HUB Ventures? Zajímavá firma. A možný primariát.

Firma HUB Ventures se těší na vstup na trh START pražské burzy. Máme rádi nové věci a rozvoj stávajících. Aktuální zájem o naše služby je obrovský. Doufáme, že se projeví i zájem investorů o naše akcie. Serveru Roklen24 to řekl spoluzakladatel firmy Zdeněk Rudolský. Záměr vstoupit na trh START společnost oznámila dnes.

„Například probíhá rozsáhlá rekonstrukce a rozšíření Impact Hubu Brno o 1500 metrů čtverečních a dva měsíce před otevřením prostor máme téměř vyprodáno. Pokud by i takto probíhalo IPO, byli bychom rádi. Od burzy si slibujeme další dynamický růst, který by nám pomohl urychlit realizaci našich projektů, zefektivnit naše financování a rozšířit možnosti našeho podnikání,“ doplnil Rudolský.

Společnost HUB Ventures je zajímavým subjektem v oblasti nových přístupů k rozvoji podnikání a mentoringu, uvedl managing director Roklen corporate finance Jakub Burda. „Úspěšnost emise bude záviset na několika aspektech – snadno pochopitelný investorský příběh, včetně ekonomické výkonnosti, a jasná definice budoucích toků příjmu navázaných na jednotlivé produkty a služby. Sem se patrně bude soustřeďovat hodně pozornosti v rámci přípravných aktivit před IPO,“ dodal Burda.

„Nedokáži si představit ideálnější společnost pro první emisi. Hub Ventures představuje novou generaci podnikání v České republice a trh START je svým způsobem také revoluční. Velice si vážíme toho, že jsme se stali poradci této IPO transakce, a věřím, že se v příštím roce dočkáme i dalších emisí pod naším patronátem,“ řekl zakladatel poradenské společnosti Starteepo František Bostl.

Burda dodal, že HUB Ventures drží prst na tepu začínajících firem, které hledají profesionální radu a také sdílené kancelářské prostory. „Svoji roli bude samozřejmě hrát i možný primariát mezi emisemi na trhu START a s ním související zájem až zvědavost investorů,“ uvedl Burda, který věří, že se na trhu START objeví i ryze výrobní společnosti a české technologické firmy. 

Jakub Burda (Roklen): Pražská burza odSTARTovala. New era?

„Společnost HUB Ventures byla jednou z firem, se kterou jsme náš nový trh konzultovali. Jsem rád, že se z konzultací stává spolupráce a Impact Hub se chce na našem trhu prezentovat a ucházet o zájem potenciálních investorů. Myslím, že segment, ve kterém HUB Ventures působí, je nesmírně zajímavý a atraktivní,“ míní generální ředitel pražské burzy Petr Koblic

Také Burza cenných papírů Praha (BCPP), coby konvenční organizátor kapitálového trhu, slyší na volání po alternativní formě financování středních a malých firem (SME). Trh Start může představovat důležitý prvek rozvojového financování v určité části životního cyklu firmy, poznamenal Burda. „Stejně jako rozvoj crowdfundingového trhu, i v oblasti SME emisí bude potřeba velmi silná edukace trhu, a to jak na straně emitentů i investorů. Následovat by měly skutečně emise, které budou dostatečně atraktivní nejen pro kvalifikované investory, ale i institucionalizované investory. Například family officy,“ doplnil Burda.

Nový trh START organizovaný burzou ve spolupráci s vybranými partnery a členy burzy je určen pro menší české akciové společnosti s celkovou tržní kapitalizací (hodnotou) nad 1 mil. EUR. Pravidla a podmínky nového trhu byly připraveny tak, aby v maximální míře odstranily všechny bariéry, které malým a středním firmám doposud neumožňovaly využít kapitálového trhu jako zdroje financování.

START nabízí nové příležitosti především pro zkušené, kapitálově silné investory nejen z řad individuálních investorů, ale i soukromých fondů. „V ČR v současné době máme vysoký objem volného kapitálu v rukou privátního sektoru a zároveň nám chybí alternativní možnosti, jak tento kapitál zhodnotit. I zkušenosti ze zahraničí ukazují, že trh pro menší firmy s růstovým potenciálem dokáže tuto poptávku velmi efektivně uspokojit,“ dodal Koblic.

START se bude formou obchodování lišit od stávajících trhů pražské burzy. Na trhu se nebude obchodovat kontinuálně, ale likvidita bude koncentrována do aukčních dnů, tzv. START Days. Během START Days se 4x ročně potká nabídka emitentů s poptávkou investorů. Součástí aukčních dnů bude prezentace emitentů v místě konání aukce nebo formou videa na webu www.pxstart.cz. Bezprostředně poté bude následovat aukce v burzovním systému Xetra. Minimální obchodované množství, tzv. lot, je stanoven na půl milionu korun.

Newsletter