Inovace, svěží vítr či symbióza. Fintech & tradiční firmy – půjde to?

Vzestup fintech společností přináší čerstvý vítr do oblasti finančních služeb. Nicméně mnoho startupů si uvědomuje, že bojovat o úspěch samostatně bude těžké. Fintech společnosti proto stále častěji vyhledávají symbiotickou spolupráci s tradičními finančními institucemi, které dříve vnímaly jen jako konkurenci, a snaží se vzájemně využít svých silných stránek, vyplývá to ze zprávy World FinTech Report 2018, kterou vydaly společnosti Capgemini a LinkedIn ve spolupráci s organizací Efma.

Zpráva zkoumá, jak fintech transformují zkušenosti zákazníků s finančními službami prostřednictvím zákaznicky orientovaného přístupu a nových technologií, jaký je potenciál pro spolupráci Fintech a tradičních finančních institucí a jaká je nadcházející role Bigtech společností v oblasti finančních služeb.

Fintech vylepšují zkušenosti zákazníků s finančními službami

Fintech přichází s inovacemi pomocí nových technologií a vylepšují zkušenosti zákazníků s finančními službami. Konkurence a vzrůstající očekávání zákazníků zvyšují poptávku po větším komfortu a personalizaci, proto fintech společnosti využívají zákaznická data pro personalizované nabídky a poskytování rychlých, nepřetržitých online služeb, které jsou přístupné z libovolného zařízení.

Fintech označuje technologické společnosti poskytující finanční služby, které jsou relativně nové a/nebo malé a mají rostoucí zákaznickou základnu.

 

Nicméně uživatelé finančních služeb mají větší důvěru v tradiční firmy než ve fintech společnosti, vyplývá to ze zprávy World Fintech Report 2018. Pro budoucí úspěch musí organizace zaměřené na finanční služby zohledňovat přání zákazníků, musí udržet důvěru a poskytovat digitální, agilní a efektivní procesy.

„Fintech společnosti vidí úspěch v zákaznicky orientovaném modelu, což vyplňuje mezeru, kterou zanechaly tradiční instituce. Tato mezera sice fintech společnostem otevírá dveře, ale pro zákazníky je stále důležitá důvěra v tradiční firmy,“ říká Penry Price, vice prezident, Global Marketing Solutions, LinkedIn.

 

Příležitost výhodné spolupráce pro obě strany

Fintech společnosti nejsou zatížené zastaralými systémy a konzervativní kulturou a využívají nové technologie pro rychlou reakci na požadavky zákazníků. World FinTech Report 2018 zjistil, že více než 90 procent fintech společností uvedlo agilitu a poskytování vylepšených zákaznických zkušeností jako klíč ke konkurenční výhodě, a více než 76 procent jmenovalo schopnost vyvíjet nové produkty a zlepšovat stávající produkty a služby jako zásadní pro úspěch. Výzvou je také rozšiřování a vytvoření finančně životaschopných obchodních modelů. Ale navzdory tomu, že investice do Fintech překonaly od roku 2009 hranici 110 miliard dolarů, je stále velkou hrozbou, že fintech společnosti selžou, pokud nevytvoří efektivní partnerský ekosystém.

Tradiční finanční instituce implementují mnohá fintech vylepšení zákaznických služeb a zároveň zachovávají své silné stránky, včetně řízení rizik, infrastruktury, znalosti regulací, důvěry zákazníků, přístupu ke kapitálu atd. Symbiotická spolupráce bude výhodná pro tradiční organizace i Fintech společnosti.

„Více než 75 procent fintech společností jmenovalo jako primární obchodní úkol spolupráci s tradičními firmami. Pro fintech i tradiční organizace je nezbytné transformovat obchodní modely, začít spolupracovat a současně inovovat i zachovat důvěru zákazníků. Bez agilního a oddaného partnera riskují tradiční firmy i fintech společnosti neúspěch a selhání,“ poznamenal uvedl Anirban Bose, ředitel globálního strategického obchodního oddělení finančních služeb a člen výkonné rady skupiny Capgemini.

Základem úspěšné spolupráce je najít správného partnera

Letošní zpráva uvádí, že spolupráce bude nezbytná k dlouhodobému úspěchu fintech i tradičních finančních společností. Úspěšná spolupráce závisí na nalezení správného partnera a vhodného modelu spolupráce. K vytvoření silného partnerství bude ovšem potřeba překonat některé překážky.

 

Podle zprávy World FinTech Report 2018 více než 70 procent vedoucích pracovníků fintech společností uvedlo, že hlavní výzvou při spolupráci byla nedostatečná agilita tradičních finančních institucí. Naopak tradiční firmy vnímají jako hlavní výzvu negativní dopad na důvěru zákazníků, značku a změnu vnitřní kultury.

„Pro úspěšnou spolupráci budou muset obě skupiny firem zůstat otevřené a věnovat zvláštní pozornost spolupráci. Finanční instituce musí respektovat kulturu fintech společností, aby nedošlo ke ztrátě jejich agility, což je jeden z hlavních přínosů, který do projektů přináší. Dalším úkolem bude vybrat, který fintech bude pro spolupráci nejlepší,“ dodává Vincent Bastid, generální sekretář, Efma.

Urychlení spolupráce a příprava na budoucnost

Budoucnost finančních služeb je v rukou fintech společností i tradičních firem. Vzájemně mohou doplňovat své silné stránky a využít je ve prospěch zákazníků. Capgemini ve snaze pomoci finančním společnostem urychlit spolupráci a podpořit symbiotické vztahy představila nástroj ScaleUp Certification. Tento nástroj vytváří model spolupráce a vzájemného ověřování, což usnadňuje partnerství mezi tradičními firmami a FinTech společnostmi. Zatímco u Bigtech společností, velkých nadnárodních technologických firem s obrovskou maloobchodní základnou zákazníků, není příliš jasné, jakou změnu trhu přesně přinesou, je jisté, že nyní je pravý čas, aby Fintech a tradiční společnosti našly správného partnera pro spolupráci a redefinovaly svou cestu k úspěchu.

Bigtech je obecný termín pro datové technologické společnosti, které se primárně nevěnují finančním službám. Jedná se například o Google, Amazon, Alibaba, Apple a Facebook.

 

 

O zprávě World FinTech Report 2018 
Capgemini a LinkedIn ve spolupráci s organizací Efma vypracovaly zprávu World FinTech Report 2018 na základě globálního průzkumu zahrnujícího odpovědi od fintech společností a tradičních firem zabývajících se finančními službami, včetně bank a organizací poskytujících půjčky, platby a převody, řízení investic a pojištění. Otázky zjišťují pohled fintech společností i tradičních finančních firem a zkoumají různé aspekty zákaznických zkušeností a klíčové faktory úspěchu. Průzkum se věnuje vztahu mezi stávajícími a novými hráči a zaměřuje se na fintech společnosti a přináší analýzu, která může pomoci oběma subjektům dosáhnout obchodního úspěchu.

 

Newsletter