Fillamentum, český výrobce strun pro 3D tisk, chce jít na burzu

Český výrobce strun pro 3D tisk z polymerních materiálů, společnost FILLAMENTUM a.s., oznamuje svůj záměr nabídnout své akcie investorům prostřednictvím veřejné primární nabídky akcií (IPO) na trhu START Burzy cenných papírů Praha. Původně startupový projekt, který získal v roce 2011 pozornost holdingu NWT, nyní exportuje výrobky do celého světa a pro financování dalšího rozvoje míří na kapitálový trh.

Poradcem a koordinátorem procesu přípravy vstupu na trh START je Roklen Corporate Finance, právní poradenství poskytuje advokátní kancelář PRK.

Fillamentum je česká společnost se sídlem v Hulíně, která vyrábí speciální polymerové produkty, převážně bowdenové výstelky, speciální technické trubky a hadičky pro automobilový, strojírenský, potravinářský a chemický průmysl. Nejrychleji rostoucím segmentem s velkým růstovým potenciálem je však výroba strun do 3D tiskáren, kde společnost již dnes patří mezi nejuznávanější světové výrobce.

Od začátku činnosti společnosti je možné sledovat stálý organický růst produkce a s tím spojené investiční potřeby. Prostředky získané na burze START společnost plánuje využít na investice do nových výrobních linek potřebných pro rozšíření kapacity tuzemské výroby a pro vybudování výrobního a obchodního zázemí v USA – největší trh pro 3D tiskové filamenty.

„Pracujeme v oboru, který je velmi progresivní, zejména pokud hovoříme o 3D tisku. Díky našim zkušenostem ze zpracování polymerních materiálů se nám podařilo vlnu nástupu 3D tisku nejen zachytit, ale stát se v tomto oboru do značné míry i těmi, kteří určují trendy. Abychom si toto své postavení udrželi i do budoucna, chceme využít možnosti získat kapitál pro další rozvoj na burze“, říká Josef Doleček, generální ředitel společnosti FILLAMENTUM a.s.

Na burzu míří nový dividendový titul. Český výrobce obuvi Prabos

Díky vlastnímu výzkumu, vývoji a úzké spolupráci s řadou českých a slovenských vysokých škol, zejména s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně či Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě, si společnost udržuje významný technologický náskok. To je zásadní zejména u progresivně se rozvíjejícího oboru 3D tisku, ve kterém patří Fillamentum mezi TOP 5 producentů strun pro 3D tisk, co se kvality a inovací týče. Na poli 3D tisku dosáhla společnost řady významných úspěchů a ocenění. Prostřednictvím jejího unikátního filamentu na bázi dřeva (Timberfill), který je odbornou veřejností považován za vůbec nejlepší 3D strunu na bázi dřeva na světě, např. vznikl vůbec první plně funkční designový reproduktor.

„Široké produktové a zákaznické portfolio této inovativní společnosti, s rychle rostoucím segmentem strun pro 3D tisk, dává investorům k dispozici zajímavou růstovou akcii a přitom s diversifikovaným rizikem. Jsme přesvědčeni, že o akcie společnosti bude velký zájem a společnosti se podaří naplnit svůj cíl a úspěšně vstoupit na trh START“ říká Jakub Burda, Managing Director, Roklen Corporate Finance.

Pokud veškeré kroky nezbytné k přijetí na trh proběhnou podle předpokládaného harmonogramu, emise FILLAMENTUM a.s. vstoupí na trh ve druhém čtvrtletí roku letošního roku.

Jakub Burda (Roklen): Pražská burza odSTARTovala. New era?

START je trhem pro menší inovativní společnosti s hodnotou od velikosti 1 mil. €, které chtějí získat nový kapitál, případně jejichž majitelé chtějí částečně nebo zcela ze stávajícího podnikání vystoupit a kapitalizovat tak svoji dosavadní činnost. Výhodou STARTu oproti jiným obdobným trhům v Evropě jsou minimální náklady na straně emitenta. Cena nového kapitálu se tak stává konkurenceschopnou jakékoliv jiné formě financování nebo exitu.

Newsletter