FinTech? Drtivá většina bank není připravena

Finančně technologické společnosti (FinTech) stále významněji oslovují zákazníky. Drtivá většina bank přiznává, že není dostatečně připravena tuto hrozbu zvládnout. Vyplývá to z 13. výroční zprávy o retailovém bankovnictví (World Retail Banking Report), kterou zveřejnily společnosti Capgemini a Efma. Zpráva rovněž ukázala, že čeští zákazníci retailových bank už nejsou nejspokojenější na celém světě.

Téměř dvě třetiny zákazníků dle zprávy využívají FinTech produkty nebo služby a mnohem pravděpodobněji odkáží přátele a rodinu na svou FinTech společnost než na svou banku. I když se 96 procent vedoucích bankovních pracovníků shoduje, že trh se vyvíjí směrem k digitálnímu bankovnímu ekosystému, kde FinTech poskytovatelé hrají mnohem větší roli, jen 13 procent říká, že mají vlastní systémy, které by tento trend podpořily.

Poskytovatelé FinTech služeb pronikají nejvýrazněji na rozvíjející se trhy a oslovují především mladší spotřebitele. Popularitu získávají zejména díky tomu, že je spotřebitelé oceňují za snadné použití (82 procent), rychlý servis (81 procent) a dobrý uživatelský komfort (80 procent). Banky ale hodnotu těchto služeb podceňují. Pouze 36 procent souhlasí, že FinTech nabízí rychlý servis a jen podle 40 procent poskytuje FinTech dobrou zkušenost.

Lepší zkušenosti zákazníků s bankami nezpomalují FinTech společnosti

Banky celosvětově zlepšily zkušenosti zákazníků o 2,9 procentního bodu v Indexu zákaznické zkušenosti společnosti Capgemini, nárůst byl u více než 85 procent zkoumaných zemí. Na prvním místě je Kanada a na druhém Nizozemí. Česká republika si i přes růst o 2,9 procentního bodu pohoršila o jedno místo oproti předchozímu roku, patří ji třetí příčka. Celkové zlepšení se ale nepromítlo do hmatatelných výsledků v podobě ziskového chování zákazníků. Například jen 16 procent zákazníků uvedlo, že si pravděpodobně koupí další produkt od své banky.

Banky vidí důvěru jako svou největší výhodu. I když si nyní užívají vyšší míru důvěry zákazníků, FinTech firmy je rychle dohánějí. Více než 88 procent zákazníků napříč všemi regiony zcela nebo částečně důvěřuje svému FinTech poskytovateli. Navzdory rychlým změnám vyjádřilo obavy 90 procent vedoucích pracovníků bank. Podle méně než čtvrtiny mají banky výhodu oproti FinTech organizacím z pohledu flexibility a schopnosti inovovat při řešení problémů.

„Neschopnost bank inovovat nabízí FinTech poskytovatelům obrovskou příležitost přilákat nové zákazníky. Banky mají možnost začít spolupracovat s těmito společnostmi, ale musí vytvořit rychlý plán reakce ještě před tím, než se v dynamicky rozvíjejícím bankovním prostředí definitivně zavře okno pro změnu,“ uvedl Anirban Bose, ředitel celosvětových bankovních a finančních služeb v Capgemini.

Nové strategie pro novou éru bankovnictví

V souvislosti s hrozbou, kterou představují FinTech společnosti pro tradičnější modely, téměř dvě třetiny vedoucích bankovních manažerů uvádí, že musí vidět FinTech organizace jako partnery. Většina rozvojových strategií bank počítá s nějakou formou spolupráce a investic. Méně než pětina uvedla, že plánují akvizice FinTech firem nebo jejich technologií.

„Ochota spolupracovat s FinTech organizacemi dokazuje, že banky nejsou připravené na bezpečnou digitální budoucnost. „Díky partnerství s těmito společnostmi mohou banky získat tolik potřebné vodítko při vývoji produktů, stejně jako silnější pozici při definování vlastní klíčové role v současném bankovním prostředí,“ uvedl generální sekretář společnosti Efma Vincent Bastid.

World Retail Banking Report 2016 vychází z dat poskytnutých více než 16 000 zákazníky z 32 zemí, což ze zprávy dělá jeden z největších zákaznických průzkumů svého druhu.

Prosíme o Váš názor! Spustili jsme pro Vás portál Roklen24.cz v novém designu, s novým obsahem. Jak se Vám líbí? Odpovězte nám na několik otázek! Děkujeme!CHCI ODPOVĚDĚT

Newsletter