Home bias: Investoři jako hrdí nacionalisté

Všude dobře, doma nejlíp – v duchu tohoto hesla se o alokaci svých finančních prostředků patrně rozhoduje drtivá většina investorů. Jak jinak si vysvětlit až do očí bijící nedostatek zahraničních investic v jejich portfoliích? Přesvědčivý důkaz o tom, že investoři trpí přehnanou láskou ke své zemi, přinesl server Betterment.

Již v 90. letech minulého století upozornili ekonomové Kenneth French a James Poterba ve svém paperu na to, že podíl zahraničních akcií v portfoliích amerických investorů je menší než 7 %. Americké burzy přitom v globálním měřítku pokrývaly jen zhruba 45 % celkové hodnoty. Behaviorální finance to definují jako tzv. home bias – lidé zkrátka nejraději investují takzvaně doma; v místě, kde žijí. Často tak činí i navzdory tomu, že jinde by mohli dosáhnout vyššího výnosu při podobné míře rizika. 

Behaviorální finance: Jak se investoři (ne)učí ze svých chyb

Od 90. let se sice situace změnila k lepšímu, avšak investoři jsou stále dosti xenofobní. Existenci home bias v tomto tisíciletí přesvědčivě dokládá opět na příkladu akcií následující graf, který publikoval server Betterment. Data pochází z paperu, jehož autory jsou Pier Sercu a Rosanne Vanpee.

Oranžová linie ukazuje, jak velký podíl portfolia drží průměrný investor v dané zemi v domácích akciích. Modrá linie pak pro kontext demonstruje, kolik % globálního trhu představují akcie společností se sídlem v dané zemi. Jedním pohledem se můžete snadno přesvědčit, jak moc se investoři v jednotlivých zemích až štítí zahraničních aktiv. Ačkoliv u řady zemí je domácí akciový trh z hlediska globálního trhu takřka zanedbatelný, investoři přesto investují drtivou většinu svého kapitálu do domácích společností.

Existenci home bias lze vysvětlit právě subjektivním vnímáním rizika, kdy investoři považují domácí aktiva apriori za méně riziková než ta zahraniční, i když objektivně zhodnocené riziko může být stejné. Výzkumy se soustředí především na anomálie při investování do jiných zemí, avšak home bias se může projevovat i na nižších úrovních, například oblibou „svého“ kraje. Ačkoli globální kapitálové toky by měly vyrovnávat výnosy mezi jednotlivými regiony (se zachováním rizikových přirážek), i home bias může být jedním z důvodů, proč je tato kapitálová konkurence nedokonalá. Je však třeba upozornit, že investoři mohou raději investovat ve své zemi i kvůli tomu, že je to pro ně administrativně jednodušší.

Sedm investorských hříchů podle behaviorálních financí

Newsletter