Evropská inflace klesla více, než čekal trh. Dolar navýšil dnešní zisky pod 1,0950 za euro. Koruna se obchoduje zpět pod 24,30 za euro.

Finanční skupina Avant Financial Group přináší změny na finančním trhu

Marek Unčovský, zdroj: Avant Financial Group

Avant Financial Group vedená Markem Unčovským se rozhodla pro významnou změnu, a to pro přejmenování ze společnosti RN Solutions na Avant Financial Group. Tato rozhodnutí souvisí s cílem sjednotit názvy ve skupině a posílit již etablovanou značku Avant, která je spojována s AVANT investiční společností, a. s. spravující více než 100 miliard korun aktiv. V jakém stavu se nachází realitní trh? Přečtěte si rozhovor s Markem Unčovským.

Projekt rodinného bydlení VIVA Lipno, zdroj: Avant Financial Group

Proč jste se rozhodli pro změnu názvu z RN Solutions na Avant Financial Group?

Naším velmi silným aktivem ve skupině je AVANT investiční společnost, a. s., spravující přes 100 miliard korun aktiv. Tato společnost je ve finančním světě známou značkou. Změnou názvu z RN Solutions, a. s., jsme chtěli sjednotit názvy ve skupině a upřednostnit ten, který má již vybudované jméno, tedy Avant. Máme za sebou velmi úspěšné období a chceme, aby o našich investičních krocích měli investoři i partneři povědomí, dovedli si je spojit přímo s námi. S růstem skupiny a služeb došlo proto ke změně názvu na Avant Financial Group. Chceme, aby se mateřská společnost jmenovala stejně jako nejznámější aktivum skupiny a abychom tak snáze mohli budovat jednu konkrétní značku. Avant Financial Group se stává pomyslnou střechou finanční skupiny investorů a podnikatelů.

Chcete zvýšit objem spravovaných aktiv. Do kterých sektorů půjdou tyto další investice?

Nadále se chceme soustředit na rozvoj českého podnikání a infrastrukturních projektů. Naše investiční fondy jsou specifické tím, že zahrnují možnosti investic, na které si můžete sáhnout a podílejí se na rozvoji české infrastruktury. Vždycky vás dovedou ke konkrétnímu domu, fabrice, fotovoltaické elektrárně nebo třeba čističce vody. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí ekonomická situace po covidových pandemiích a konfliktu na Ukrajině, jsou podle mého názoru fondy, které se zaměřují na infrastrukturní projekty, velkou nadějí pro celou Evropu. Velký potenciál mají také fondy zaměřené na prémiový development, které jsou zahrnuté v jednom z dalších nosných pilířů finanční skupiny Avant – fondu Nemomax (plným jménem Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.). I na ten se proto z toho hlediska zaměříme.

Jak jste uvedl, nabízíte investice prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů. Jaké jsou jejich hlavní výhody? Do kterých sektorů zpravidla investují?

Velkou výhodou je, že jsou transparentní, podnikáme totiž v regulované struktuře, kdy podnikání investiční společnosti je ze zákona dozorováno nejen Českou národní bankou, ale také depozitářem a auditorem každého fondu. Druhou výhodou těchto fondů pro investory je, že zakladatelé fondů, tedy lidé, kteří fondy založili a vložili do nich své podnikání, jdou, stejně jako ostatní investoři, s vlastní kůží na trh. Dělám to přirozeně i já sám. Ve všech fondech nebo akvizicích mám vždy podíl a snažím se, aby jej tam měli i klíčoví manažeři. Když se staráte o své peníze, je to nejbezpečnější princip. Máme akcie výkonnostní pro management a zakladatele, tedy pro tzv. strategické investory, kteří nesou veškeré prvotní riziko. Dále akcie prioritní, které slouží primárně k distribuci zisku fondu investorům finančním. Případná ztráta se jich ale dotýká až v poslední řadě. Prioritní akcionáři jsou výrazně chránění. Jinak se domnívám, že FKI mají hlavní potenciál teprve před sebou. Je to nástroj, který tu pomáhá udržet kapitál, a dokonce ho přitahovat ze zahraničí. Usnadňuje koncentraci kapitálu a jeho investování do projektů, které zlepšují život v Česku.

Chystáte nějaké nové projekty v developmentu? Jestli ano, o jaké se jedná a ve kterých lokalitách?

Naší prioritou je aktuálně projekt VIVA Lipno nabízející prémiové rodinné bydlení na břehu lipenské přehrady, který v uplynulém roce získal územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Momentálně probíhají projekční práce, které jsou potřebné pro žádost o vydání stavebního povolení. Současně dokončujeme také projekt VIVA Vrchlabí, který zahrnuje čtyři architektonicky zajímavé bytové domy v areálu bývalé továrny Mileta, na jednom z nejlepších míst na okraji Vrchlabí. Stavební povolení s nabytím právní moci získala také mladoboleslavská rezidence Na Karmeli, v tomto období startují první stavební práce.

Projekt rodinného bydlení VIVA Lipno, zdroj: Avant Financial Group

Vidíte větší obezřetnost bank ve financování projektů poté, co centrální banka začala utahovat měnovou politiku?

K výrazné změně v přístupu bank z našeho pohledu nedošlo. Obezřetné byly z principu svého podnikání vždy a jejich přístupu samozřejmě rozumím. Banky zvýšily svoje požadavky na procentní sazbu z poskytnutých úvěrů, někdy i na výši vlastního kapitálu a hlavně na tzv. předprodanost – tj. na počet uzavřených rezervačních smluv, které musí být uzavřeny k tomu, aby banka povolila čerpání úvěru. Nicméně za svými projekty si stojíme, proto nás tato situace nijak zásadně nezaskočila.

Vaše investiční platforma CroFUNgo nabízí investování do úvěrů. Jak to funguje?

Od 1. 11. 2022 společnost nerozvíjí další činnost a nenabízí nové projekty k investování. Protože se změnila legislativa na evropské úrovni, fundraising jsme zastavili. Crofungo budeme transformovat do nové podoby a následně činnost opět zprovozníme novým investorům.

Jaké jsou aktuální trendy v oblasti „proptech“, tj. využití technologií v oblasti nemovitostí?

Trendem je dostat co nejpřesnější datové analýzy, které umožní rozhodnout se, zda se investice do nemovitosti vyplatí, případně mapuje podrobně trh s realitami. Digitalizace prostupuje ale i do nájemních a prodejních procesů, podpisů dokumentů. Samozřejmostí v dnešní době je i software umožňující správu a monitoring objektů. Jde o pokrytí celého životního cyklu nemovitosti, od developmentu po facility management. Real estate aktuálně prochází adaptací na inovativní technologie a chytrá řešení, které pomáhají především optimalizovat náklady, například v oblasti úspory energií.

Marek Unčovský stojí v čele Avant Financial Group a je zakladatelem úspěšné investiční skupiny RN Solutions. Jeho skupina dlouhodobě investuje do třech odvětví – správy majetku, realit a technologií. Prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů AVANT GROUP SICAV, Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem a RN TECH SICAV spravuje skupina AVANT Financial Group majetek v objemu přes 1,27 miliardy korun.

Unčovský má mnohaleté zkušenosti z byznysu. Dříve zastával pozici obchodního ředitele v energetické společnosti ABB nebo generálního ředitele Dora Group, která zajišťovala služby v Mostecké uhelné.

Newsletter