svůj daňový systém a vylepšit výběr daní, doporučuje Evropská komise. Praze to mimo jiné doporučuje Evropská komise. Materiál, který bude oficiálně zveřejněn dnes odpoledne, v sedmi bodech zmiňuje také potřebu zajistit dlouhodobou udržitelnost penzijního systému či posílení efektivity a výkonnosti úřadů práce, uvedla čtk. Ještě letos by měl být podle EK přijat zákon o státní službě.

Zákon, jehož přijetí je jednou z podmínek budoucího čerpání prostředků z evropských fondů, by měl podle komise zajistit stabilní, výkonnou a profesionální státní administrativu. Samotné čerpání evropských fondů je prý také potřeba zlepšit, především zjednodušením celého systému, zvýšením jeho kapacit a vyřešením možných konfliktů zájmů.

Zjednodušení daňového systému by mělo snížit náklady na výběr daní, při kterém komise doporučuje více se soustředit na daň z přidané hodnoty. Daň z příjmů by bylo dobré lépe sladit se zdravotními a sociálními odvody, poznamenává EK. Bod doporučení týkající se daní zmiňuje také potřebu snížit vysoké daňové zatížení práce, především pro nízkopříjmové skupiny. Zdanění by se prý mělo přesunout do oblastí, které méně poškozují růst, zmíněny jsou ekologické daně či daň z nemovitosti.

Dokument, jehož pracovní verzi má čtk k dispozici, zmiňuje také potřebu dalšího snižování rozdílů zdanění mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými.

EK dále cílí na zlepšení činnosti úřadů práce a dostupnost a zařízení pro děti do tří let.

Komise zmiňuje také změnu systému takzvaných regulovaných profesí, jejichž počet by se měl snížit, snižování energetické náročnosti české ekonomiky nebo pokračování boje s korupcí.

Newsletter