Fed u kormidla. Americké sazby porostou

Historické setkání amerického prezidenta s vůdcem Severní Koreje je za námi. Ať už jsou hodnocení této akce jakákoliv, reakce trhů byla minimální. O něco akčnější by měl být dnešní den, kdy se kormidla chopí Fed. Očekávat můžeme nejen zvýšení sazeb, ale především sledované doprovodné komentáře navazující na aktualizovanou prognózu.

Jak ukazují data agentury Bloomberg, trhy dnes od Fedu očekávají zvýšení úroků o 25 bazických bodů, tedy do pásma 1,75-2 %, s 82% pravděpodobností. Avšak vzhledem k tomu, že je tento krok dlouhodobě a všeobecně očekáván, pro dolar by měl představovat jen mírnou podporu. Mnohem zajímavější potenciál dřímá v otázce mediánu odhadované trajektorie sazeb po zbytek letošního roku, případně dále.

Zaměříme-li se na krátkodobou sazbu OIS, která reflektuje odhady ohledně vývoje amerických sazeb, trhy pro letošek s jistotou pracují s celkem třemi úrokovými hiky. Možnost posunu na celkem čtyři je ale stále ve hře, což vedle OIS sazby naznačuje například i vývoj Fed fund futures agentury Bloomberg reflektujících počet kol navyšování pro rok 2018 (viz graf pod tabulkou).

A nejsou to jen některé odhady trhů, které nahrávají do karet možnému posunu mediánu očekávané trajektorie amerických sazeb. Jde i o data přicházející z největší ekonomiky světa, která se evidentně mírně přehřívá. Stačí se podívat na stav amerického trhu práce, kde míra nezaměstnanosti dosáhla 49letých minim – zřejmě se projeví i v nové prognóze. Tvorba nových pracovních míst mimo zemědělství rovněž akceleruje, a to z průměrného měsíčního přírůstku 182 tisíc z roku 2017 na 207 tisíc pro dosavadní průběh roku 2018, což by mohlo v situaci nedostatku pracovníků celkem překvapit.

O něco pozvolnější růst pozorujeme u mezd. Na druhou stranu, i v tomto případě byly položeny solidní základy. Stačí se například zaměřit na květnový výsledek indexu optimismu malých podniků, který sleduje Národní federace nezávislých společností. Jeho součástí je i informace, že celkem 35 % podniků (v čistém vyjádření) navyšuje náhrady svým zaměstnancům, což odpovídá 45letému maximu.

Argumenty pro rychlejší zvyšování sazeb nakonec podtrhuje i vývoj americké inflace. Ta v květnu zrychlila na 2,8 % meziročně, v jádrovém vyjádření pak na 2,2 %. Jediný jádrový index výdajů na osobní spotřebu se prozatím drží lehce pod cílem Fedu na 2 %. Hovoříme-li však o inflaci, stále platí to, co zaznělo v zápisu z květového zasedání, tedy že dočasné přestřelení cíle bude zcela v souladu se symetrickým inflačním cílem a že vzhledem k němu může podpořit ustálení dlouhodobých inflačních očekávání na konzistentních úrovních.

Ostře sledovaný ale nebude jen letošní počet kol navyšování sazeb. Investoři se zaměřují i na dlouhodobější prognózu. Neutrální úroková sazba, která by, jednoduše řečeno, neměla podporovat ani zpomalovat ekonomický růst, dosahuje dle poslední prognózy Fedu 2,9 %. Základní sazba americké centrální banky by oproti tomu měla v roce 2020 dle odhadu odpovídat 3,4 %, což naznačuje, jak dříve uvedl guvernér Powell, „mírně restriktivní“ nádech měnové politiky. Tyto dlouhodobější predikce jsou však podle něj „vysoce nejisté“. Samotný měnový výbor v tomto směru zůstává, soudě na základě posledních komentářů, rozdělený. Jedna část se přiklání k možnému posunu neutrální úrokové sazby na vyšší hodnoty, druhá zase k riziku možného posunu odhadu pro rok 2019 a 2020 směrem dolů – samozřejmě za předpokladu, že by měl Fed v plánu „zastavit se“ právě na úrovni neutrální sazby, což je dle agentury Bloomberg daleko od většinové podpory.

Celkově tak pro dnešek můžeme u dolaru očekávat zvýšenou volatilitu. Velmi mírnou podporu americké měně by mělo přinést očekávané zvýšení sazeb, jelikož krátký konec americké výnosové křivky je už tak dost vysoko, čemuž ostatně nejlépe odpovídá situace nejplošší americké výnosové křivky (měřená spreadem 2letých a 10letých bondů) za poslední dekádu. V případě zlepšení prognózy mediánu odhadované trajektorie úroků jak pro tento rok, eventuálně dále, by již zelené bankovky reagovaly citelněji.

Zajímavé bude samozřejmě sledovat i komentáře ohledně obchodní politiky Spojených států s důrazem na hrozbu obchodní války s EU a dalšími zeměmi (výraznější vliv na USD v tomto směru ale nečekáme). V neposlední řadě i možné změny forward guidance. Zde pozornost vzbuzují především dvě fráze. První, že „sazby pravděpodobně zůstanou po nějakou dobu pod dlouhodobou neutrální úrovní“, což je součástí již zmiňované debaty o tom, zda mají úroky růst i poté, co bude dosaženo odhadované neutrální úrovně. Druhá pak, že měnová politika „zůstává akomodativní“. Vedle tohle je ve hře i již nějakou dobu trvající diskuze o možnosti zavést v rámci vyšší transparentnosti tiskovou konferenci po každém zasedání FOMC.

Aktuálně se dolar vůči euru obchoduje na 1,174 EURUSD, dolarový index se nachází na hodnotě 93,85 bodů. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí 1,175-1,186 EURUSD.*

Koruna se od pondělí, kdy byl zveřejněn výsledek květnové inflace podporující vidinu možného brzkého zvýšení úrokových sazeb ČNB, začala přibližovat k hranicí 25,60 za euro. Aktuálně však slábne k hodnotám o zhruba 10 haléřů slabším, což je dáno začínající nervozitou před dnešním Fedem.

Co se týče dnešního dne, z domácích dat bude zveřejněn výsledek běžného účtu platební bilance za duben. Klíčovým hybatelem ale bude právě rozhodnutí Fedu, které by v případě jestřábího výstupu mohlo přispět k oslabení měn rozvojových trhů, včetně té české, byť je v této skupině považována za tu stabilnější.

Koruna se aktuálně obchoduje na 25,70 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,66 až 25,70 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 21,77 až 21,87 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na  modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

 

Newsletter