EU utáhla kohoutky, přebytek rozpočtu ke konci února klesl

AKTUALIZOVÁNO – Přebytek hospodaření státního rozpočtu ke konci února klesl na 3,7 miliardy korun. Loni v únoru přebytek rozpočtu činil 27,7 miliardy korun. Celkové příjmy dosáhly 197,2 miliardy korun a celkové výdaje 193,5 miliardy korun. Serveru Roklen24 to v tiskové zprávě sdělil mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Na rok 2017 je rozpočet schválen se schodkem 60 miliard korun.

Meziročně nižší přebytek výrazně ovlivnily prostředky přijaté z EU a finančních mechanismů, které byly za první dva měsíce letošního roku nižší o 39,8 miliardy Kč. Na vysokou srovnávací základnu roku 2016 mělo vliv zejména to, že především v první polovině loňského roku byly propláceny relativně vysoké objemy prostředků z EU, které souvisely s výdaji předfinancovanými ze státního rozpočtu v předchozích letech.

Hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda upozornil na to, že hospodaření státního rozpočtu ČR v uplynulém měsíci vykázalo nejnižší únorový přebytek od roku od roku 2012, který ovšem poznamenala tehdejší ekonomická krize. Hlavním důvodem řádově nižšího přebytku státního rozpočtu je „vyschnutí“ přílivu prostředků z rozpočtu EU. Loni se ještě v číslech promítalo dočerpávání peněz spadajících do programového období 2007 až 2013. Letos se zase ještě nestačil projevit přítok peněz z rozpočtu EU související s běžícím programovým obdobím 2014 až 2020.

„Česká republika doplácí na nedostatečnou připravenost investičních projektů, které by splňovaly kritéria pro spolufinancování z prostředků EU. Podnikatelské subjekty také odrazuje přílišná administrativní náročnost celého procesu žádání o evropské peníze. Odhlédneme-li od evropských peněz, jak na výdajové, tak příjmové straně, je ovšem letošní výsledek lepší než ten vykázaný v únoru 2016,“ dodal Kovanda.

„Celkově očekáváme, že se investiční činnost vlády během roku 2017 obnoví. Kvůli nadcházejícím volbám předpokládáme také, že dojde ke zvýšení mandatorních výdajů. Přesto by měl státní rozpočet na konci roku 2017 vykázat výrazně nižší deficit, než se kterým počítá vláda, tedy 60 miliard korun. V naší prognóze předpokládáme, že v roce 2017 skončí veřejné finance v mírném deficitu 10 miliard korun, což zhruba odpovídá 0,2 % HDP,“ uvedla analytička Raiffeisenbank Monika Junicke.

Hospodaření státního rozpočtu očištěné jak na příjmové i výdajové straně o prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů skončilo schodkem ve výši čtyři miliardy korun. Loni v únoru by takto očištěný výsledek představoval schodek ve výši 12,8 miliardy Kč.

Proti meziročnímu poklesu celkových příjmů o 9,1 procenta, který ovlivnily nižší prostředky přijaté z EU a finančních mechanismů, naopak působilo inkaso daňových příjmů včetně pojistného na sociální zabezpečení.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 530,5 miliardy korun. To představuje o 3,4 procenta více než skutečnost dosažená loni.

Inkaso DPH dosáhlo 48 miliard korun. Inkaso spotřebních daní dosáhlo 24,5 miliardy korun. To je o 0,6 procenta více než ve stejném období roku 2016.

Newsletter