Euro umazává proti dolaru část včerejších ztrát a posouvá se nad 1,1640 EURUSD: Měny regionu mírně sílí. Koruna se po včerejším oslabení obchoduje nad 25,60 za euro, je tedy nejslabší od července.

Ekonomický růst? Skvělé pro všechny, jen ne pro investory

Jak implikuje hypotéza efektivních trhů, ceny akcií by měly být odvozeny od ekonomických fundamentů, jako jsou současné a očekávané zisky společnosti, její postavení na trhu a také ekonomické prostředí, ve kterém firmy operují. Obecně by tedy mělo platit, že jak si vede hospodářství, tak by si měly vést i akciové trhy. Funguje to tak však doopravdy?

Pokud by finanční trhy spolehlivě odrážely informace z reálné ekonomiky, musely by se tyto dva světy vyvíjet přibližně podobně. To znamená, že míra výnosu z akcií, přirozeně zvýšená o rizikovou přirážku, by se měla pohybovat podobně jako míra růstu hrubého domácího produktu (HDP), kterým lze aproximovat vývoj oné reálné ekonomiky.

Stín na tuto neoklasickou logiku, která se zrcadlí v hypotéze efektivních trhů, však hází samotná ekonomická realita. Když se na podzim roku 2008 začaly po celém světě postupně hroutit akciové burzy, čímž ohlašovaly příchod Velké finanční krize, zatímco ceny akcií ztrácely klidně desítky procent, jednotlivé ekonomiky se „hroutily“ o pouhé jednotky procent. Zas tolik informací se tedy v reálné ekonomice jen tak změnit nemohlo.

Jak akciové trhy (ne)odráží stav ekonomiky

K zajímavým závěrům ve svém bádání, které prezentoval na webu Morningstar, došel také Alex Bryan, ředitel pro výzkum ve společnosti Morningstar. Ten porovnal míru růstu HDP a výnosy akciových trhů v 41 zemích v letech 1998 až 2005. Jak můžete vidět na výsledném grafu, korelace mezi těmito dvěma veličinami se zdá být velmi slabá.

Ještě podivnější obrázek o tomto tématu nabízí Jay J. Ritter z Floridské univerzity, který výsledky svého výzkumu popisuje v článku Economic growth and equity returns („Ekonomický růst a výnosy akcií“) publikovaném v roce 2005 v Pacific-Basin Finance Journal. Ten na základě dat 16 zemí OECD z let 1900 až 2002 došel k závěru, že korelace mezi (reálným) ekonomickým růstem a výnosy akciového trhu (očištěnými o inflaci) je dokonce záporná, přičemž dosahuje hodnoty –0,37.

Zdá se tedy, že pro silný intuitivní závěr, že akciové trhy odráží růst ekonomiky, existují velmi slabé – či dokonce opačné – empirické důkazy. Jak však upozorňuje Bryan, nelze hned soudit, že trhy jsou zkrátka „šílené“. Existují i jiná vysvětlení tohoto jevu, která souvisejí s rozdělováním zisku mezi dividendy, odlišnosti mezi firmami, které jsou a nejsou kotované na burzách, různý dopad událostí na jednotlivé sektory a v neposlední řadě vliv měnové politiky.

Newsletter