Evropský bič na trh s deriváty práská o sto šest

Banky a investoři obchodující s rizikovějšími instrumenty by měli zpozornit. V rámci striktnější regulatorní politiky se na starém kontinentě chystá další opatření, které má ustálit obchodování především s těmi rizikovými instrumenty.

Poslední regulatorní krok ze strany Evropské unie a jejích úřadů se týká operací s úrokovými swapy. Tedy s instrumenty, které v podstatě slouží k ochraně před náhlou změnou úrokových sazeb. Jedna strana platí té druhé pravidelný fixní úrok, zatímco ta druhá variabilní, který je navázán na příslušnou referenční sazbu. V reálu je pak vypořádáván rozdíl mezi těmito dvěma dohodnutými sazbami.

Dle rozhodnutí Evropské komise bude mezi tento dvoučlenný vztah vložen další článek v podobě vypořadavatele, a to konkrétně tzv. clearingového domu, který bude v rámci daných podmínek dohlížet na vypořádání vybrané transkce.

„Evropská unie měla celkem zpoždění v tom, než bylo dosaženo finální podoby povinného zúčtování v obchodech s úrokovými deriváty,“ řekla pro agenturu Bloomberg Emma Dwyer, členka právnické kanceláře Allen & Overy v Londýně. „Lidé by s tímto krokem měli být spokojeni. Rozsah obchodů by měl zůstat nezměněn a všechny kompromisy, které byly v rámci nové regulace projednávány, byly z velké části dodrženy.“

Před zavedením této regulace banky běžně obchodovaly úrokové deriváty tzv. přes přepážku, neboli over-the-counter. V podstatě to znamená, že si mezi sebou dvě strany dohodly podmínky daného obchodu, které pak teoreticky měly obě dodržet. Díky zavedení třetího hráče v podobě clearingového domu se tyto transakce staly mnohem bezpečnějšími, jelikož k nim byl začleněn dohledový orgán.

Banka pro mezinárodní vypořádávání odhaduje, že dosavadní hodnota mimoburzovních úrokových derivátů dosahuje 505 bilionů dolarů. Týká se ale nejen úrokových swapů, ale i základních úrokových derivátů, FRAček a overnight úrokových swapů. Účinnost samotného opatření by měla být implementována do tří let.

V rámci Evropy je doposud největším vypořádávacím dome LCH. Clearnet. Tato dceřinnná společnost londýnské burzy měla dosud na starosti zhruba 90 % všech obchodovaných swapů, z toho 70 až 80 % se týkalo přímo koncových klientů. Denně se v EU k dubnu 2013 vypořádaly úrokové swapy o hodnotě více jak 1,5 bilionů eur, a to ve čtyřech hlavních měnách – dolarech, eurech, jenech a librách.

Revoluce na čínských derivátových trzích. Přijde růst, či krach?

Poslední výdobytek finančního inženýrství – eBond

Newsletter