Evropské banky sazby nesnižují. Naopak

Evropská centrální banka na svém poslední zasedání představila balíček opatření, prostřednictvím kterého chce podpořit inflační tlaky a očekávání směrem k nastavenému cíli. Součástí toho bylo i snížení depozitní sazby. Dosavadní dopady tohoto kroku však byly opačné, než by mnozí čekali. Evropské banky sazby nesnižují, naopak je posouvají směrem vzhůru.

Evropské mezibankovní sazby od zářijového zasedání vzrostly, nikoli klesly, což by mohlo zbrzdit část efektů podpory ze strany ECB. Bankéři dotázání agenturou Reuters tento posun přisuzují jednomu z opatření podpůrného balíčku, a to konkrétně dvoustupňovému úročení rezerv, které evropské banky drží u ECB. Podle rozhodnutí centrální banky budou depozita bank převyšující šestinásobek povinných rezerv úročena nulovou sazbou, nikoli depozitní na úrovni -0,5 %. Tento systém začne platit od 31. října.

Snaha stáhnout likviditu a držet ji na lépe úročených účtech by ve výsledku mohla přispět k nárůstu evropských sazeb, což by zbrzdilo příliv likvidity do ekonomiky. Mnozí bankéři jsou tak přesvědčeni, že ECB bude ve výsledku nucena přehodnotit úroveň potřebných rezerv k dosažení nulového úroku. 

Z jednotlivých zemí, kde by se vyšší sazby mohly nejcitlivěji projevit, zmiňuje agentura Reuters zejména Itálii. Právě tam mají banky poměrně volný prostor pro navýšení rezerv (dle Reuters cca 30 miliard euro), aby tak dosáhly na lepší úročení. Ve výsledku by tak z mezibankovního trhu mohla být stažena likvidita, což by se projevilo ve vyšších sazbách. Tuto tendenci ostatně reflektoval již pozorovaný nárůst sazeb tamních nezajištěných půjček se splatností delší než měsíc, od nichž se obvykle odvíjí ocenění některých hypoték či derivátových kontraktů. Podobně je na tom například i Portugalsko a Řecko. Opačná situace pak panuje v zemích, jako je Německo, Francie či Nizozemí, kde banky drží dostatek přebytečných rezerv, a nejsou tudíž „nuceny“ stahovat likviditu z mezibankovního trhu.

Existuje však jiná možnost, jak získat likviditu, aniž by bylo potřeba aktivity na mezibankovním trhu. Konkrétně se jedná o třetí kolo dlouhodobých cílených půjček od ECB, tzv. TLTRO.  Podle společnosti Pictet by konkrétně italské banky mohly tímto způsobem získat likviditu v objemu 55 až 64 miliard euro, a to po splátce již existujících půjček. Při pohledu na poslední aukci TLTRO III – i přes vhodné podmínky ve formě dlouhé splatnosti s nízkým úrokem – však byla poptávka velmi slabá, a to 3,4 miliardy euro, zatímco některé odhady pracovaly až s 20 miliardami. Další aukce je naplánovaná na prosinec.

Vyšší sazby by všeobecně měly fungovat jakožto podpora kurzu eura. Již po posledním zasedání ECB se ozývaly hlasy hovořící o tom, že právě zavedení odstupňovaného úročení rezerv by mohlo ve výsledku vést ke stažení likvidity z mezibankovního trhu, a tedy vyšším sazbám a o něco silnějšímu euru. Na druhou stranu, je nutné brát v potaz další fundamenty vstupující do kurzu.

Z posledních dní je možné zmínit předstihové indikátory nejen ze sektoru průmyslu, ale i služeb. Nejvíce pozornosti upoutala německá data, kde konkrétně index PMI průmyslu dále klesl až na nejslabší hodnoty od poloviny roku 2009. Čím dál více se tak spekuluje o tom, že se německá ekonomika pravděpodobně propadne, byť zřejmě jen do mírné, technické recese. To společně s dalšími riziky, jako je například možnost eskalace obchodních sporů s USA, silnějšímu euru rozhodně nenahrává. Zapomínat  nesmíme ani na to, že by ECB mohla dále jednat. Část trhu totiž stále vidí možnost dalšího snížení sazeb ještě do konce toho roku.

Silnějšímu dolaru naopak nahrává fakt, že ho část trhu považuje za bezpečnější měnu. Vedle toho hraje roli i úrokový diferenciál. K tomu, aby zelené bankovky citelněji oslabily, by bylo potřeba například snížení sazeb o více než 50 bodů, což je krok, kterého se v nejbližší době nedočkáme.

Co se týče dnešního dne, do kurzu eurodolaru by mohl nejvíce promluvit německý IFO index. Byť trh očekává mírné zlepšení v oblasti očekávání a naopak zhoršení hodnocení současné situace, došlo-li by na podobné překvapení jako u včerejšího PMI, ztráty eura by se mohly ještě více prohloubit.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,0993 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,62 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0961 do 1,1007 EURUSD.*

Oslabující euro vůči dolaru s sebou stáhlo i kurz koruny, který se opět přiblížil k hranici 25,90 za euro. I nadále očekáváme, že hlavní proměnnou vstupující do ceny české měny bude zahraniční dění. Od zítřejšího zasedání ČNB si slibujeme sazby beze změny a spíše jestřábí doprovodný komentář. I tak ale nečekáme výraznější kurzový dopad.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,89 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,85 až 25,92 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,48 až 23,66 USDCZK.* 

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na  modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

 

Newsletter